פרוטוקול ישיבת הנהלה 10/11/2014-תכניות עבודה לשנת 2015
 
 
החלטות:
תכניות העבודה מאושרות פה אחד
 
ייקבעו ישיבות הנהלה מיוחדות על נושאים אלו–
גיל רך, קולקטיב המבול, שימושים חורגים והגיל השלישי.

תוכניות-עבודה-2015

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico