סטטוס התכנית: פתיחת תיק בועדה המקומית
29.10.2018ב- 24.10.18 התקיים כנס תושבים שבו הציג אדריכל התכנית את עיקרי התכנית ואת ההנחיות לגבי תחבורה ובינוי.
ניתן לצפות במצגת שהוצגה בקישור הבא

29.10.2018


חברת 'אזורים' מקדמת תכנית לפינוי בינוי בשטח המרכז המסחרי של הגבעה הצרפתית (רחוב ההגנה 19-20). על פי התכנית, שטחי המסחר הקיימים יפונו ובמקומם ייבנו חמישה בניינים בגבהים משתנים בין 8 ל- 18 קומות) ויוותפסו כ- 200 יח"ד. במסגרת התכנית תיבנה כיכר עירונית חדשה בשני מפלסים, שטחי ציבור ומסחר וגינה ציבורית שתחבר בין המרכז המסחרי לרחוב בר כוכבא.
ניתן לעיין במסמכי התכנית בקישר הבא.
שימו לב! עיריית ירושלים טרם העלתה את כל קבצי התכנית לאתר העירוני ולכן אין למינהל הקהילתי גישה לנספח התנועה ונספח העצים. 
פנינו לאדריכל בבקשה להעביר את מלוא קבצי התכנית לעיון התושבים.

 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico