היזם שבנה את שני בנייני 'ברוש בגבעה' ברח' בר כוכבא,
הגיש לועדה המקומית (העיריה) בקשות להיתרי בניה לבניית 2 בניינים נוספים:
1.  הקמת בניין חדש בן 13 קומות על קומת עמודים, והוספת 52 יחידות דיור.
היזם מבקש שינוי בעומק המרפסות כך שהמרפסות תוכלנה לבלוט
מעבר לקו הבניין המאושר בתכנית בניין העיר החלה על המתחם.
2.  הקמת בנין בן ארבע קומות ו8 דירות
והגבהה של מעקה הגג.

המנהל הקהילתי מעוניין להגיש התנגדות לבניינים אלו ממספר סיבות. 
ההתנגדות צריכה להיות מוגשת עד ל 15/12.
תושבים המעוניינים להגיש התנגדויות או להביע את דעתם מוזמנים לפנות
02-5416000  
naama.k@matnasim.org.il עד לתאריך ה-10/12.


 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2018 Powered by Kentico