פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 07/04/14
 
 
 
ישיבת הנהלה מתאריך 07/04/14נוכחים:
 
.
החלטות:
 
ועדה של ההנהלה שפועלת, צריכה מינימום מסויים של תושבים שמשתתפים בועדה – ההנהלה צריכה להחליט מה המינימום.
ניתן לעשות זאת גם ע"י צוות משימה אד הוק..
 
תפקיד חברי הנהלה ממונים:
 
  1.                   הבאת מידע לחברי ההנהלה.
  2.                   קידום אינטרסים ודרכים שעלו בישיבת הנהלה – פתיחת דלתות במסדרונות העיריה.
  3.                   להכניס שפיות להנהלה "לא שפויה".
 
בפעם הבאה:
 
  • חזון וייעוד.
  • יובאו דוגמאות של חזון.
 
 
  • מודל השותפות                                            התחלה של ממשק
  • חברי ההנהלה אינם מנהלים בפועל אלא מובילים את מדיניות   
 
  • באיזה אופן החברה למתנ"סים יכולה לסייע לנו בהשגת המטרות שלנו מול העיריה

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico