החלטות ישיבת ההנהלה 2/2/2015

החלטה: חבר ההנהלה אבנר בלנקשטיין מוסר מרשימת מורשי החתימה של המינהל 

ומנהלת המינהל נעמה כץ וממלאת מקום היו"ר רונית כהן גלוזברג מתווספות לרשימה.
 
החלטה : אישור תקציב 2015: התקציב אושר.

 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico