מינהל קהילתי  הגבעה הצרפתית טובל במרחב ירוק. השטחים הציבוריים חלקם מפותחים ומטופחים וחלקם אינם מפותחים, ברחבי השכונות שלנו: החלק הצפון מזרחי של רמת אשכול, גבעת המבתר, הגבעה הצרפתית וצמרת הבירה יש גם טבע עירוני ואתרי מורשת.
מודעות גבוהה של תושבינו לאיכות הסביבה מאפשרת שמירה וטיפוח הקיים.
המינהל הקהילתי פועל רבות לשדרוג ופיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים ושיפור מעורבות התושבים לשימור הסביבה.  כמו כן אנו עושים השנה מאמץ לטיפוח השטחים הפרטיים הפתוחים בשיתוף עם עיריית ירושלים.                                       
לטיפוח והטבת איכות הסביבה נדרשת יד מכוונת וידע בתחום ולשמחתנו זכינו במספר תושבים כאלה.
הנושאים הנכללים בתחום הם:
נושאי רעש, זיהום אויר, טיפוח ופיתוח המרחב הציבורי, מחזור, ניקיון וכד'.
ניתן לקבל מידע וייעוץ בנושאי פיתוח וטיפוח סביבה.
ייעוץ והכוונה להקמת ותפעול גינה קהילתית.
ייעוץ והכוונה במחזור חומרים ושימוש מושכל בחומרים בסביבה מקיימת.
טיפול ותאום פעילויות בשטחים פתוחים.
קידום נושאי שכונה ירוקה ופיתוח אתרי מורשת.
שדרוג, פיתוח וטיפול במרחב הציבורי.
גיוס פעילים והקמת וועדה לאיכות סביבה.
הגברת מודעות לשמירה על הסביבה וטיפוח איכות חיים.
בכל הנושאים הקשורים לאיכות סביבה וייעוץ מקצועי ניתן להתקשר למיה 02-5416008 או 050-5658981

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2018 Powered by Kentico