פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 18.03.13
 
 
נוכחים:  אלי רוזנפלד, אבנר בלנקשטיין, אריה לוי, רונית כהן גלוזברג, עדי לוי, מירב אלבז רפפורט, לאה בלנק, אבשלום סטרוגו, יצחק בייניש, אבי גיספן, יוחנן בכלר, מיה בן שושן, נעמה כץ.
משקיף-איתי ליטמן
הצגת תכניות עבודה בכלל התחומים לשנת 2013-14
אלי – הלו"ז העומד לרשותנו צפוף, הקצבת הזמן כ- 10 דקות, אני מבקש לשמוע בתמצית כ"א, ונפתח בשאלות, נתחיל עם הוועדה של רונית.
אבנר – האם יהיו גם עדכונים ?
אלי – עדכונים יהיו בסוף. במידה ויישאר זמן נחזור לנושאים נוספים. יהיה יום נוסף לאחר החג כדי לסגור את התקציב לכל וועדה ולתכנית הכוללת.
רונית – וועדת קשרי קהילה.       3 המטרות העיקריות -יעדי הוועדה לשנה הקרובה. משימה ראשונה – העיתון/דפי המידע, בכך שנביא לידיעת התושבים את עבודת ההנהלה, עיתון קהילתי שהקהילה תהיה מעורבת בכתיבתו. תוכל להתבטא ולהגיב, למטרה זו יש לנו 15,000 ש"ח כאשר הבאנו 10,000 ₪ ו-5,000 ₪ יוחנן מקצה. המגמה היא להוציא עיתון אחת לחודש ע"פ התקציב העומד לרשותנו. משימה שניה – יוזמה שהגיעה מבי"ס קורצ'אק: לפתוח את הספרייה לקהל הרחב, הגענו להסכמה שהגמלאים יעזרו בספריה לפני פתיחתה לקהל. משימה שלישית – יוזמה שהגיע מתושב פעיל איתי, ליצור בין התושבים ובעלי מקצועות חופשיים קשרים כלכליים לחיזוק הקהילתיות ולכידות שכונתית עם רמת קשרים גבוהה. לכידות זו טובה ליצירת השפה המשותפת בתגובה למערכות הממסד. איתי כבר פנה לשתי"ל.
מירב – מעירה כי התכנית נוגעת גם בתחום החינוך, לכן לאור שיתוף הפעולה נקבע יחד תחת איזה תחום נפעל.
אלי – מעלה רעיון של הקמת חוג ידידים, כאשר הרעיון הוא יצירת פול של 25-30 איש שייבחרו בקפידה ויהיו בעלי ידע, קשרים, כסף ויכולות להקמת אגודת ידידים. כרגע הרעיון בתהליכי חשיבה וגיבוש עדיין לא נכנסנו לעומק, לא תהיה וועדה אלא אג'נדה, נעשה סיעור מוחות, כרגע לא רלוונטי לוועדה.  האם יש הערות/רעיונות לוועדה של רונית?
אבנר – אני מציע שבמנהל תהיה רשימת וועדי הבתים שהם מאוד אופרטיביים ובאמצעותם ניתן ליצור רשת מידע לכלל הקהילה .
יוחנן – הילית מטפלת בנושא ובונה רשימה, ידוע לי על 53 וועדי בתים בגבעה הצרפתית, אדבר עם הילית.
  • לאה – וועדת פנאי.                                                                                                    מקריאה את מטרות ויעדי התכנית ומוסיפה שבשולחנות עגולים הועלתה הבעיה שכלל הציבור אינו מקבל את רב חומר הפעילויות התרבותיות. אנו נשתדל לקיים פעילויות ברמה.
אלי – פונים אלי תושבים בטענה שהחוגים במנהל יקרים מידי.
אריה – כרגע אין לי תשובה, אבדוק כל חוג ותקציבו. בעניין החוגים לדעתי אנשים יודעים מעט מאוד על החוגים באמצעות החוברת החד שנתית כך שלדעתי רמת המודעות צריכה להשתנות ע"י שיווק החוגים.
יוחנן – במבחן הרישום יש בין 1300-1500 רשומים כולל לרנר, צריך לזכור שמדריכים מגיעים לכאן, נבחרים מדריכים ברמה גבוהה ועלויותיהם גבוהות. המחירים שלנו נבדקים ע"פ רמות החוגים בכלל ירושלים, יש גם לא מעט אנשים שמקבלים הנחות ואיני רואה מדריכים שעובדים ע"פ אחוזים ופחות מ-150 ₪ לשעה, פשוט לא יגיעו לפה.
אריה – אני חושב שכל שנה צריך לבחון את החוגים וכל שנה צריך לחדש חוגים.
אלי – הדיון הזה צריך להיות לפעילויות ולחוגים לשנה הבאה, לכן נקיים דיון זה בצורה משמעותית עם לאה בהתראה של יוחנן למועד (נקודת הזמן המתאימה).
אריה – צריך להגיע לאותם אנשים שאינם יודעים ואינם רשומים בחוגים.
אבנר – מציע שצריך להגיע גם לאוניברסיטה ולגרום למכון מגיד לקיים את החוגים/ השתלמויות שלהם פה, זה גם ירים את הרמה ומתאים לנו.
מירב – כדאי גם לפנות לתושבים שיש להם מה להציע מבחינה תרבותית שיוכלו לתרום ולהציג עבודותיהם. יש חוג סיירות שברצוני להכניסו בהקשר החינוכי וגם להציע לתושבים.
יוחנן – אני מציע שלאה תקיים תהליך מקצועי בחודש מאי כדי לגבש תכנית, הרבה אנשים מחפשים חוגים ומדריכים ייחודיים כדוגמת חץ וקשת, בלט וכד'.
רונית – אני מציעה שיוצג מה חדש בתכנית שנה זו מתכנית השנה הקודמת.
יצחק בייניש – אני מבקש שתהיה פעילות לקהילה שלנו.
  • אבנר בלנקשטיין – וועדת ביטחון.  נושא הביטחון ברור לכולם בעיקר לתושבי השכונה. מטרה ראשונית – שיפור תחושת הביטחון ומטרה שנייה – שיפור המצב הביטחוני בשכונה. הוקם פורום ביטחון שנקרא רובע הר הצופים בו מאוגד כל האזור כולל האוניברסיטה, הדסה והשכונות. ביקשתי מיוחנן לעדכן את תחום הביטחון באתר האינטרנט. הימים הקרובים יצא פלייר החתום ע"י מפקד המרחב בפנייה לגיוס מתנדבים למשא"ז. את נקודת המשא"ז מאייש כיום אדם בחצי תקן, לדברי מפקד התחנה חצי תקן נוסף יסייע לתחושת הביטחון. עלתה הצעה להקמת נקודת משטרה במרכז השכונה, בינתיים זה לא מצליח מאחר ולמבנה הרווחה יש התנגדות. דבר נוסף : תחנת שלם הופכת להיות מרחב שאחד משלוחותיו תהיה כאן, אולי באמצעות הוועדה הפיזית נעלה רעיונות לאיתור מקום מתאים להקמת תחנת משטרה. הפורום יתכנס שוב לאחר הפסח, וועדת תושבים אף היא תתכנס אחר הפסח. לטענת המשטרה ככל שירבו הפניות למוקד 100, לזכי ולשוטרת הקהילתית כך תתקבל סטטיסטיקה אמיתית ובמשטרה לא יוכלו להסתתר באמירה שהכול בסדר, כולנו צריכים להציף את הנושא בפני השכונה ולתת הסברה נאותה להבנת האצת מצב הביטחון בשכונה, יש קבוצת סטודנטים שהתגייסה לטובת העניין.
נעמה – בנושא מזרח ירושלים פניתי לעירייה וביקשתי שיפרסמו מה שמתרחש בעיסאוויה לדוגמא תיבות הדואר, בנושא הביטחון יש סקר בעירייה לנושא הסטודנטים ולגבי פרסום יש לעודד הגברת הסיורים ולהעביר מסר לעיתונאים לכתבות חיוביות.
  • מירב – וועדת חינוך.   מטרות יש מצב מעודכן ולא תוקן במצגת. מטרות ויעדים נגזרו מישיבות וועדת חינוך ושולחנות עגולים. מטרות: 1. גידול מסגרות חינוך בלתי פורמלי מגיל 0-18. 2. שיתוף פעולה בין בתי הספר, מנהל קהילתי ותנועות נוער כולל ברמת אשכול ויד המורה. 3. שילוב האוניברסיטה בחיי החינוך והתרבות בשכונה, בחינת הגיל הרך רכזות  נעמה והדס הקשורות בגנים ובקייטנות במטרה לחיזוק הגנים ואטרקטיביות כולל הקייטנות. יעדים: 1. מצאנו כי יש צהרונים שאינם מתאימים לתלמידי ד'- ו' אנחנו צריכים לבדוק ולגבש רעיונות. 2. אני נכנסת לחוגים שבחפיפה כמו נוער שוחר מדע. קייטנות הקיימות במנהל לא ברמה אותה אנו רוצים, יצרנו קשר עם האוניברסיטה והגן הבוטני כדי ליצור שיתופי פעולה. יש זליגה מקייטנות המנהל המחפשים מסגרות בחוץ וזאת כי הילדים הקטנים מגיעים למנהל מטעמי נוחות לעומת תלמידים מכיתות א', ב' שמחפשים איכות וזה אני שומעת מתושבים. מבחינת השרות לתושבים צריכים לבדוק.
יוחנן – לאה, צריך את הנושא לקראת קייטנות הקיץ הקרוב שזה הזמן להתחיל.
אלי – מציין שהקייטנות במנהל מסובסדות לעובדי מדינה ולכן יש הרשמה מוגברת. יש לקיים ישיבה מקיפה ומעמיקה עם הוועדה של לאה מיד אחרי פסח.
רונית – מציעה שהנושא ייבדק גם בשיתופי הפעולה עם בתי הספר.
הועלו רעיונות – יוקם צוות פעולה שכולל את נציגי בתי הספר, תנועות הנוער וגננות חוץ מוועדת התושבים. הכרות הילדים עם השכונה כדוגמת יום ספורט שאפשר יהי להפוך למסורת. הקמת רשת מידע והמלצות תושבים לצהרונים ולפעילויות.
אבנר – האם חשבתם על הקמת מועדונית (הכנת שעורי בית) ?
מירב – זה חלק מהצהרון שעליו חשבנו.
יוחנן – אני מציע לגילאים הבוגרים תקראו מועדונית זה נשמע יותר טוב.
מירב - נעמה החלה בשנה שעברה בקשר בין האוניברסיטה והקהילה. במידה וועדי ההורים יתאגדו, אפשר יהיה לפנות למנח"י לקבלת תקציבים.
אלי – מה קורה עם תנועות הנוער ?
מירב – רונית תקיים פגישה עם הצופים והנוער העובד, חיבור הילדים לתנועות הנוער יכול לחזק את קשרי הקהילה.
עדי – וועדה פיזית. הוועדה שלנו עוסקת בעיקר בצרות, מניסיון בשנים קודמות רואים עדיין מצבים סטטיים ומטרתנו לנסות לקדם דברים. ראיתם שבשולחנות עגולים היינו הקבוצה הגדולה לכן אספתי וריכזתי את כל הבעיות, קטלגתי לפי נושאים כאשר אנו עורכים סקר סטטוס כל מצב כדי לדעת איך לטפל ולקדם, יש דברים שצצים ועולים ואנו מטפלים בהם במקביל. לפי הטבלה שאתם רואים בניתי מודל שעל פיו אנחנו נעבוד ואפשר לראות שיש גם מעקב על הנעשה, בוועדה יש אנשים שלקחו על עצמם משימה לביצוע רואים אם יש בעיה מעלים עצות כיצד לטפל ולאחר מכן נביא להחלטת ההנהלה כדוגמת שביל האופניים.
אלי – יש לי שאלות קטנות, האם יש משהו וזבילי שנראה בקרוב ?
עדי – אין לי תשובה כרגע, אולי בעוד חודש. כדוגמת השאלה של אבנר לאנטנה, נבדוק של מי היא.
רונית – וועדה זו היא אחת הוועדות הקשות ולכן אתם צריכים להתמקד בנושא אחד בעוצמה כדי להגיע לתוצאות.
אריה – אני מבקש להזכיר שבנובמבר יהיו בחירות לעירייה, בעיניי נושא הכבישים חשוב.
עדי – אתה מתפרץ לדלת פתוחה. קבענו סיור בשכונות עם אגף תושי"ה
יוחנן – אני רוצה להבהיר לחברי ההנהלה, וועדה זו עובדת מול כ-10 מוסדות במקביל, הבעיה שרב התהליכים אינם תלויים במינהל הקהילתי.
אלי – אני מציע שבעת הסיור הילית תצלם.
אבנר – מה עם האנטנה באדם סמית.
מיה – מנהל המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה מסר שלא נתן אישור וכרגע בהקפאה.
אבנר – מבקש לבדוק מה ההקצאה ברח' החיי"ל 43 לטובת אמונה? האם יש צורך בשרות למשפחה בשכונה ? במידה ולא, אנו נתנגד להקצאה. מה הזכות הקניינית שניתנה להם ומתי מסתיימת? מה מתבצע בפועל ומה ביקשו? אנחנו רוצים לתקוע את הבקשה ולהתלבש עליה. לבדוק ולהביא לידיעת ההנהלה כדי לדעת כיצד לפעול. איך נפתח מנגנון לדעת מידע ולא ברגע האחרון ? יש להביא מידית כל מידע להנהלה. צריך עדכונים שוטפים של הוועדה.
אבנר ונעמה – וועדה לשכונה אוניברסיטאית. 
אבנר - אני חושב שצריך מעורבות ממשלתית לפרויקט, זה יעדנו לרבעון הקרוב, לגלות את האנשים התותחים ולגייסם לטובת המקום. לטווח הרחוק אנחנו מדברים למשל  על הקמת ליד"ה להר הצופים.
נעמה – המטרה להשאיר צעירים בגבעה הצרפתית והבאת נוספים, העבודה שלי נעשית בשיתוף עם המנהל הקהילתי בכתיבת תכנית העבודה ואני מבצעת בהתאם.
אלי – עד עכשיו התנהל העניין מול המנהל הקהילתי ויישרנו קו. כל פעילות שבתכנית העבודה הנושא נמצא בוועדות המנהל, תהיה העבודה משותפת עם הוועדות.
נעמה – חשוב לציין שאנחנו רואים עצמנו כחלק מהמנהל למעט גיוס כספים. מאחר והתכנית שלי לא במצגת (תעביר את התכנית במלואה). מטרות העל : 1. צמצום מגמת ההגירה השלילית מהשכונה.2. מדד נאמנות לשכונה (שביעות רצון) . הסקר האחרון נעשה בשנת 2010 לכן צריך לעשות סקר זהה נוסף לצורך השוואה. 3. העצמת ההון החברתי וקהילתיות. במרכז המסחרי של הגבעה קיימנו מספר מפגשים בשיתוף התמ"ת והוקמה עמותת בעלי נכסים וועד לסוחרים.
אריה – חייב להיות סינכרון בין וועד הצעירים והמנהל. אני חושב שהתשובה שנאמרה כאן היא שהנושאים יחולקו בין הוועדות ואני חושב שצריך לתת לזה פתרון ארגוני. ולא בוועדות בהן יבלעו הצעירים.
אלי – דעתי מנוגדת. מאחר ואני מבדיל בין העשייה של נעמה שיש בה חיבור לוועדה של המנהל, לכן נשאיר את הנושאים הללו כדי שלא יפלו בין הכסאות. לעומת זאת יש וועד צעירים שאינם רוצים להיות חלק מוועדות המנהל הקהילתי, לכן אני חושב שוועד הצעירים יפעל עם נעמה כפי שנעשה עד היום ואני מוכן לקבל דיווח מנעמה כדי שירד החשש לתחרותיות עם המנהל הקהילתי.
נעמה – יש סיכומים של כל ישיבה ואלי מקבל אותם ומדווח, אני מציעה שנשב עם יוחנן לצורך שיבוץ בוועדות.
אלי – כמה עדכונים בקצרה לרשות החברים.
אבנר – אני מניח שתצא תכנית עבודה רשומה, מפורטת ומאורגנת ותהיה ישיבת וועדת כספים לפני אישור תכנית העבודה כדי לראות מה מאשרים ומה מורידים.
אריה – ישבנו בוועדת הכספים, עברנו על התקציב שהוכן ע"י יוחנן וצוותו והנחנו אותו שישאיר כ-150,000 ₪ כרזרבה לפעילויות השונות כשזה מחולק לשניים. נמצאים ממקורות ידועים. 100,000 ₪ מצריכים פעולה לגיוסם. יוחנן יודע כי הוכנה תכ' תקציב של כ-6,000,000 ₪ כולל אותם מאה וחמישים אלף.
אלי – לכן אני מציע שנשב ונבדוק את התקציב מול התכנית ואז נאשרה.
אבנר – תכנית העבודה תהיה ערוכה לאחר אישורה ותפורסם בעיתונות המקומית לציבור התושבים, בכך נהיה המנהל הראשון שפותח תכנית עבודה לציבור.
עדי – אני חושב שצריך להיזהר, זה מפתח ציפיות בציבור .
אבנר – אני דורש שיהיו בסיכומים החלטות ובישיבות שאין החלטות יצוין שלא התקבלו
  1.       פניה לעירייה לבדיקה האם נציגיהם צריכים להיות פה או לא.
  2.       נושא שקיפות הדיונים של הנהלת המנהל לתושבים, שתהיה בדיקה לנושא כדי שיהי פרסום מועדי הישיבות כדי שהתושבים יוכלו להשתתף בישיבות הנהלה.
אלי – אני אבדוק בתקנון, לדעתי גם אם זה אפשרי נשקול את הנושא ונחליט.
אריה – דעתי, אם יהיו תושבים יהיו קריאות ביניים .
ישיבת הנהלה נפתחת בדיווח יו"ר ההנהלה ומנהל המנהל .
יוחנן – אני רוצה לציין שיושבי ראש הוועדות וחברי ההנהלה עבדו יפה על תכנית העבודה. היו"רים יאתרו 2,3 פעילויות חשובות ויבדקו תקצובם לאישור .
אלי – אני מבקש להעלות את שם המנהל הקהילתי לשינוי "רובע הר הצופים" בישיבה הבאה. עדכון – היה פורום יו"רים בחברה למתנ"סים בו הוצג סקר ויש הטעיות. כאשר נקבל את הסקר המתוקן אפיץ לכם. אנו נמצאים באופן יחסי טוב למנהלים אחרים, יש אכזבה גדולה מהעירייה , שתקציבים לא מתקבלים מהעירייה, דיברתי עם יו"רים של מינהלים נוספים ומסתבר שהמצב עגום. יש תלונות על מנהל הרובע שלנו ממנהלים אחרים.
אבנר – מפנה ליוחנן : איזה פרויקטים מבצעת העירייה בשכונה?
יוחנן – העירייה מבצעת את עבודתה השוטפת ואינה מבצעת פרויקטים אחרים, יש תקציב של 70,000 ₪ לצורך המנהל הקהילתי שעדיין לא קיבל אישור מועצת העיר.
אלי – יש לי מועמדת לוועדת ביקורת.
 
החלטות לדרג המבצע
  • ישיבת הנהלה נפתחת בדיווח יו"ר ההנהלה ומנהל המנהל
(לאישור אלי וביצוע יוחנן ואלי)
  • יצירת רשימה של ועדי בתים בשכונה
 (בטיפול הילית)
  • שקיפות הדיונים של הנהלת המנהל לתושבים, שתהיה בדיקה לנושא כדי שיהי פרסום מועדי הישיבות כדי שהתושבים יוכלו להשתתף בישיבות הנהלה.
(אלי יבדוק חובה לכך בתקנון)
  • פניה לעירייה לבדיקה האם נציגיהם צריכים להיות פה או לא.
(הילית תבדוק עם איילה)
  • להעלות את שם המנהל הקהילתי לשינוי "רובע הר הצופים" בישיבה הבאה.
 
ישיבת הנהלה נפתחת בדיווח יו"ר ההנהלה ומנהל המנהל יוחנן ואלי  
יצירת רשימה של ועדי בתים בשכונה הילית עד ספטמ 13
שקיפות הדיונים של הנהלת המנהל לתושבים אלי ויוחנן במאי
האם יש חובת השתתפות בישיבות לנציגי עירייה? הילית בדקה  
להעלות את שם המנהל הקהילתי לשינוי "רובע הר הצופים" בישיבה הבאה יוחנן ואלי מיידי
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico