הועדה הפיזית
הועדה הפיזית מורכבת מתושבים מתנדבים, המשקיעים מזמנם הפנוי על מנת לדון בסוגיות תכנוניות משמעותיות שעולות לסדר היום כגון תכניות סטטוטוריות לתכנון ובנייה, השפעות של מגמות ושינויים במרחב הציבורי של השכונות וסביבתן, וקידום יוזמות תושבים בתחום האורבני- תכנוני.
הועדה מתכנסת פעם בשישה שבועות ועל פי צורך. סיכומי הפגישות נמצאים בתחתית הדף.
כאשר מגבשת הועדה הפיזית את עמדתה בעניין, היא ממליצה להנהלת המינהל לאמץ אותה כעמדת המינהל הקהילתי.
את הועדה מרכזת המתכננת האורבנית וחברים בה מנהלת המינהל הקהילתי, מתכנן הרובע, מ"מ יו"ר הועדה הפיזית ותושבים.
הכירו את חברי הועדה!
אתם מוזמנים לפנות אל חברי הועדה ולהעלות בפניהם רעיונות ויוזמות בתחום האורבני:

גדי פרל מ"מ יו"ר הועדה הפיזית gad.perl@gmail.com
שלומי דניאל shlomidaniel@hotmail.com
גדעון יגר gyeger@bezeqint.net
דב כהן dovcohen1@bezeqint.net
דבורה סיגל
אנדי פאור andy.faur1@gmail.com
עמיהוד פרידמן 
amihud.phizit@gmail.com
שלמה קלינר 7825699@gmail.com
דבי רובין פילדס drubinfields@gmail.com
שעיה רוזנבלום avraham.rosenblum@mail.huji.ac.il
חיים שיבי life391@gmail.com


סיכומי ישיבות הועדה הפיזית:
10-9-2017

4-12-2017
 

1-1-2018

31-1-2018


5-3-2018

23-4-2018

11-6-2018

08-08-2018

13-09-2018

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2018 Powered by Kentico