החלטות מישיבת ההנהלה מיום 20/4/15


החלטה

אחראים לביצוע

תאריך יעד

הערות
אבנר בלנקשטיין מוסר מרשימת חברי ההנהלה ואיליה סוקולוב נכנס לרשימה במקומו
 
הנהלה ישיבה נוכחית  
פיילוט שיטור עירוני בעירייה-פקח עם עוד סמכויות-אבי אליהו יבדוק כיצד להכניס את השכונה לפיילוט ב2016 אבי וזכי דיווח בישיבה הקרובה  
בעקבות דיון וועדת ביטחון ובעקבות ירידה בתחושת הביטחון ברמה העירונית ופיגועים על ציר הרכבת יש לכתוב מכתב לעירייה ולמשטרה בו נחדד את הדרישה לביטחון ונציג נקודות תורפה הדורשות פתרון אלי וזכי יישלח עד ישיבה קרובה  
תכנית המטמנה: יש לשלוח את ההחלטה האחרונה בעניין התכנית ליוספה חברת ההנהלה להתייעצות מיה יישלח עד הישיבה הקרובה  
איליה סוקולוב מצטרף לוועדת כסםים וכוח אדם הנהלה    
 
אישור תכנית הצמצומים מלבד קרנות השתלמות           
ות
נעמה לפי הלו"ז המפורט בתכנית  

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico