*עדכון מהנהלת המינהל הקהילתי לאחר ישיבת הנהלה מ31.1.2017*

אנו מודים לתושבים ולנציגי הציבור שהגיעו לדיון על הצגת תכניות העירייה לפתרון נושא הגנים החרדים שנמצאים בדירות מגורים בשכונה ובחינת הקצאת מבנה לגנים חרדים בגבעה הצרפתית. ראוי לציון הדיון המכובד והכנה שהתקיים בסוגיה חשובה לשכונתנו, למרות החששות והמשקעים מהעבר. השיח שנוצר מהווה תעודת כבוד לשכונתנו ולשותפים בו והיה מקיף ביותר (4.5 שעות). 
 לאור העמדות שהוצגו ע"י נציגי כלל הקהילות בשכונה, על מנת לייצר תרבות שכונתית של ראיית הצרכים הפרטיקולריים של מגוון האוכלוסיות, ולבנות תשתית של קבלת החלטות משותפת מתוך הסכמה, החליטה הנהלת המינהל (מכלל נציגי הקהילות) כי החלטה בנושא תתקבל אך ורק מתוך תהליך רחב יותר של הידברות, גישור וגיבוש אמנה בין הקהילות בשכונה. התהליך יהיה ממוקד ותחום בזמן - כשלושה חודשים, ויונחה על ידי אנשי מקצוע מתאימים שייבחרו בהמשך מקרב החברה למתנסים.
 הנהלת המינהל הקהילתי תהיה מחויבת בכל פעולותיה ומגעיה עם העיריה להסכמות שייווצרו בתהליך. אנו גם נדרוש מעיריית ירושלים שתהיה מחויבת להסכמות שייווצרו בתהליך ולספק פתרונות לצרכים הנקובים בהסכמות.
 במקביל לתהליך ההידברות,כדי לחסוך זמן ולתת פתרונות מהירים ככל הניתן, נבקש מעיריית ירושלים להתחיל עריכת סקר מיקומים ובחינת תכנון ראשוני אפשריים למבני הגנים החרדיים ואף צרכים נוספים שעלו בדברי המשתתפים במהלך הדיון. לאחר שיושגו הסכמות יאוחדו התהליכים כך שכל תהליך לא יעכב את משנהו, שכן התהליכים שלובים ותלויים זה בזה.
 לאור עמדת העירייה, והתהליכים וההתחייבויות המשפטיות אשר נסקרו בפני הנוכחים ע"י הגורמים העירוניים אשר נכחו בישיבה, הובהר לנו, כי המבנה ברחוב גולי קניה 4, הנמצא בבעלות העירייה, מתחת לגני הילדים, אינו רלוונטי לכל שימוש אחר, כולל לגנים חרדים בשנת הלימודים הקרובה. המבנה ימשיך לשמש כמבנה המיועד לאמנות וזאת בתנאי שהאמנים הפועלים במקום יעבדו בתיאום מלא עם המינהל הקהילתי ועם כלל תושבי השכונה מכל הקהילות.

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico