הוגשה התנגדות המינהל הקהילתי לתכנית קרית החינוך!
ניתן לצפות בהתנגדות שהגיש המינהל הקהילתי לועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ירושלים בקישור הבא
יוני 2018הגשת התנגדויות לתכנית קרית החינוך ברמת אשכול
הוועדה הפיזית במינהל קיימה מספר ישיבות בנושא קרית החינוך ובחנה עמדות שונות לגבי אלמנטים שונים בתכנון, כולל נפח הבינוי, הסדרי תנועה, השפעה על גישה למבנים קיימם, הרס הפארק הקיים במקום, השפעה על יד המורה, מהות התוכניות ועוד.
הוועדה החליטה להמליץ למינהל להגיש התנגדות לתכנית כפי שמוצגת כעת ואת הפרוטוקול של הוועדה הפיזית תוכלו לראות באתר המינהל.
בנוסף תושבים שונים הפעילים בנושא פנו אלינו בבקשה לסייע להם טכנית בהנגשת פרטים לקהילה על התכנית מעבר למה שפורסם. 
לאור זאת, אתם מוזמנים לבית פתוח להחתמת התנגדויות לתכנית קרית החינוך ברמת אשכול
ניתן להגיע למינהל הקהילתי ביום שני הקרוב, ה- 14.5.2018 בשעות 18:00- 21:00 ולהיעזר בשירותיו של עו"ד מתנדב להחתמת תצהיר להתנגדות שלכם.
יש להצטייד בת.ז ובכתב ההתנגדות שניסחתם. תהיה אפשרות למלא טופס התנגדות מוכן מראש, אך חובה יהיה לפרט בו את הטענות האישיות שלכם (קישור לטופס).

מאי 2018
  
תכנית מספר 101-0443762 קרית החינוך ברמת אשכול (תכנית בסמכות מחוזית)
התכנית להקמת קרית חינוך ברמת אשכול הופקדה להתנגדויות הציבור לפני פסח 2018.
התכנית מבקשת לפתח מתחם חינוך ברמת אשכול שיכלול גני ילדים, בתי ספר ומבני ציבור נוספים. 
התכנית מבקשת לאשר זכיות בנייה בהיקף של 240% ובינוי עד גובה 6 קומות. 
התכנית כוללת שטחים נרחבים עבור דרכים וחנייה.
מיקום התכנית: התכנית סמוכה לרחוב פארן (מול המרכז המסחרי) וממוקמת בין בית ספר "יד למורה" לבית ספר "אלונים" ו"מעלה ערב".
המועד האחרון להגשת התנגדויות הציבור הוא 60 יום מתאריך ה- 30.3.2018
ניתן לגשת למסמכי התכנית באתר מינהל תכנון זמין ולהקיש את מספר התכנית בשורת 'מספר'.
או בקישור הבא


אפריל 2018

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico