עדכונים על עבודות הפורום הפיזי :  בכל חודש מתכנס הפורום הפיזי שחבריו הם תושבים פעילים . הפורום מטפל בכלל הבעיות המטרידות את התושבים. להלן עדכוני העשייה בפורום.

 *הוועדה המחוזית אישור המשך הבניה בפרויקט ברוש הגבעה. בקרוב יחלו. נעדכנכם בהמשך

*ערכנו סיור לאיתור שטח ירוק להקמת גן משחקים לתושבי גבעת המבתר, לאחר בדיקת ואישור העירייה נקיים מפגש שיתוף הציבור בתכנון הגן כפי שפעלנו בעבר. 

* להלן המקומות שהעירייה קבעה לשרפת חמץ ביום ראשון 9.4.17 עד יום שני 10.4.17 במכלים ומכולות. ברמת אשכול - ברח' המח"ל 16, ביקשתי להוסיף נקודה בגבעת המבתר שלא נכללה, בגבעה הצרפתית - בהגנה ליד בית הכנסת, בחי"ל ליד הדואר, בגולי קניה בחניה.

לתשומת לבכם העירייה תפרסם העיתונות על המקומות .

תודה לתושבים על הפעילות, למנהל הרובע על שיתוף הפעולה והעזרה.

בברכת חג שמח ומהנה.

מיה המתכננת האורבנית קהילתית.

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2017 Powered by Kentico