פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 11/02/13
 
 
נוכחים:
אלי רוזנפלד,רונית כהן גלוזברג,מירב אלבז רפפורט,לאה בלנק,אבנר בלנקשטיין ,יצחק בניש,עדי לוי ,אריה לוי,יוחנן בכלר, אורח-יוסי סעידוב,רשמה: הילית ישראל
 
 
שיחה עם יו''ר גוננים – רסקו (הנהלה) יוסי סעידוב: הציג כיצד פועלים מול הצוות, מול הקהילה, מול העירייה.
הישיבה שתתקיים ב 18/2:
 
אלי- זהו המשך לכנס תכנית האב. הייתה ישיבה אצל מהנדס העיר, התכנית אינה זהה לתכנית האוניברסיטאית שנכתבה. האוניברסיטאית אושרה ע''י ההנהלה הקודמת וראש העיר לא התנגד לה.
ישיבת ההנהלה הבאה (19:30) תהיה הדגם להנהלה של התכנית האוניברסיטאית, צריך להחליט האם לאמץ, איך ממשיכים ממנה. לתכנית האב הנוכחית, תכנית האב היא מכשיר שאיתו נוכל למנף דברים בשכונה, לשם כך נסגור את זה בהנהלה.
יוחנן – ההנהלה הקודמת בנתה חזון לשכונה אוניברסיטאית צעירה. ראש העיר קיבל אותה, נרשמו 9 סעיפים שהתגשמותם תבוא לשכונה שרצו פה. בישיבה ב-18/2 התכנית תוצג, תכנית האב הנוכחית היא תרגום של חלק מהתכנית המקורית. ראש העיר קיבל את התכנית אבל לא הפנים אותה ושותף בה, זה יוצר בעיות בדרך, עמירם גונן יסביר על כך.
אריה – מה תפקידו?
יוחנן – הוא אמנם חלק מצוות התכנון אבל בא כמסביר חיצוני.
אבנר – הוא אחראי על הפן החברתי של התכנית, הוא הניח שהשכונה מתחרדת אבל דעתו השתנתה.
אלי – שלמה לוי יגיע מצעירים במרכז כי זו שכונה צעירה וצריך לשמוע אותו.
אריה – נוסח הדרך שכלל את הנושא האוניברסיטאי, כדאי לשלוח את התכנית לכולם מראש.
יוחנן – אשלח לכם את התכנית ואת המצגת עליה שהוצגה לראש העיר. צריך להדגיש זו גם החלטה של הרבה תושבים לאו דווקא הנהלה- למצוא כיוון לשכונה בתחומים שונים –בטחון,חינוך וכו'.
אבנר – לגבי שלמה לוי האם נוכל לבקש שגם יספר מה הם עשו כאן בשנים האחרונות?
אלי – אני לא בטוח שזה המקום, יש לזה אופי מקנטר, צריך לעשות את זה אבל לא בטוח שזה הפורום והזמן.
יוחנן – זה המנהל היחיד שמתקשר עם צעירים במרכז בזכות הרכזים פה.
אלי – הייתה לנו איתם שיחה לא פשוטה אבל היא נגמרה ברוח טובה והבטחה לשביעות גדולה הלאה. יש יישור קו ואנחנו רוצים לשמרו.
העניין הבא – צריך לשפר את העידכון ההדדי בין כולם.
מירב – למה נושא כזה מהותי לא הובא לידיעתנו?
אלי – אלו חבלי לידה, עוד לא מצאנו את הדרך, צריך למסדר מנגנון ידוע ויישור קו. ככל שמתקדמים מתברר שזה לא כזה פשוט לעדכן את כולם על סטטוס לכל מצב.
יוחנן – הצעה. אתם עובדים מול כל הרכזים, הרכזים יעבירו הכול להילית והיא תוציא לכם פעם בשבוע את כל העדכונים.
עדי – צריך להיות מידע מעובד, לא מפוזר.
אלי – מבקש לעבור אחד אחד שנקבל עדכונים איפה עומדים עם תכנית העבודה. בעוד חודש נתכנס סביב 11/3 ערב השולחנות העגולים, נתגבש על תכנית העבודה.
אבנר – אם שלמה כבר פה אני מבקש שבכל זאת יציג.
יוחנן – לדעתי הוא יעשה את זה בכל מקרה.
רונית – זה לא מתאים לנושא הפגישה.
יוחנן – החלטת ראש העיר לשים כאן שכונה צעירה, נגזרת מהתכנית לשכונה אוניברסיטאית, הוא יציג כאן את החזון של השכונה האוניברסיטאית. זה אגב תוצאה של פעילות של יוסי שרעבי שמעורב כאן. הוא גם יזם את ועד הצעירים.
אבנר – כל הזמן עוסקים בחזון שלהם אבל מה היה בפועל?
אלי – אני מבקש לא לפתוח את זה לדיון. ב-18/2 זה גם ככה יום עמוס.
אבנר – אז בשביל מה צריך שיבוא?
אלי – כשאני אפנה לעיריה ואציג את תכנית האב ארצה לדעת שיש לי גב גם של צעירים במרכז. הוא בא כאקט פוליטי, יש לו תקציבים אולי נוכל להשפיע לאן ילכו, אני רוצה אותו כחלק מהתהליך.
יוחנן – הוא בא כתכנית מראש העיר, הוא בא עם 150 אלף שקל בשנה. כדאי להשפיע לאן הם ילכו. יש נושאים שבהם הוא לא עמד ביעדים ביעדים.
אלי – כאיגוד משאבים בא נעזר בו.
יוחנן – הוא גם מוכן שנקבע את סדר היום.
אלי – אנא הציגו את תכניות העבודה, אם אני מדווח  בעיריה ואתם רואים שרלוונטי שתבואו – אז שתדעו על זה.
מירב- נפגשתי עם יוחנן. נושא החינוך מתחלק למה שקורה במנהל-בגנים לא הרבה עד שהדס חוזרת-ומחוץ לו.נעמה תהיה הרכזת לפעילות מחוץ למנהל כי כבר פועלת בפרוייקטים של חינוך, כבר התחלנו לגבש תכנית עם עוד שני פעילים. יעדי תכנית עבודה. בקרוב נעשה ישיבת ועדה.
אבנר – יש יעדים לטווח קצר להשגה? זו שאלה לכולם.
מירב – הפעילות מול בתי הספר כבר קיימת, פרוייקט עם האוניברסיטה ובתי הספר, מנסים להריץ גם השנה, שואפת לשיתוף בין בתי הספר. למשל ביום ספורט משותף אבל לא תחרותי בין בתי הספר, זה כן בר השגה.
אלי – אם יש לך רעיון שאין לו תקציב-כתבי בתכנית העבודה ואח''כ אולי נוכל לתעדף אותו. הרעיונות יכנסו למחזור גם אם כרגע אין תקציב. אל תגבילו את עצמכם.
מירב – לאה ואני קצת נשתף פעולה, לקחתי על עצמי את עונג שבת הראשון, היה טיול לנחל צופים, עם נעמה מתכננת עוד טיול 16/3 עם ירושלים כדי לתקדם.
לאה – בניתי קבוצה של ועדת תרבות – גם עם יצחק. ישבתי עם הרכזת רותי, חדשה, לומדת את התפקיד. בנינו תכנית עם תקציב דל.
לחודש הקרוב: פורים – פעילות עם הנוער לילדים. 28 – צריכה את עזרתכם כדי להודות להנהלה, יהיה אירוע עם סטנדאפיסט. אתם צריכים להזמין את כולם, כניסה-20 ש''ח. 20:00 ב-1/3 יהיה המרתון ותהיה פעילות לקראתו, יש גם תכנית לכל השנה, זה אצל המנכ''ל.
יצחק – איך החלטתם? על בסיס משהו קיים? למה בלי ישיבה?
לאה – לא היה זמן, אפשר לשנות ולהכניס דברים, אל תדאג.
רונית – הועדה חדשה, איתי ליטמן שותף מלא, ניסחנו חזון ומטרות. ישבנו עם יוחנן והילית, ועבדנו על הטמעה בתכנית של הילית. יש תכנית לשנה הקרובה, נראה במה נתמקד. עוסקת בעיתון הקהילתי, כרגע נוציא דפי מידע, נראה את פי העיתון.
אלי – תבדקי עם חווה מידיעות יש לה את כל התשתית.
רונית – אבדוק, נושא נוסף שבא מהשטח – ספרייה קהילתית, כבר ישבנו וחשבנו איך לפעול.
אלי – הרבה אומרים לנו איפה אתם? נעלמתם, מצפים מאיתנו יש תסכול, צריך הישגים בזמן הקרוב, הדף מידע הזה חשוב גם אם לא נסגור לכל השנה. דרוש להוציא כבר דף ספתח.
רונית – אני מבינה, אני לא בטוחה שהדפים הם המטרה של זה. לא עיתון קומוניסטי אלא של ה"עם" שכותב בו.
אלי – אז יהיה גם קומוניסטי וגם של העם. צריך לצאת מהר וצריך להראות הישגים. העיתון צריך לצאת מהר ושיופיע בו "בואו לשולחנות העגולים 11/3" זה צריך לצאת עד אז. בהנחה ש11/3 נעול – צריך לצאת לקראתו עיתון.
הילית – שני פרסומים ייצאו בדואר בכל מקרה – פלייר למרתון וכל הפעילות של פורים וסביבתו, ופלייר לקראת השולחנות העגולים שעליהם יהיה פירוט על כל ועדה.
אבנר – את הניוזלטר אפשר לשכלל הרבה.
הילית – היו לי נסיונות שלא צלחו.
אלי – תרשמי את עדי, אבנר ואותי שנחשוב יחד איך לשפר את הניוזלטר.
יצחק – אין לי ועדה, מעורב בכמה ועדות. רוצה לומר על תרבות. החרדים הם אחוז בשכונה, צריך לדאוג לפעילות לאחוז הזה בהיקף הנכון. אנסה לעבור על זה עם פינדרוס אבל גם במנהל צריך לפעול בעד זה.
רונית – עם פינדרוס תוכל לקבל הרבה יותר מהמנהל. השלוחה החרדית בנווה יעקב מקבלת המון כסף.
אלי – אז תצרף אותנו כשצריך.
יצחק – פניתי לאנשים וקיבלתי צרכים, אני לא מבין בזה, לא יכול להביא תכנית. אין כאן רכזת תרבות תורנית היה תקן לזה וזה הועבר לשמואל הנביא. אני לא יכול לרכז את זה. רותי רכזת התרבות אמרה שהיא לא מבינה בזה.
יוחנן – יש 40 אלף שקל למנהל, לתרבות תורנית זה אצל פינדרוס ולא אצל שטראובר. אני סירבתי לקחת לקראת כינון ההנהלה החדשה כי לא רציתי להביא נדוניה להנהלה. אם ההנהלה תחליט לקחת את זה ויעבדו רק על הקבוצה של האיזור שלנו ניקח את הכסף.
אלי – הרי מוסכם שזה יהיה וברור שכן.
יצחק – אני אשמח להביא את הסכום הזה להכול אם נקבל, אבל מה אם זה לא יגיע אלינו? צריך לחשבן את הצרכים האלה במנהל.
אלי – אנחנו מסכימים ופועלים בנושא. אבל אתה חייב להביא צרכים, רעיונות, גם אם לא תייצר תכנית. אנחנו נשאיר רובריקה פנויה, לציבור של יצחק תהיה קוביה נמצא את הדרך.
יש כוונה שתפגוש את הבחור מרמת שלמה להבנה ממנו איך מציגים תקציבים, מה אפשר לתת לנו. הייתה אמורה להיות פגישה שביטלתי. נלמד יותר את הנושא. אנחנו נעבוד ביחד והוא יודע שאנו לא נצביע עבורו, אני בא כיו''ר המנהל לכן פחות מפחד ממנו.
הילית – חשוב ליידע את הציבור החרדי על פעילויות במנהל שמתאימות לכולם.
יצחק – מתכוון לכך לכן אני בוועדה.
מירב – אם נעשות פגישות בעיריה עם סגן ראש העיר אני רוצה לדעת שלא מתקבלות החלטות, זה מדאיג אותי.
אלי – זה יצירת קשרים כרגע.
יוחנן – 10 אחוז מהאוכלוסייה צריך לקבל שירות שאני לא מכיר, אני רוצה לראות מה נעשה ברמות שלמה כדי לדעת לתת.
יצחק - בוועדת כספים שמענו ששם מקבלים תקציב גדול, צריך להבין איך.
יוחנן – סגן ראש העיר מחלק תקציב, צריך להבין על מה אפשר לקבל.
אלי – זה לא סוד מי בחר בנו ומה האג'נדה שלהם אבל גם הציבור הזה צריך לקבל שירות ברמת אשכול, והשירות שלנו יהיה להם ולא לשכונות סביבם עד מעלות דפנה.
יוחנן – יש הרבה פניות פיזיות, לאו דווקא מחרדים, מאיזור זה.
עדי – בועדה פיזית יש הרבה נושאים שממשיכים מהועדה הקודמת. יש שני נושאים שהתעוררו, חדשים – הטמנת הפסולת תכנית שהגיעה בדקה התשעים. הגשנו התנגדות ההנהלה והתושבים. זה מחכה לועדה המחוזית לא ידוע מתי היא. נושא נוסף – תכנית האב, עשינו מאמץ והבאנו הרבה אנשים, נוכחות יפה, הוציאו הרבה מהבטן ולא לעניין אבל הראו מעורבות. המפגש שבוע הבא שייך לעניין, צריך לראות איך לפעול, ליהקתי מחדש את הוועדה. הציבור מפנה עוד נושאים, בשבוע הבא תהיה לנו ישיבה ונעשה תיעדוף. ננסה לגרום לכמה דברים לרוץ.
אלי – צריך להפריד מה מול עיריה, מה מול מנהל וכו'.
עדי – כך שניים מחברי הועדה שיפקחו כל אחד על תחום. יצחק למשל רמת אשכול, גם סמי שאחראי על הסוחרים. (ממיקוד 91).
אלי – תזמין אותנו לועדה הפיזית.
יצחק – זה ב-19/2.
אבנר – הבנו שלמיה אין דרך לדעת כל מה שקורה בעיריה, איך תצרו מנגנון יידוע מיידי על תכניות לשכונה מהעיריה.
עדי – מאוד מוטרד משותפות ראש העיר, למשל תשובות כמו "זה לא באיזור שלכם" – תשובה שלא מקובלת עליי, בהכשרות היה הרבה מידע חשוב וגם הנושא הזה עלה שם.
אבנר – האם זה מוגדר בוועדה כבעיה? איך אתם נותנים פתרון? תחשבו על זה.
עדי – נצטרך לעבוד, לא נקבל הפניות אוטומטית, לא נשלה את עצמנו. ניצור קשרים ונפתח חוש ריח, לא יהיה המצב האידיאלי, יוחנן יש אופציה?
יוחנן – יש קשר טוב, למיה יש רפרנטית בעיריה ועוד מישהו בועדה המחוזית, בד''כ עבד מצויין, בפסולת זה לא קרה כי נתפס ככלל עירוני, מיה צריכה לדוג את זה בקביעות , התכניות גם באינטרנט.
עדי – הערוץ של מיה טוב אבל נצטרך למצוא עוד ערוצים-ליאת,אבי.
אבנר – בטחון – זכי ויוחנן מאוד עזרו. אנחנו בפגישות משטרה, הדסה, אוניברסיטה. מנסה להבין מצב ליצירת תכניות טווח ארוך וקצר. נאמר לנו אתמול שהמשטרה מתכוונת להקים תחנת משטרה במתחם שלנו. כלומר תהיה תחנת משטרה מלאה באיזור אם ננווט נכון. אנחנו גם יוצרים קשר טוב עם מנהל מחלקת בטחון באוניברסיטה, ליצור גוף אחד שמפקח על המתחם מהבוקר עד הלילה. אנחנו לא מעניינים-האוניברסיטה כן מעניינת. אני חושש שהמשטרהתמסמס את העברת התחנה לתוך השכונה, אנו ניתקל בהתנגדויות.
אריה – יש אפשרות בג'ינוגלי וזה יתרון מול הכניסה לעיסוויה.
יוחנן – חושש מתכניות שמעכבות.
אבנר – נכון שרוצים הישג בטווח הקצר, אנחנו מנסים להגדיל את תקן השוטר, יש גם תכניות לגיוס סטודנטים במשא''ז, אולי יקבלו צ'ופר בלבד, הנחה במשהו. הבחור מבטחון אוניברסיטה סיפר שיש כוננים גרים ברזניק בהנחה. הציע שתהיה סמביוזה איתנו-ניתן יהיה להקפיץ אותם במצבי חירום אצלנו. פגישה עם איציק נידם – כניסה לעיר ללא אלימות – נקבל מצלמות.
עדי – מה שנאמר לנו תחנה צריכה להראות, זה יתרון שבג'ינוגלי אין.
יצחק – ברמת אשכול יש תחנה, זה לא שינה כלום השוטרת מסרבת לצאת.
יוחנן – הדסה- יש בניין מול ארומה אולי נקבל אותו, לתחנה הגדולה לא למשא''ז.
אבנר – הייתה כתבה נגד הפעילות בעיסאוויה, ההנהלה כתבה מכתב שאנחנו כאזרחים גאים במשטרה ומחזקים את ידה.
אריה – כספים, הדבר המיידי תקציב, המנהל פועל ללא תקציב, התקציב כרוך בתכנית עבודה זה בביצוע, חברי ועדה – יחזקאל גבאי. יצחק בניש, גאליה לפידות.
אלי – צריך למנות ועדת ביקורת.
לאה – הצעתי לך שמות.
אריה – אלמד את התקציב, אעזר ביוחנן, מזמין את חברי ההנהלה להכירו. עובדים על בסיס 1/12.
יוחנן – תקציב 2013 אושר, לא יכולנו לעבוד אחרת, כשיוגשו התכניות נתקצב. בשלושת החודשים נתקצב את התכניות שהתקבלו. ההנהלה תכיר ותאשר.
אלי – עד 18 לחודש תביאו שמות 3 אנשים שעסקו בביקורת או בראיית חשבון לועדת ביקורת.
רעיון חדש נבחרת של אנשים שם. תושבים לא פעילים עם עמדות כח והשפעה.

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico