החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד
כל ראש ועדה יישב עם הוועדה ועם הרפרנט המקצועי כדי להחליט כיצד משלבים בפעילות הוועדה את נושא ההתנגדות למטמנה ו/או את נושא השיח בין קבוצות זהות. הנהלה, צוות מקצועי, בפיקוח נעמה 17.10.2015
 
נמשיך בנושא המטמנה במתווה הנוכחי של פעילות המינהל: תמיכה ארגונית, פלטפורמה לגיוס וניהול כספים, פלטפורמה פרסומית, התנגדות רשמית של המינהל להקמת המטמנה במיקום הנוכחי.
 
צוות מקצועי, הנהלה. שוטף
להקפיד עם הזימונים לכל הוועדות והישיבות לחברי ועדת הביקורת נעמה מיידי
הגברת השקיפות בפרסום ההנחות: ההנחות יעלו לאתר האינטרנט ויינתנו לכל דורש במזכירות המינהל
 
נעמה מיידי
לקיים משוב על חוגים ופעוטונים עם משתתפים ועם עוזבי חוגים נעמה עד 30.10.2015
שחרור של 200 אלף ₪ מהכספים הסגורים בפקדונות וניירות ערך לטובת תשלום לחייבים. יו"ר ועדת כספים עד 20.9.2015
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico