תושבות ותושבים יקרים
כחלק מהמהלך של ההנהלה החדשה, להגביר את המעורבות שלכם בחיי השכונות שמרכיבות את המינהל הקהילתי, ומתוך אמונה, כי שקיפות היא אבן יסוד מרכזית בקשר זה, אני שמח להציג בפניכם את הפרוטוקולים המלאים של ישיבות ההנהלה החדשה.
אמנם פרוטוקול לא יכול תמיד לייצג באופן מלא את כל הנאמר בישיבה ואת הדעות השונות, אולם אני מקווה שהם יצליחו לבטא לפחות חלק מהעבודה ההתנדבותית הרבה שנערכת במינהל ואני מזמין אתכם להצטרף אליה.
 
קריאה נעימה
 
אלי רוזנפלד
יו"ר המינהל הקהילתיפרוטוקולים לפי תאריך:

ישיבת הנהלה מתאריך 07/01/13
ישיבת הנהלה מתאריך 21/01/13
ישיבת הנהלה מתאריך 11/02/13
ישיבת הנהלה מתאריך 18/03/13
ישיבת הנהלה מתאריך 29/04/13
ישיבת הנהלה מתאריך 10/06/13
ישיבת הנהלה מתאריך 05/08/13
ישבית הנהלה מתאריך 14/10/13
ישיבת הנהלה מתאריך 18/11/13
ישיבת הנהלה מתאריך 23/12/13
ישיבת הנהלה מתאריך 03/03/14
ישיבת הנהלה מתאריך 07/04/14
ישיבת הנהלה מתאריך 09/09/14
ישיבת הנהלה מתאריך 08/09/14
תכניות עבודה לשנת 2015  10/11/14
ישיבת הנהלה מתאריך 02/02/15
ישיבת הנהלה מתאריך 09/03/15
ישיבת הנהלה מתאריך 20/04/15
ישיבת הנהלה מתאריך 11/05/15

ישיבת הנהלה מתאריך 9/11/15
ישיבת הנהלה מתאריך 14/12/15
ישיבת הנהלה מתאריך 18/1/16
ישיבת הנהלה מתאריך 18/4/16
ישיבת הנהלה מתאריך 6/6/16
ישיבת הנהלה מתאריך 22/6/16
ישיבת ועדה ממונה מצומצמת בנושא פעוטונים 29/6/16
הודעה לציבור בעקבות ישיבת הנהלה מ31/1/2017
ישיבת הנהלה מתאריך 31/1/2017
ישיבת הנהלה בנושא הקמת בית ספר ממ"ד מ4/12/17
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico