ישיבת הנהלת המינהל הקהילתי מיום 22/6/2016
נוכחים:
הנהלה ציבורית: רונית כהן גלוזברג  (מ"מ יו"ר), מירב אלבז רפופרט, לאה בלנק,, איליה סוקולוב, יוני קיימן
הנהלה נציגי עיריה והחברה למתנסים:  , חגי עטיה, אבי גיספן
ועדת ביקורת: ניר בן אהרון, ניר לוי, נעמי וסטפריד-שי
צוות מקצועי: נעמה כץ, שימי ברס, איתן עידן
משקיפים: מיטל אלקוקין, טל עצמון,
פעוטונים
נעמה: מאז הישיבה האחרונה נעשו המון מאמצים להשיג תמיכה כספית מהעיריה לטובת פתיחת הפעוטונים.
איליה: ניסיתי לעשות מאמצים ועדיין לא הגענו למעשה.
מירב: עשיתי מאמצים לשימור מול אותם הורים מתנדנדים.
נעמה: השאלה היום היא באיזה דרך להמשיך בשנה הבאה עם הגנים, אתמול נוספו 3 ילדים בשני מסגרות, אחד מהם ב50% הנחה.
עוברים על מסמך דו"ח כספי של הפעוטונים לפי ההרשמה נכון להיום.
נעמה: אני רוצה לסקור 3 אופציות:
בכל התחשיבים ינוקא נלקח בחשבון במצב אופטימלי בו המסגרת מתמלאת עד המקסימום שלה:12 ילדים, כלומר המצב יכול להיות אפילו גרוע יותר מבחינה כספית מזה שמוצג. מחולק דף עם התחשיבים הכספיים.
אופציה א': "עסקים כרגיל" – הפעוטונים הפסדיים.
אופציה ב': איחוד פצפון וניצנים: במקרה זה נפרדים מ13 ילדים וזה בעייתי בגלל שיש צורך לעשות שינוי מול ההורים שרשמו למשהו אחר, וכן כרוך בפיטורין של צוות.
 אופציה ג': אנחנו מביאים גננת שיש לה גן ביתי (משפחתון) והיא תהיה במבנה של המנהל ותחת השגחתנו המקצועית והגננת זוכה לפיקוח שלנו ולמתקנים. היא לוקחת על עצמה את כל ההתקשרות הכספית עם ההורים וההוצאות הכרוכות בגן. כך אין למינהל סיכון כספי.
יוני קיימן: הצעה - יש את הגן של עמותת עץ הדעת שפועל היום בדירת מגורים, והעירייה משלמת להם שכירות. יש להם צורך במבנה מתאים יותר לגן ילדים. למה שלא ניתן להם את המבנה ונקבל מהעירייה את השכירות?
מירב: חשוב לנו לשמור על אותו מסגרת גיל של 3 חודשים עד שנה בכדי לשמור על הזנה של מסגרות אחרות. מנסיון של השנים הקודמות המסגרת הזו ספציפית בניגוד למסגרות האחרות שמתקבעות בתחילת השנה, מתמלאת, ולכן מדובר במעין מאתר של ילדים שמתחילים במסגרת לגיל הכי קטן וממשיכים לאורך השנים במסגרות. סגירתה תהווה לאורך זמן מכה כלכלית משמעותית למינהל.
ניר לוי: אני מציע שנחליט שינוקא נשאר כגן לילדים מגיל 3 חודשים עד שנה בגלל השירות לציבור שהוא הכרחי, וממנים ועדה מצומצמת המורכבת מוועדת ביקרות וחינוך על מנת לבנות את המודל המדויק. 
רונית: הצעת החלטה: פצפון וניצנים נשארים במודל הנוכחי (כלומר ללא איחוד מסגרות).
ההצעה מאושרת פה אחד.
הצעת החלטה שניה: בכל מקרה תהיה מסגרת לגיל הרך לגילאי 3 חודשים עד שנה. מסמיכים ועדת משנה מצומצמת לקבל החלטה סופית בין שני המודלים: ינוקא/ משפחתונים, שמורכבת מנציג ועדת ביקורת, חינוך וכספים. בנוסף, ההחלטה שאנחנו דואגים לגיל הרך וממשיכים לרשום ילדים לינוקא. במקביל להמשך חיפוש תחליף.
בעד: כולם מלבד יוני
נגד: יוני קיימן. יוני תומך באופציה של סגירת ינוקא בלבד ומעבר למשפחתונים, בגלל הגרעון.
ניר לוי: לא מתקבלים פרוטוקולים אחרי הישיבות מבקש לשלוח.
 
 
:
 
סיכום החלטות:
החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד
פצפון וניצנים נשארים במודל הנוכחי (כלומר ללא איחוד מסגרות). שימי מיידי
בכל מקרה תהיה מסגרת לגילאי 3 חודשים עד שנה. כינוס וועדה מצומצמת בנוכחות יו"ר/ס.יו"ר נציג וועדת חינוך, נציג וועדת כספים, נציג וועדת ביקורת להכרעה בין 2 האופציות: המשך מצב קיים או סגירת ינוקא
 
 
שימי בוצע ב-29/6/16
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico