שם תפקיד
1 אבי אליהו חבר הנהלה, נציג העירייה
2 אבי גיספן חבר הנהלה, נציג העירייה
3 אביגיל מזרחי חברת הנהלה, נציגת העירייה
4 אבשלום סטרוגו חבר הנהלה
5 איליה סוקולוב חבר הנהלה, חבר בוועדת כספים וכוח אדם
6 אלי רוזנפלד יו"ר הנהלה ויו"ר ועדה פיזית
7 אלקי מייקוף חברת הנהלה, נציגת העירייה
8 חגי עטיה חבר הנהלה, נציג החברה למתנ"סים
9 עינב בין ירושלמי חברת הנהלה, חברה בוועדת כספים וכח אדם
10 רונית כהן גלוזברג סיו"ר, יו"ר ועדת קשרי קהילה
11 יונתן קיימן חבר הנהלה, יו"ר ועדת בטחון
12 יוספה סורציאנו חברת הנהלה, נציגת העירייה
13 יצחק בניש בר הנהלה, חבר הוועדות: כספים וכוח אדם, פנאי, ופיסית
14 מירב אלבז רפפורט חברת הנהלה, יו"ר ועדת חינוך
15 לאה בלנק חברת הנהלה, יו"ר ועדת פנאי

הנהלת המינהל פועלת עבורכם במשך כל השנה בתחומים השונים
ועל פי הוועדות אשר היא ממונה עליהן. לפניכם פרוטוקולים מישיבות ההנהלה  לעיונכם.

 

תושבות ותושבים יקרים
כחלק מהמהלך של ההנהלה החדשה, להגביר את המעורבות שלכם בחיי השכונות שמרכיבות את המינהל הקהילתי, ומתוך אמונה, כי שקיפות היא אבן יסוד מרכזית בקשר זה, אני שמח להציג בפניכם את הפרוטוקולים המלאים של ישיבות ההנהלה החדשה.
אמנם פרוטוקול לא יכול תמיד לייצג באופן מלא את כל הנאמר בישיבה ואת הדעות השונות, אולם אני מקווה שהם יצליחו לבטא לפחות חלק מהעבודה ההתנדבותית הרבה שנערכת במינהל ואני מזמין אתכם להצטרף אליה.
 
קריאה נעימה
 
אלי רוזנפלד
יו"ר המינהל הקהילתיפרוטוקולים לפי תאריך:

י

ישיבת הנהלה מתאריך 07/01/13
ישיבת הנהלה מתאריך 21/01/13
ישיבת הנהלה מתאריך 11/02/13
ישיבת הנהלה מתאריך 18/03/13
ישיבת הנהלה מתאריך 29/04/13
ישיבת הנהלה מתאריך 10/06/13
ישיבת הנהלה מתאריך 05/08/13
ישבית הנהלה מתאריך 14/10/13
ישיבת הנהלה מתאריך 18/11/13
ישיבת הנהלה מתאריך 23/12/13
ישיבת הנהלה מתאריך 03/03/14
ישיבת הנהלה מתאריך 07/04/14
ישיבת הנהלה מתאריך 09/09/14
ישיבת הנהלה מתאריך 08/09/14
תכניות עבודה לשנת 2015  10/11/14
ישיבת הנהלה מתאריך 02/02/15
ישיבת הנהלה מתאריך 09/03/15
ישיבת הנהלה מתאריך 20/04/15
ישיבת הנהלה מתאריך 11/05/15

ישיבת הנהלה מתאריך 20/07/15
ישיבת הנהלה מתאריך 07/09/15
ישיבת הנהלה מהתאריך 14/12/2015
ישיבת הנהלה מהתאריך 18/1/16
ישיבת הנהלה מהתאריך 18/4/16
ישיבת הנהלה מתאריך 6/6/16
ישיבת הנהלה מתאריך 22/6/16
ישיבת ועדה ממונה מצומצמת בנושא פעוטונים מתאריך 29/6/16
ישיבת הנהלה מתאריך 4/7/16
ישיבת הנהלה מתאריך 2/1/17
הודעה לציבור בעקבות ישיבת הנהלה מ31.1.2017
ישיבת הנהלה מתאריך 6/3/17
ישיבת הנהלה מתאריך 24/4/17
ישיבת הנהלה בנושא בית ספר ממ"ד מ4/12/17
ישיבת הנהלה מתאריך 20/11/18
ישיבת הנהלה מתאריך 18/12/18
ישיבת הנהלה מתאריך 7/4/19
ישיבת הנהלה ואסיפה כללית מתאריך 21/7/19
ישיבת הנהלה מתאריך 25/8/19


*בתמונות ישיבת ההנהלה הראשונה
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico