האגף אורבאני – תאום, פיתוח וטיפוח סביבה
 
מתכננת אורבאנית קהילתית : נחמה מילר
 
מינהל קהילתי הגבעה הצרפתית פועל רבות לשיפור המצב הפיזי בשכונה. נושא איכות הסביבה מהווה מקום מרכזי בסדר היום הציבורי, שכונותנו נתברכו במעורבות תושבים, אכפתיות ונכונות לשיפור מתמיד, האגף פועל לקידום מעורבות התושבים בהשפעה על איכות חייהם.
האגף האורבאני מרכז טיפול בנושאי תכנון, בינוי ותשתיות בגבעה הצרפתית, גבעת המבתר ורמת אשכול,, שיפור האחזקה השוטפת של המרחב הציבורי, שטחי הגנים והפארקים וכן גני המשחקים, בכל הנושאים הללו מתאם ומגשר האגף בין התושבים למערכת העירונית, כמון כן המתכננת אחראית לתאום תהליכי שיתוף הציבור בתכניות החדשות הנוגעות לשכונה.
 
בתחום האורבאני פועל באמצעות ועדת תושבים וקבוצות תושבים ע"פ תחומי עניין:
הוועדה הפיזית – ייעודה: הגדרת מדיניות השכונה בתחום הפיזי תוך ראייה כולל של האינטרסים וצרכי השכונה, גיבוש דרכי פעולה לקידום נושאים אלה. הוועדה דנה במגוון נושאים: דרכים ותשתיות, מבני ציבור, תנועה ותחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, איכות סביבה, תכניות בינוי חדשות, פיתוח וטיפוח המרחב הציבורי, בניה חדשה וכד' ממליצה על דרכי הטיפול בפני ההנהלה ובאישורה.
תחומי העניין:
תחבורה-  היבטים שונים של נושאי תחבורה, תנועה וחניה : הסדרי תנועה וחניה, מיתון תנועה, תפקוד רמזורים, חניה ציבורית, שבילי אופניים, רכבת קלה, תחבורה ציבורית, קידום הבטיחות בדרכים. הוועדה דנה בסוגיות המעסיקות את תושבי השכונה והמופנות למינהל הקהילתי, ממליצה על דרכי פעולה ופועלת מול הגורמים למתן פתרונות נאותים. תושבים משתמשי אוטובוסים פועלים לשיפור התפקוד והשירות  בשכונותינו.
איכות הסביבה הגדרת יעדים בנושא המיחזור, שדרוג ופיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים, פארקים כלל שכונתיים, גני משחקים ציבוריים, טיפוח המרחב הציבורי, גינת כלבים, גינה קהילתית, ניקיון, גיזום, זיהום אוויר, רעש ועוד.
נאמני החורשה הקהילתית – לשמר ולהגן על הצמחייה בחורשה, לטפח ולהקים פינת גינה אורגאנית, פינת פירות עצי יער, פינות ישיבה ופינת קומזיץ.
מערך נאמני איכות סביבה – תושבים מתנדבים הפועלים באופן עצמאי מול המוקד העירוני 106 בדיווח ומעקב אחר טיפול במפגעים שונים במרחב הציבורי.
 
התחום האורבאני מלווה ותומך ביוזמות תושבים.
בכל הנושאים ניתן לפנות למתכננת האורבאנית.תושבים המעוניינים להצטרף לפעילות באחת המסגרות ולתרום לקידום איכות החיים והסביבה צרו קשר עימנו במינהל הקהילתי אל מיה: 02-5416008
מוקד 106 – נותן מענה לתלונות התושבים על כל מפגע בשכונה. להקפיד לקבל מס' תלונה, מס' זה מאפשר בדיקה ומעקב לביצוע.
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2017 Powered by Kentico