עדכון בהמשך לכנס התושבים בנושא הרכבת הקלה בשכונה:
בעקבות הכנס בנושא הרכבת הקלה שבו נכחו מעל 200 תושבים, נציגי ועד הפעולה בגבעה הצרפתית נפגשו עם מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה ומנהל אגף תושי"ה.

בפגישה סוכם כי ועד הפעולה ישלח מכתב למנכ"ל תכנית אב לתחבורה המסכם את הליקויים והקשיים שהתכנית מכניסה לשכונה.
ניתן לצפות במכתב שנשלח בקישור הבא

פברואר 2018

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico