פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 21/01/13
 
 
נוכחים:
אלי רוזנפלד, מירב אלבז רפפורט, עדי לוי, לאה בלנק אבשלום סטרוגו, יצחק בניש, רונית כהן גלוזברג, אבנר בלנקשטיין, יוחנן בכלר, איריס פררה, עינת מילר,
זכי אושרי, מיה בן שושן, עדי אמון סיידון, רותי רוזנטל, והילית ישראל.
                                                         
משקיף: איתי ליטמן
                                     
 
אלי – את הפרוטוקלים הבאים יש לבנות כך שבסוף יופיעו החלטות, אחראי, ולו''ז לביצוע.
 
הצגת המינהל
יוחנן- המנהל עובד בשותפות עם גורמים שונים – בתקצוב ופעולה משותפת. אני עובד מול ההנהלה ותומך בכל הועדות (בנוסף למה שנכתב).
אבנר – איך מערכת היחסים שלך יוחנן עם העיריה?
יוחנן – מערכת של הרבה שנים. מאוד חיובית מול כל האגפים, יחסי אמון של שנים, כך גם יחס העיריה מול הצוות שלי, מערכת יחסים מאוד מכבדת. העיריה לא מממנת מספיק, רוב הכסף צבוע לתחומים מסוימים, לפיכך רוב הבניין ממומן משירותים נקנים ולכן הם יקרים יותר ממה שרציתי. העיריה לא מצליחה לייצר את הכסף לנושאים הללו, לא הצלחנו ב-4 שנים אחרונות ליצור מצב שהמנהלים יקבלו את המגיע.
אבשלום – מה עם גיוס כספים?
יוחנן – המערכת סבוכה ומורכבת, גם גיוס כספים מחו''ל זה קשה. בנושאים שהם לא רווחה, קשה לייצר כספים. זה כך ברוב המנהלים הדומים לנו באופיים. פעם פעלנו עם 75% גבייה עצמית היום זה עלה ל- 83%. גם רוב הגופים הגדולים איתם אנו עובדים- העיריה, הסוכנות, החברה למתנ"סים – כולם בהישרדות.
אבשלום – אולי צריך לבחור פרוייקטים שניתן לגייס דרכם?
אלי – אם מישהו בועדה רואה שיש פרויקט שניתן לגייס דרכו, יצטרך להגיד.
יוחנן – גם ארגונים ממשלתיים  שתמכו בלי סוף, היום זה לא ניתן.  המדינה  גדלה, הצרכים גדלו וה''כסף'' לא גדל. היום חלקו של הגיוס קטן יותר מפעם.
יצחק – בשל מינוף המקום?
יוחנן – כי נוכחתי שהגיוס לא עקבי ולא ניתן להסתמך עליו. אבל אם יווצרו פרוייקטים חדשים ניתן יהיה לפנות לגופים לתמיכה, התקופה כרגע קשה קרוב לשנתיים, לכולם כולל תורמים קשה לתת.
איריס ועינת – עוסקות בכוח אדם וניהול כספים, התקשרויות עם גופים בשביל גיוס כספים ושמחות משפחתיות כחלק מהרחבת ניצול המבנה.
אבנר – צוין שיש 120 עובדים, כולם בפנסיה צוברת? יש עובדים עם פנסיה תקציבית?
איריס – נעשה כל מה שהחוק מחייב, יש פה הרבה סוגים של עובדים, שעתי,פדיון, כולם בחוזים משלהם.
עינת מילר – מנהלת חשבונות, מול כל מיני גופים.
אבנר – כמה זמן עובדים עם רואה החשבון שלנו? האם חוק העמותות דורש החלפה?
איריס – 16 שני.ם אין חובה להחליף.
יוחנן – הן עוסקות בכל הגביה ובכל הנושא המינהלתי והכספי.
מיה – אחראית לכל הנושא הפיזי, עוקבת אחרי כל תכנית. מביאה את הנושאים להנהלה ופועלת בהתאם להחלטות.
תכנית אב – ביום ב' יהיה כנס שיציג את המצב הקיים לקראת תכנית אב לשכונה. שם התכנית שונה, תכנית הר הצופים- גבעה צרפתית.
אלי – רמת אשכול כלולה?
יצחק – איך זה קשור לרמת אשכול?
מיה – התכנית מחולקת לרבעים אבל רחבה ולכן שייכת לכל התיחום של המינהל הקהילתי. העיריה מחייבת שתכנית האב תכלול את כל האיזור. בכנס יוצעו חלופות לציבור, הבנה של צרכי הציבור ובעיקר יוצג הנושא. אני מטפלת גם בתברואה, ניקיון, חזות מרכזים מסחריים. פועלת ב-40% משרה.
כרגע אין מתכנן רובע למזרח ירושלים שאנחנו כלולים בה, ליאת נותנת גב. יש שלושה רבעים שאין להם מתכנן.
מירב – האם המשרה לא צריכה לגדול לאור התקדמות תכנית האב?
יוחנן – היה תכנון לבטל את סוג המשרה הזו ולמרבה המזל זה בוטל.
מיה – העיסוק בפניות ציבור מאוד חשוב, כי העין של התושב מאוד משמעותית גם כי לא רואים הכול וגם כי לא תמיד רגישים לבעיות.
אלי – מבקש שאם יש נושאים קטנים שמתעכבים בעיריה תעדכני את עדי כדי להפעיל את ההנהלה שתפעיל לחץ בעיריה.
מיה - התכתובות  שלי תמיד במייל ותמיד ליו''ר הנהלה ויו''ר פיזי.
אלי – זה מצויין אבל נרצה גם לעקוב כדי לתמוך כשיש עיכובים.
עדי – מנהלי הרובע אמורים למנוע התרוצצות מול העיריה זה לא ברירה וצריך להכין את התפקיד כך או שזה תלוי בשירות שמקבלים. אנחנו גם מתעדפים בועדה הפיזית.
יוחנן – בעיריה יש ממונים – חברי מועצת העיר, מולם צריך לעבוד כשאין ברירה. אנשי מקצוע לא עובדים לרוב מול נבחרים אלא מול אנשי מקצוע. שווה לכם להכיר את הממונים למצבים שלא מקבלים תשובות. הממונים פיזי- קובי כחלון (תיק התכנון), שפע זה כנראה של ברקוביץ.
אלי – תעביר לנו רשימה של בעלי התיקים.
אבנר – איך מתבצעת זרימת אליך? כי לפעמים מידע נלמד מקרית.
מיה – בעבר כל תכנית הועברה גם למתכננים, החומר הצטבר שם ולכן זה נפסק. מקבלים מידע על כל סדרי היום של כל הועדות.
אלי – יש חברה שאחראית לדווח על כל נושא שרלוונטי, אנחנו לא יכולים לקחת חברה – את מיה משמשמש למעשה כ''שמירה התכנונית'' בפועל?
מיה – כן, בזכות הקשרים הטובים שלי מקצועית, משתפים אותי תמיד הגופים בעיריה. תכנית בהתהוות דינה  כאינה קיימת לכן לא צריך לדאוג שמידע כזה לא מגיע אלינו. לפני שיש בסיס עקרוני – אין תיק ולכן גם לא יצא מידע, אם יש הסכמה עקרונית בעיריה רק אז המידע יצא.
אלי – אבל כזה מובא לועדה כמו עם המבנה להומלסים איך ניתן לדעת על זה לפני שהרכבת יצאה בלי להסתמך על קשרים?
רותי – תרבות וחוגים. שבתות תרבות, הצגות , אירוע חגים-למשל מצעד הלפידים.
יצחק – איך מתנהל התקציב?
רותי – חלק העיריה מממנת, חלק המנהל וחלק הקהל.
אלי – איך מתעדפים את הלו''ז?
רותי – יושבים עם הועדה, שולחים תושבים כדי לקבל פידבק, גם אני לומדת מהניסיון איך לזהות רמה גבוהה.
איתי – מה הפעילות לרמת אשכול וגבעת המבתר?
רותי – הפעילות היא לכולם אבל הבית שלה כאן.
יצחק – ברמת אשכול לא יודעים בכלל ואת יכולה לפנות ברחוב, רק על שבת תרבות אנחנו שומעים, בשבת לא פנויים לזה. כל השכונה לא מיודעת.
אלי – תוכלי להיעזר מעכשיו ביצחק ואבשלום לצרכי הקהילה. אנו פונים גם אליהם, אתם תצטרכו ליזום.
יצחק – אני ארצה להיות חבר בועדה אפילו.
יוחנן – עד סוף דצמבר הייתה כאן פעילות לציבור החרדי, זה הועבר לשמואל הנביא כי יותר נדרש שם. רותי לא צריכה לתת תרבות תורנית, אלא לקהל הכללי. בועדת התרבות נצטרך למצוא דרך לתת שירות גם למגזר החרדי. תכינו צרכים וניעזר בפינדרוס לייצר תקציב. פינדרוס צריך להבין שזו לא רק תרבות אלא גם חוגים.
הילית – תחשפו את הציבור שלכם לניוזלטר.
אבשלום – לא כולם מצויים בזה.
אלי – נצטרך למצוא פיתרון.
אבנר – לדעתי יש הרבה כסף לנושאים של תרבות, שהציבור שלנו לא מכיר.
רונית – ממה שאני מבינה מניסיוני יש תקציב לאירועי תרבות ומגישים תכנית. מה שמאושר, העיריה מתקצבת ומה שאינו לפעמים המינהל מתקצב.
יוחנן – אני לא חושב שיש נושאים כאלה שאנחנו לא יודעים.
עדי – עוסקת בתחום הספורט-חדר כושר, חוגי ספורט וכו'
יצחק – איזה חלק מ-6 מיליון ₪ שנדרשים למינהל הוא מתקציב העירייה?
יוחנן – 8-10 אחוזים מהעיריה.
יוחנן – גיל רך – 4 פעוטונים עינת ציפורי ורונית מנהלות עד שהדס תחזור. בשנה הבאה אולי תהיה הכרה של משרד החינוך. המסגרות די מלאות, בחלקן אנו אף נאלצים לדחות פונים, יש מערכת משלימה בשעות הפנאי.
עדי – עוסקת גם בגמלאים. 2500 מתגוררים באיזור, מערך תמיכה – קשר רציף עם כל הגמלאים בשכונה, טלפונים לכל רשימת הקשישים. רושמים צרכים ומפנים פניות שלהם. זה מופעל גם עד רמת אשכול.
יוחנן – שכונה תומכת מגיעה גם עד סנהדריה, פרוייקט ההנגשה הינו ייחודי. זה הוגש כתכנית בפוקוס לעיריה להגברת השירות.
יצחק – איך מצטרפים להנגשה?
יוחנן – משלמים במסגרת שכונתית תומכת. מי שמתאים להנגשה מגיע אליה (אנחנו מגיעים אליו דרך אבות הבית של התכנית) מרכז המידע לעומת זאת מגיע לכולם לא כרוך כהירשמות. יש בשכונה תומכת גם כמה מעוטי יכולת שמשלמים פחות. על כל פנים – התשלום הזה לא מגיע אלינו.
הילית – רכזת נוער מחליפה.
איתי – מה התקציב?
יוחנן – 15 אלף שקל, יש 500 בני נוער בערך. 50% בתנועות נוער.
יצחק – מה ידוע לכם על הפעילויות של נוער כושר בקרוונים למטה ברמת אשכול, זו מעין ישיבה.
יוחנן – לא יודע על זה הרבה פרטים.
אלי – הבנו בבחירות שהצופים רוצים לעבור לגבעה צרפתית.
מירב – היו הרבה פניות שאמרו שהנוער פה מוזנח, יש מקום לחזק.
רונית – הנוער פועל בעצלתיים, תתייעצו במינהל בו זה עובד טוב.
זכי – ביטחון ובטיחות.
אבנר – חשוב לציין שהתמיכה במוסדות לימוד רק של העיריה.
זכי – לא מדוייק. גם בויצ''ו, בית ספר צביה וכו' אני עורך ביקורת. עוסק גם במקלט ציבורי, ברמת אשכול יש רק  אחד. היום הוא מטופל.
יצחק – ברמת אשכול יש גם מקלט.
זכי – פלשו אליו אחרים, העיריה מנסה לפתור את הבעיה. יש תכנון למצלמות במרחב הציבורי. באיזור ארומה מתוכננת מצלמה, בג'ינוגלי כבר יש. בבתי הספר יש מצלמות.
מירב – אחרי 14 שנה אתה חש בשיפור בביטחון?
זכי – יש עליות ומורדות.
אלי – ישבנו היום עם זכי, אבנר , יוחנן ומנהל אגף חירום וביטחון. ביררנו על בעית הביטחון, יש משימה ליוחנן כבר בשבוע הבא – תהיה ישיבה , ישור הדורים. זכי , המשקי''ת ועוד כדי לעלות על דרך חדשה.
הילית – עבודה קהילתית.
אלי – בעניין הדברור- נרצה להוציא משהו בנייר, אנחנו עובדים על זה.
לאה – יש אנשים בשכונה שמוכנים לעזור בזה בכל מיני אופנים. חסויות וכו' צריך להכין תקציבים. זה יהיה בקשרי קהילה.
יוחנן – תפקידם של אנשי המקצוע לעזור לכם ולהגשים חלומות. אם הצוות ירגיש שמתקבלות החלטות ללא שיתוף יהיה קושי לעבוד.
לפתוח את הבניינים עולה 100 אלף ש''ח לחודש. 2 מיליון פעילות גיל רך, 1.7 מיליון נכנס מהספורט, יש פעילויות חוגים 700 אלף. במרכז לרנר שפועל דרך פה מנוי לתושבים מכל תחום המינהל. וגם פרוייקטים קהילתיים – עד חצי מיליון ש''ח, תרבות תורנית – 50 אלף, הכנסה מתושבים – 4.2 מיליון בשנה. תקצוב נוסף – 800 אלף – 1.2 מיליון. ביניינים- מנהל, ג'ינוגלי ופרנקל.
 
תכנית אב שכונה אוניברסיטאית – סקר מצב קיים:
 
מיה – נעשה סקר של כל מה שקיים כאן כולל גם תכניות עתידיות. כל איזור התיחום של המינהל נבדק, הכרזת תחילת הדיאלוג עם התושבים.
אלי – כל תושב יגיב אבל איך זה יתנהל מול המנהל? כל תושב יוכל לבוא לידי ביטוי?
מיה – כל התושבים, כל מי שירצה יוכל להופיע, זה פורסם ברשימות תפוצה פרטניות וכלליות וגם חולק בדואר.
אלי – מה הלו''ז של שיתוף ציבור?
מיה – לוקח לרוב שנה. יווצר צוות היגוי – יש כמה בעלי תפקידים מוגברים ויכולים להיות עוד נציגים מועדות שונות. הצוות עוד לא הוקם.
אבנר – יש פערים באינפורמציה , צוות היגוי הוקם כעזר ולא כונס. צוות היגוי אמור ללוות תכנית לפני השיתוף ציבור.
יוחנן – הבחירות הקפיאו את הצוות, אבל התכנית תהיה במלואה בצמוד לועדה שעדי מרכז, הקבוצה שתגיע לכנס (נדרשים 150) צריכים להיות קבועים שיעקבו אחרי התהליך.
מיה – בועדה הפיסית מי שהיו בה עד עכשיו, מכירים היטב את החומר.
יוחנן – לפני שהחברים מתחלפים חשוב שכל הועדה תגיע מוכנה מאוד גם לדיון הראשוני.
עדי – החומר הקיים היום הוא לקראת העבודה, אנחנו לא מכירים את התוצאות של העבודה שכבר נעשתה. לנו לא יהיה החומר בכנס הקרוב. נהיה באותו מקום כמו הקהל, איך נוכל לתרום ולפתוח את הדיון?
מיה – אפילו אני לא קיבלתי את החומר הזה, הם לא פועלים ככה.
יוחנן – המצגת אצל כינרת נסי להעבירה לועדה הפיזית ועדי כדי שיהיו מוכנים עם הערות למה שיוצג. הובטח לי שכל החומרים יעברו.
אלי – ב-20 לחודש אתם תציגו. בין התושבים לצוות המתכנן יש מנהל שצריך להיות מוכן יותר מהתושבים.
יוחנן – כל החומר יועבר קיבלתי הבטחה אישית.
 
ערב שולחנות עגולים
הילית-בתחילת מרץ יתקיים ערב בו במקביל לתערוכת תמונות מראשית השכונה נקיים מפגש "שולחנות עגולים" לקהל המעוניין לגלות עניין מיוחד בתחום כלשהו או לקחת חלק בפעילותה של ועדה מסויימת וסביב נושא מסויים. הועדות החדשות והותיקות יקבלו שולחן שיובל על ידי הרכז הרלוונטי ויו"ר הוועדה.
אבנר – צריך בניסוח להבהיר שזו ההזדמנות להיכנס למעורבות שיש שם מענה לכל עניין.
יוחנן – ערב חגיגי, תזמינו את כל מי שאתם מכירים שיכול להתאים לזה, שרצה מקום.
אבנר-זה הזמן להחזיר למי שדפקו לו בדלת.
עדי – צריך להיזהר ועדה זה לא פרלמנט. כי זה עשוי להיות ברדק.
אבנר – יווצר קאדר שמתוכו תיווצר ועדה.
עדי – הייתה החובה בתקנון – חברי ועדה הם חברי עמותה צריך להיזהר.
אלי – בפרסום לא נאמר בואו. תבין חברי ועדות אלא מעורבים בעבודתן.  בנוסף יבחרו המתאימים לועדה וימלאו טופס. בערב יוצגו הועדות וכל האפשרויות, אפשר להיות משקיף לא חייבים להיות חברי ועדה כדי לנכוח בהן.
עדי – נדרשים אנשים מחוייבים וקשובים.
יוחנן – צריך לומר בואו תשמיעו.
יצחק – מבחינתה מינהלתית כדי לפשט את התהליך אפשר בישיבה אחת לאשר את כל חברי הועדה.
אבנר – כדאי לפנות לאוניברסיטה לזמנה לערב הזה.
 
החלטות:
 
1. את הפרוטוקלים הבאים יש יש לבנות כך שבסוף יופיעו החלטות, אחראי, ולו''ז לביצוע.  (באחריות המינהל)

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico