במהלך חודש דצמבר 2017 יחלו עבודות להעתקת תשתיות בציר הירוק של הרכבת הקלה בירושלים. הציר הירוק יהווה מסלול מרכזי ברשת הרכבות הקלות המתוכננת בעיר, ויחבר בין הר הצופים בצפון לבין גילה בדרום.
עבודות התשתית צפויות להמשך כארבע שנים. 
למידע נוסף, צפו
בעלון המידע של צוות תכנית אב לתחבורה
(ניתן להגיע למינהל הקהילתי ולאסוף עלון בשפה העברית והערבית)

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico