ממחלקת איכות הסביבה של עיריית ירושלים נמסר כי המגרסה הייתה אמורה לסיים את פעילותה בסוף שנת 2017. יחד עם זאת, תושבים מדווחים כי המגרסה ממשיכה בפעולתה.
פנינו למחלקת איכות הסביבה, אך טרם קיבלנו מענה.

ינואר 2018


לאחרונה הגיעו פניות תושבים בנוגע לפעילות של מגרסה בצומת קוקה קולה.
עשינו בירור בעניין ונודע לנו שהפעילות המתבצעת נעשית במסגרת תחנת מעבר לפסולת יבשה הכוללת טיפול  בפסולת בניין וגרוטאות רכב.
התחנה פועלת באישור ותחת רישיון עסק משנת 2008. מספר תיק רישוי בנייה- 2006/322.
על פי עמדת העירייה ומחלקת איכות הסביבה העירונית, אין קשר תכנוני ו/ או תפעולי בין תחנת מע
בר זו לתכנית המטמנה בנחל אוג.
(ניתן לעיין במסמכי התיק באתר האינטרנט של עיריית ירושלים בכתובת
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx )
לפני כחודש, נערך שימוע לקבלן בגין עבודות לילה, כאשר הקבלן התחייב שלא לחרוג משעות הפעילות המותרות ולוודא שקיימת מערכת התזת מים למניעת מפגע זיהום אבק.
יחד עם זאת, אם ידוע לכם על חריגות בשעות הפעילות או נזקים בלתי סבירים הנגרמים מפעילות תחנת המעבר, אנא דווחו לנו על מנת שנוכל לפנות לגורמים האחראיים בצורה מרוכזת.
ניתן לשלוח מיילים לנחמה, המתכננת האורבנית
fizi.gv@givazarf.matnasim.co.il או לפנות למינהל הקהילתי בטלפון 02-5416000

 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico