נוכחים:
חברי הנהלה נציגי ציבור: רונית כהן גלוזברג, עינב בין ירושלמי, יוני קיימן
חברי הנהלה עובדי עיריה: אבי אליהו, יוספה סוציאנו, אבי גיספן
חבר ועדת כספים: ניר לוי
ועדת ביקורת: תמר ברודי
רואה חשבון: רוני ישראלי,
 
אסיפה כללית
עדכונים: אירוע יום העצמאות, תהליך קהילתי, פיתוח מדרון המינהל, פיתוח חצר המינהל לגינת משחקים לילדים עם צרכים מיוחדים
ניר מתחיל לסקור את המאזן.
יוני: רואים שההכנסות ממשתתפים ירדו, מדוע?
נעמה: בעבר היו לנו הכנסות ממשתתפים עבור חדר הכושר, וגם הוצאות, כשהשורה התחתונה היתה 0 ומספר המשתתפים היה 100. ב2016 ביצענו התקשרות עם נותן שירות חיצוני בחדר הכושר כך שאיננו רואים הכנסות ממשתתפים אך בפועל ההכנסה מדמי שימוש של הספק גדלה ומספר המשתתפים גדל ל300.
רוני מגיע וסוקר את המאזן
עינב: מדוע יש התחייבויות לעובדים לפיצויי פיטורין? האם לא חייבים להפריש להם לקרן אישית?
רוני מסביר על סעיף 14 ועל חוק הפנסיה.
רוני: רואים שיש גידול של 25% ברווח מפעילות, הנהלה וכלליות בערך אותו סכום
יוני: משתתפים בחוגים – רואים ירידה בהכנסות מהחוגים. צריך לשים לב לנושא, מדוע?
נעמה: אינני יודעת לומר בדיוק מאחר שאני לא רואה מה שוייך לסעיף הזה במאזן. מספר המשתתפים בחוגים נשאר פחות או יותר זהה. השקענו ב2016 ב-2 כיוונים – משחקיה והגיל השלישי. ב-2017 נראה משתתפים והכנסות מהכיוונים האלה.
יוני: מה אתה רואה בדו"ח שאנחנו צריכים לשים לב אליו?
רוני: מה שנעשה כאן זה לייצב את המערכת. התחלת לצמצם גרעונות. עכשיו יש להגדיל את הפעילות.
ועדת ביקורת דנה במאזן, שאלו שאלות וקיבלו תשובות וממליצה לאשר את המאזן.
החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את המאזן -  פה אחד
עוברים על הדו"ח המילולי
החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את הדו"ח המילולי - פה אחד
החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את המשך העסקת רואה החשבון רוני ישראלי – פה אחד

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico