המינהל הקהילתי הגיש התנגדות לבקשה לשימוש חורג של בית כנסת בדירת מגורים ברחוב בר כוכבא.
ניתן לעיין בהתנגדות ובעמדת המינהל לעניין זה, בקישור הבא

פברואר 2018

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico