תושבים יקרים,
רובכם בוודאי מכירים את נושא המשבר התקציבי בין משרד האוצר לעיריית ירושלים.
בשורה התחתונה, משמעות המשבר היא
קיצוץ התקציב העירוני ב250  מיליון  ₪.

קיצוץ שמשמעותו פגיעה קשה מאד באיכות השירותים העירוניים והקהילתיים, ובאיכות החיים בעיר,
בין השאר:

  ביטול הפעילות בתחומי הצעירים והמשפחות הצעירות.
  צמצום שעות האבטחה במוסדות החינוך.
  פגיעה קשה בכוח האדם הקהילתי במינהל וביטול תחום התכנון האורבני.
  פגיעה קשה בתקציב החינוך המשלימים וביטול תכניות חינוך בבתי הספר.
  ביטול השיטור הקהילתי.
  הרעה בתחום ניקיון השכונות.
  השבתת חיי התרבות והאירועים.
  צמצום פעילות תנועות הנוער והסיוע לחניכים נצרכים.

נהיר הדבר כי קיצוצים אלו משמעם פגיעה קשה באיכות החיים שלנו כתושבי ירושלים.
אנו מבקשים מכם להצטרף למאבק על מנת לשמור על איכות שירותי החינוך, התרבות והקהילה בירושלים.
אנו מבקשים להיאבק על איכות החיים שלנו, כתושבי ירושלים, בירת ישראל.
                                                                                    
                                                                                         בברכה,          
                                                                                    רונית כהן גלוזברג,
                                                                           מ"מ יו"ר הנהלת המינהל הקהילתי

 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico