לחברים שלום!
לאחרונה נצפו בשכונה מודעות תכנון ובנייה. המודעות נתלו ברחובות אצ"ל, ההגנה ו-יסקי.
מודעות אלו אמורות ליידע את בעלי הקרקע ברחובות אלו בלבד, על ההליך ההפקעה הנדרש במסגרת הרכבת הקלה. הליך זה הוא הליך חוקי נדרש לקראת הוצאת ההיתר לעבודות הרכבת הקלה.
המינהל הקהילתי יקיים מפגש עם תושבי השכונה בנוגע לעבודות הרכבת הקלה בנוכחות צוות תכנית אב לתחבורה ומהנדסי הפרויקט של הקו הירוק של הר הצופים. במפגש ניתן יהיה להעיר הערות ולשאול שאלות הנוגעות לתקופת העבודות של הקמת תוואי הרכבת הקלה.
הפרסום על המפגש יצא לאחר חג הסוכות.
*תודה רבה לתושבים דבי רובין פילדס וד"ר סטיון פאן שצילמו והביאו לתשומת ליבנו את המודעות
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico