פרוייקט "שדרגנו", הוא פרוייקט עירוני המקודם על ידי חברת 'עדן', שבמסגרתו נבחרו 14 מרכזים מסחריים בעיר ירושלים שצפויים לעבור שדרוג פיזי ביחד עם השקעה ארוכת טווח בפיתוח  הממשקים העסקיים והקהילתיים בין המרכז המסחרי לשכונה והמרחב. 
המרכז המסחרי של הגבעה הצרפתית ברחוב ההגנה 19-21 נבחר לפרויקט זה כאשר בקיץ 2017 
בוצע מפגש קהילתי בקיץ שבמסגרתו נלמדו הנושאים הדורשים טיפול וגובשה תכנית עבודה למרכז.
לפרויקט 3 מישורי טיפול הקשורים זה בזה: פיתוח עסקי: לוגו, פרסום, קבוצת קשר של העסקים ועוד; חיבור למנהל הקהילתי ולשכונה ע"י אירועי תרבות ופעילויות משותפות שיתקיימו במרכז, ושדרוג פיזי שיהפוך את המרכז ליותר נגיש, מטופח ואטרקטיבי.
יש לזכור כי מדובר בתקציב מוגבל כאשר ברמבית המקרים הפיתוח חל רק בשטח שאינו פרטי. 

הפרויקט מקודם ע"י עיריית ירושלים וחברת 'עדן'. 


ב-11.6.2018 התקיים מפגש שיתוף ציבור שבו הוצג התכנון המוצע לשיפוץ. 
לאור הערות התושבים, יכין צוות התכנון חלופות נוספות. ניתן לקרוא את סיכום המפגש בקישור הבא

יוני 2018

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico