קפוארה - קפוארה 7-13 פעמיים ב

  לרישום לחצו כאן
שם החוג: קפוארה - קפוארה 7-13 פעמיים ב
מיקום: מינהל קהילתי גבעה צרפתית
אוכליסית יעד: ילדים
תיאור החוג: קפוארה גלאים 7-13
שם הקבוצה (גילאים): קפוארה 7-13 פעמיים ב
שם המדריך: בונו נועם
עלות: 233.00₪
יום: ב+ה
שעות החוג: 16:00 - 17:15
יום : ב+ה
שעות החוג 1: 16:00 - 17:15
יום 2: ב+ה
שעות החוג 2: 16:00 - 17:15
  לרישום לחצו כאן

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2019 Powered by Kentico