פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית מתאריך 10/06/2013
 
 
מינהל קהילתי של השכונות: גבעת המבתר, הגבעה צרפתית,
צמרת הבירה ורמות אשכול (ע"ר)
פרוטוקול ישיבת האסיפה הכללית
מיום 10/06/2013 :
 
נוכחים: אריה לוי, יצחק בניש, נאוה סגל, אבי גיספן, לאה בלנק, ניר לוי, אלי לוי, אבי אליהו, אבנר בלנקשטיין, עדי לוי, אלי רוזנפלד, יוחנן בכלר מיה בן שושן
 
נעדרים: רונית לא מגיעה, מירב לא מרגישה טוב, מיכאל גנור הודיע שייעדר אבשלום סטרוגו, משה רנד מיכל מוסאצ'י חסרים.
 
 
אלי -   נתחיל בנושא מס' 3 מסדר היום – אנו כותבים את הפרוטוקול בכל ישיבה, הפרוטוקול מסתיים בטבלה המסכמת את ההחלטות של ישיבת ההנהלה.  רובריקת הסטטוס מתמלאת עפ"י עדכוני ביצוע. מבקש להזכיר ולחדד שוב את העובדה שבסוף כל פרוטוקול יש טבלת החלטות.
הנושא אושר שוב כהחלטה.
 
נושא מס' 2 מסדר היום – נוהל עדכון חברי הנהלה.  במינהל יש וועדות שבראשם עומד חבר הנהלה ויש רכז מקצועי.  במידה ומתקיים מפגש עם הגורמים המקצועיים בעירייה על הרכז או לחלופין יו"ר הוועדה לעדכן אחד את השני . יו"ר             הוועדות יעדכנו את חברי ההנהלה באם קיים נושא מסוים שנמצא באחריותם ורוצים להשתתף. .
 
יוחנן - מציע שהיו"ר יעדכן את הילית כדי לעדכן את חברי ההנהלה לידיעתם.  חברי   ההנהלה צריכים להיות מעודכנים.
ברמה העקרונית צריכה להיות הלימה מלאה עם הרכז המקצועי, יו"ר   הוועדה ומנהל המינהל. 
            אושרה ההמלצה כהחלטה.
 
אלי -   נושא גיוס למשמר האזרחי.  יוחנן מקריא עדכון בנושא שניתן ע"י זכי.
 
יוחנן -העמדנו שולחן ליד הקואופ ל-3 שעות כפי שסיכמנו ואין מתנדבים.  אני             מציע – אבנר יש לעשות רשימה של הצעירים עם הסבר מלא שעליהם לתת שעתיים בחודש.  ביצוע טלמרקטינג לגיוסם.
 
אבנר -            בנושא הבטחון כל פעולה מחוץ לשכונה פועלת היטב ואילו בשכונה אין             פעילות.
 
אריה –בעת הבחירות מרבית התושבים טענו לנושא הבטחון.  מציע שנושא זה צריך   להיות מרכזי ויוחנן יהיה אחראי לנושא.  צריך להכין תכנית פעילויות          שיאופיינו ע"י הגעה לאנשים ולא להמתין להגעתם.
  
יוחנן –אבנר, מירי מחרום ובטחון וזכי עשו מס' פעולות ברחבי השכונה.  יש פעילות    בהיבט הבטחון.
 
 
אלי -   מציע שאבנר ישב עם יוחנן, וזכי ויכינו מעין תכנית עבודה כדוגמת דוכנים וכד'.  אני מציע שתעשו זאת בשבוע הקרוב.
            התקבל כהחלטה.
 
           
נושא שיתוף הציבור בתוכנית האב –
אלי -   אני מבקש שיהיה מידע רחב לתושבים.  הפצת המידע בגני הילדים ובבתי הספר.
חברי ההנהלה נתבקשו להשתתף והוחלט לתליית מודעות פרט למייל וניוזלטר.
החלטה – יבוצע.
 
עדכונים מישיבה קודמת –
עוברים על הטבלה המצורפת:
 
 1. רשימת וועדי בתים –      הילית משימה עד ספטמבר.יש כ-85 נרשמים  הלו"ז נראה ריאלי.
 
 1. לפרסם את הפרוטוקולים באתר המינהל – החלטה.
 
 1. בהתאם לתקנות חבר הנהלה שנעדר יותר מ-3 פעמים, יש להחליפו.
החלטה – אלי ידבר עם איילה ויבדוק אפשרות להחלפת משה רנד, מיכל           מוצ'סי, שכן משה אינו מגיע ומיכל הודיע שלא יכולה לבוא לישיבות הנהלה בימי ב' ואנו לא יכולים להזיז את הלו"ז הזה
 
 1. שינוי שם המינהל הקהילתי – נושא זה נדון בוועדה האסטרטגית שנמצא בהכנה.  כרגע נושא זה ירד מהטבלה.
 
 1. אריה יתקן את הטבלה של איזה וועדות שייכות לאיזה תחום ויעביר להילית לפרסום.
 
 1. עד אוקטובר יש לאשר את תכנית העבודה.  החלטה.
 
 1. האם יש הערות למידעון שיצא. 
 
יצחק - הנייר מאוד פשוט.  צריך לעשות אותו אחר. 
 
אלי -   יתכן שהפורמט שיצא אינו סופי. יתכן ובגין תקציב או אחר.  לכן אולי   נעשה אותו צבעוני יותר.
     
אריה - יש לי הערה בהיבט הכספי.  נאמרו הערות שאין תקציב מספיק.  כרגע יש תקציב של 15,000 ₪, מתוכם מרכז לצעירים אישר 8,000 ₪.  אני מציע שצריך להוציא מידעון באיכות.
 
לאה - מעדכנת שאנשים קיבלו ושמחו על המידעון.  נתקבלו מחמאות.
 
החלטה - ההנהלה מבקשת מהעוסקים בנושא לעשות מחשבה מחודשת לאור ההערות לעיל (רונית, הילית) במקביל אריה ואלי ידברו עם רונית לבדוק את הנושא.
 
 1. שדרוג תכנים באתר האינטרנט – יש וועדה שעוסקת בנושא הוועדה מבצעת תהליך של איפיונים.
 
 1. השיח עם 'אמונה'.  ההנהלה מבקשת שהמתכננת השכונתית תבדוק במה עוסקת 'אמונה' במקום. החלטה.
 
 1. מבנה גולי קניה –
 
יוחנן-  מעדכן שממתינים לחתימת גזבר העירייה. יש כתב כמויות  מסודר שעבר גם בחברה למתנ"סים בתקווה שעד סוף יוני תהיה חתימת הגזבר ואפשר יהיה להתחיל לשפץ (כחודשיים).
     
בסטודיו תפעל קבוצת אומנים שכרגע מתגבשת דרך להפעלה עם עיריית ירושלים.  יוחנן מכיר אגף אומנויות של העירייה השקיע כחצי מליון ₪          לשיפוץ המבנה והאגף הציע להביא קבוצה צעירה של אומנים שעם קבלת המקום לעבודה הם מחוייבים לפעול בקהילה.  כאשר יש ריכוז של המינהל הקהילתי בריכוזה של לאה.  אנחנו לא נפתח כרגע רק לאחר אישור. 
ההנהלה מבקשת מיוחנן לעדכן בישיבה הבאה סטטוס של הנושא והיכן עומד. החלטה.
 
 1. וועדת הביקורת
אלי -   נמצאים איתנו הגב' נאוה סגל שנעתרה לבקשתי וניר.  נאוה תושבת הגבעה משנת 75 מנהלת במשרד החינוך לשעבר.  כיום מנהלת גימלאי החינוך.  פרשה לפני כ-4 שנים.  תושבת המקום.
      ניר לוי תושב משנת 2010 מנהל כ"א וכספים באקי"ם ירושלים. 
 
ניר - יש לי פנאי ואשמח לעזור בכל בקשה.
 
יוחנן - יצרו קשר עם נחמיה תבל שהיה בעבר שיכוון אתכם.  יצורף אדם שלישי לוועדת הביקורת.  וכן עם החברה למתנ"סים.במינהל הקהילתי מול עינת מילר.
 
אלי - תוזמנו לכל ישיבת הנהלה.  תוכלו להצטרף לכל ארוע, וועדה, כל פעילות             שההנהלה קשורה.
 
      החלטה - ההנהלה מבקשת להוסיף לרשימת ההנהלה גם אנשי ועדת                             הביקורת ולשלוח זימון לכל ארוע, ישיבה וכד' שמתקיים במינהל.                      נאוה מעירה שלגבי שקיפות והפצת הפרוטוקולים צריך לפשט                                   בקישורית.
                 
אלי -האתר בהכנה והכל יהיה בפשטות ובשקיפות מלאה.
אריה -נערוך הצבעה כדי לאשר פורמלית.  אני מציע שוועדת הביקורת תציג                 בפנינו את תכנית העבודה שלה.
 
אלי -   לישיבת הנהלה הבאה להכין סטטוס של הוועדה.
                  הצבעה – התקבלה פה אחד.
 
לגבי טבלת התקציב שהושקע ע"י העיריה בשכונה שואלים החברים האם אבי אליהו יכול לתת רשימה של העבודה האגפית המתוכננת לשכונה.  ולכן מבקשים שאבי יבדוק את הנושא ויעדכן את ההנהלה כדי להתכונן להגשת תכנית העבודה לשנה הקרובה.
החלטה – אבי יבדוק אל מול אגפי העירייה הרלוונטים מה מתוכנן בשכונה ויעדכן את ההנהלה.
 
בנוסף עלה נושא שיפוץ גן ציבורי בשכונה –
 
ישנו תקציב לשיפוץ גן משחקים בשכונה. השיפוץ עומד להתבצע באצ"ל.
 
בעקבות דיון ששיקף את חוסר הקוהרנטיות בהחלטה איזה גן לשפץ, ובדרך שבה החלטה כזו צריכה להתקבל, סוכם כי לא ייתכן מצב בו חברי ההנהלה לא מקבלים מידע לגבי נושא זה ונושאים דומים
 
 
החלטה - מיה תפיץ לחברי ההנהלה את אפשרויות פיתוח גן ולאחר שיתוף חברי                     ההנהלה.
 
יוחנן - מציע כי מאחר וישנם מס' מועט של גנים, האם ישנם חברי הוועדה                               היכולים לעשות סיבוב ולבדוק את הגנים הקיימים.
 
נושא המאזן
אריה- הטיוטא הוצגה לפניכם ב-04.06.2013. מכתב לועדת הכספים נמצא בחוברת שלכם.
 
המאזן המוצג הוכן עפ"י המתכונת הקיימת למרות שנמסר לנו כי יש עדכון תוכנה של החברה למתנ"סים.  בשל עדכון תוכנה במינהל יש עיוות בסכום של לרנר בסטיה של כ-50-70 אלף ₪.  לכן סוכם שמכתב של רואה חשבון הנלווה למאזן תצוין נקודה זו.
 
באשר לנושא של הצגת מכלול התקציב של פעילות לרנר אל מול הרווח שנשאר בלבד למינהל, מדובר בסוגיה פרשנית של כללי לשכת רו"ח. ועדת הכספים החלה לדון בנושא. אני מציע שנדון בסוגיה בוועדת הכספים ולא נחליט כרגע ולכן נגיש את המאזן כרגע כפי שהוא.
 
התוצאה של פעילות המינהל מראה שסה"כ הפעילות מסתכמת ב-5,580,000 לשנת 2012.
 
אבנר- העמותה נמצאת במתווה של גירעון בהון בתוך כשנתיים או שלוש. יש להבהיר כי
מדובר בפשיטת רגל, מצב בו לעמותה יש עודף התחייבויות על פני נכסים.
יוחנן-  תוצאות השנה השוטפת (ללא פחת) הינן הרלוונטיות לדיון.
אבנר- לא מקבל את הטענה
 
החלטה נוספת  – לדיון הבא בוועדת הכספים נזמן את נתנאל, אבנר ורו"ח כדי לקבל הסברים לגבי נושא המאזן.
 
 
יוחנן –      מבקש להגיד הערה – יש פרוטוקול של וועדת כספים. ביקשתי מהחברה למתנ"סים מכתב הבהרה.
כתוצאה ממכתב ההבהרה אני מבקש להבהיר  הדיוורור שיצא לגבי המאזן לא תקין ובניגוד להנחיות והוראות.    המסמך שיצא למנהלים נגנז יומיים לאחר שיצא.  מסמך זה לא היה צריך לעלות בוועדת הכספים.  מסמך זה לא יגיע להנהלה כי אינו ראוי. ברור לי שחברי הוועדה זכאים לקבל מסמכים הקשורים לצורך קבלת החלטותיהם. זה לא היה המקרה. 
 
 
אלי  - חבל שאתה בוחר להעלות זאת שוב בישיבת הנהלה לאחר שהנושא עלה בוועדת הכספים ולטעמי כבר נסגר, שכן זה פותח את הנושא מחדש.  כבר ציינו בישיבת ועדת הכספים שאנו איננו מסכימים עם עמדתך. לדעתנו שיקול דעתך היה מוטעה ואינני רוצה להרחיב בנושא.
עומד בפנינו אישור מאזן.  אני מציע לאשר את המאזן.
 
 
 
האסיפה הכללית מאשרת את המאזן המבוקר (הדו"ח הכספי) לשנת 2012.
 
החלטה – הצבעה:  רוב בעד  –  1 נגד (אבנר בלנקשטיין)
 
בכפוף לאישור של וועדת הביקורת שהייתה בשנת 2012.
לישיבת ההנהלה הבאה יהיה אישור הוועדה.
יוחנן מטפל בכינוס וועדת הביקורת הקודמת.
 
 
האסיפה הכללית מחליטה לגבי הדו"ח המילולי לשנת 2012.
 
החלטה – אישור הדו"ח המילולי יהיה באמצעות אלי - יו"ר ההנהלה בשם ההנהלה, לאחר שיבחן את האמור בו.
 
טבלת החלטות
 
יורים של ועדות והרכזים יערכו עדכונים הדדים של ישיבות רלוונטיות. כמו כן יעבירו בהלימה עם רכזיהם אינפורמציה להילית שתעדכן את שאר ההנהלה יו"רים ורכזים שוטף
לפרסם את הפרוטוקולים באתר המינהל
 
הילית שוטף
אלי ידבר עם איילה ויבדוק אפשרות להחלפת משה רנד, מיכל מוצ'סי אלי לישיבה הבאה
עד אוקטובר יש לאשר את תכנית העבודה. 2014  יוחנן אוקט'
ההנהלה מבקשת מהעוסקים בנושא העלון (רונית, הילית) למחשבה מחודשת.
אריה ואלי ידברו עם רונית להתעדכן בנושא
אריה אלי רונית לישיבה הבאה
וועדת הביקורת תכין סטטוס שלה לישיבה הבאה יוחנן ניר ונאווה לישיבה הבאה
לדיון הבא בוועדת הכספים נזמן את נתנאל, אבנר ורו"ח כדי לקבל הסברים לגבי נושא המאזן.
 
יוחנן לישיבה הבאה
האסיפה הכללית מאשרת את המאזן המבוקר (הדו"ח הכספי) לשנת 2012.
 
   
אישור הדו"ח המילולי יהיה באמצעות אלי - יו"ר ההנהלה בשם ההנהלה.
 
אלי לישיבה הבאה
סטטוס התקדמות במעון גולי קניה יוחנן לישיבה הבאה
תכנית של ועדת הביקורת לשנת 2013 ניר + יוחנן לישיבה הבאה
בחינה של תכניות העירייה למינהל אבי אליהו לישיבה הבאה
קביעת תכנית עבודה בנושא משא"ז יוחנן (בשיתוף זכי ואבנר) לישיבה הבאה
פרסום לצעירים של מפגשי השיתוף מיה לישיבה הבאה
רשימות ועדי בתים הילית ספט'
עדכון של אילו ועדות שייכות לתחום בטבלה אריה לישיבה הבאה
סטטוס ושימוש במעון אמונה מיה לישיבה הבאה
 
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico