פרוטוקול עיקרי דברים מישיבת הנהלה ואסיפה כללית מיום 18.4.2016
נוכחים: 
הנהלה ציבורית: אלי רוזנפלד, לאה בלנק, איליה סוקולוב, יוני קיימן, מרב אלבז רפופורט
הנהלה – נציגי עיריה והחברה למתנסים: יוספה סוציאנו, אבי גיספן, אבי אליהו, חגי עטיה
ועדת ביקורת: תמר ברודי , ניר בן אהרון, נעמי וסטפריד שי
צוות מקצועי: נעמה כץ, איתן עידן, טל בן דוד, זכי אושרי
אורחים נוספים: ברברה לוין, אחינעם רומנלי, רוני ישראלי רו"ח, ניר לוי
 
החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד
המאזן לשנת 2015 מאושר על ידי ההנהלה    
המאזן לשנת 2015 מאושר על ידי חברי האסיפה הכללית    
ממנים את רוני ישראלי לרו"ח לשנת 2016    
ועדת תרבות תפעל לקיום אירוע יום העצמאות בשכונה ועדת תרבות בראשות לאה בלנק והצוות המקצועי מיידי
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico