עבודות השדרוג והשיפוץ לקראת סיום. תתחדשו!
מרץ 2018


השבוע (25.2.2018) צפויות להתבצע העבודות לשדרוג גן החי"ל והתקנת המתקנים החדשים. תכנון הגן
פברואר 2018

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico