החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד הערות
תכנון ערב הוקרה לפעילים ושולחנות עגולים על תכניות עתידיות: כל ועדה תכין יחד עם הרפרנט המקצועי שלה רשימת נושאים לדיון, שניתן לרתום אליהם תושבים. וגם תוודא שפעילים רלוונטיים יקבלו הוקרה-בהמשך לרשימה מהילית.

נציגי העיריה יחשבו האם יש נושאים שהם רוצים להביא לערב הזה.

 
הנהלה כשבוע  
החלטות בנושא תכנית המטמנה תהיינה של נציגי התושבים ולא נציגי עירייה בשל ניגוד עניינים.
נפעל בנושא ההטמנה במתווה הבא: נקבהל לחוות דעת סביבתית שם ותעריף. המינהל יפעל בכל הערוצים לרשותו, יפרסם שוב את הנושא גם בעיתון השכונתי בהרחבה ויקבע כנס תושבים לפעילות.
 
הנהלה עיתון הילית לקראת ערר 12/6  
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2019 Powered by Kentico