החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד
יונתן קיימן אושר כחבר הנהלה במקום עדי לוי שהתפטר
 
הנהלה ישיבה נוכחית
ההנהלה לאחר ההצגה והמלצת ועדת כספים וביקורת מחליטה לאשר את המאזן לשנת 2014 הנהלה ישיבה נוכחית
הנהלת המינהל מאשרת את הדו"ח המילולי שמוגש לרשם העמותות הנהלה ישיבה נוכחית
החלטה שנתית- בחירת רואה חשבון:  לאחר דיון התקבלה הצעתו של יו"ר ועדת כספים להמשיך לעבוד מול  רואה החשבון רוני ישראלי. הנהלה ישיבה נוכחית
יוני קיימן מונה ליו"ר ועדת בטחון . לבקשתו ילווה אותו אלי רוזנפלד יו"ר הוועדה היוצא בתחילת דרכו. יוני אלי וזכי החודשים הקרובים
אלי רוזנפלד מונה ליו"ר הועדה הפיזית, במקום עדי לוי שהתפטר מתפקידו. הכוונה היא להפוך את הוועדה לפעילה מאוד עם דגש על עיסוק במניעת תכנית המטמנה. אלי ומיה החודשים הקרובים
 

 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico