פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 29/04/13
 
 
נוכחים: אבי גיספן, אבי אליהו, עדי לוי, אבנר בלנקשטיין, אלי רוזנפלד, מירב אלבז רפפורט, יצחק בניש, אבשלום סטרוגו, אריה לוי, רונית כהן גלוזברג, לאה בלנק, יוחנן בכלר, נעמה כץ, והילית ישראל.
 
 
אלי דיון תקציב 2013
 
אבנר – מציע שסיכום תכניות העבודה יפורסמו לתושבים.
 
החלטה – התקבלו התכניות ופירסומן.
 
החלטה – בקלסרים יתקבלו גם תוצאות לקבלת מעקב אחרי החלטות ההנהלה.
 
אריה – הסקירה תתן תמונה לגבי התקציב ותכניות העבודה. יש כמה חידושים בהכנת תקציב, נובע מהיות ההנהלה הנבחרת החדשה, התקציב צריך להיות נגזרת מתכניות העבודה, בשל פער בזמו שנוצר בעקבות הבחירות המנהל יתפקד על פי תקציב זמני ובינתיים גובשו תכניות העבודה. אלו אושרו בישיבה הקודמת, ישנם תחומי פעילות שאינם מכוסים ע''י הועדות, יצרתי טבלה חדשה שתכניס גם תחומים אלו לתוך הועדות (יצורף במסמך נפרד).
יוחנן – צריך להוסיף את ועדת הביקורת.
אריה – לכל ועדה מספר תחומי פעילות שעל כל אחד מהם ממונה רכז.
אלי – זה זמני, כדי למצב  את העובדה שלכל תחום יש ועדה ייתכנו שינויים.
אריה – זו גישה ניהולית, הועדות מכסות את כל הפעילות. הועדות מחליטות את ה-''מה'' ואת ה- ''איך'' מחליטים הרכזים.
אבנר – מציע שהטבלה תופיע באתר.
אריה – מקבל.
החלטה – הטבלה הסופית תפורסם באתר.
אריה – בתיקים מופיע התקציב לפי אגפים. לא כל התקציב יתווסף לתכניות העבודה, הכוונה היא שב-2014 התקציב גם הוא ייבנה על פי הועדות ולא על פי האגפים, יהיה צריך לפתור זאת כי התוכנה כרגע לא בנויה לזה. הלו''ז לתקציב 2014 צריך להיות מספיק מוקדם כדי להיערך.
אלי – החל מאוגוסט נתחיל לבנות את זה כדי שנגיע מוכנים ל-2014.
אריה – מעורבות ההנהלה והוועדות תצטרך להיות הרבה יותר עמוקה ובאה לידי ביטוי-אחד החידושים המבורכים.
נקודה נוספת – שקיפות. מתוך המלל הזה נוציא תקציב ברור לתושבים.
אריה – תקציב המנהל הכללי מעל 6 מיליון ש''ח 6,137,813. מאוזן, זו מטרתנו – לא להיכנס לגרעונות. המספרים בשנה שעברה מאוד דומים.
יוחנן – ההבדל – השנה אין צהרונים.
אריה – מימון – הכנסות, דמי רישום וחוגים וכו'. מינהלה – משכורות-  כל הפעילות מעבר לרכזים המקצועיים.
אבנר – העיריה נותנת מענה האם משלמת על הוצאותיו?
יוחנן – העיריה נותנת סכום 30,000 שמופיע פה אך לא משלמת בפועל על הוצאות.
אריה – בפועל אנחנו לא משלמים ארנונה.
סקירה של הכנסות והוצאות המנהל:
אבנר – מה זה מורשת ישראל?
יוחנן – חגים.
מירב – מה כולל פרוייקטים קהילתיים?
יוחנן – פרוייקטים חד פעמיים – פסלים, תב''ר, קייטנות, הבחירות.
מירב – מה זה רכז פרוייקטים מיוחדים?
יוחנן – חמסה, פרוייקט שיסתיים השנה.
אריה – רצינו להקצות 150 אלף ש''ח ליוזמות חדשות, 50 אלף הצלחנו לגייס מהתקציב עצמו, עוד 100 אלף מותנים במציאת מקורות גיוס- עיריה, משתתפים.
יוחנן – אני התחייבתי למצוא 50 אלף, הועדה הצליחה למצוא אפילו 59, אם יהיו עוד תכניות חדשות נצטרך לגייס כסף.
אבנר – זה התב''ר  הכתוב משנה שעברה?
יוחנן – בינתיים מתוך 700 אלף גייסנו 100 אלף. זה לא פרוייקט גולי קניה, אנחנו הגשנו לשדרוג האולם במליון ש''ח. פנינו לעיריה ולחברה למתנסי''ם, קיבלנו 100 אלף לגן החיצוני ותיקון תקבלות בטחוניות. אנחנו בודקים עם כמה גורמים את גיוס השאר כולל מפעל הפיס, הצפי לקבלה -2013.
אבנר – האם ניסוח של התקציב או משהו אמיתי שנוכל לקבל?
יוחנן – אנחנו מנסים בכל מיני חזיתות. יש שאיפה ומאמץ אמיתי להגיע ל-700 אלף.
אריה – אם הכסף לא יכנס ולא יצא הסכום ירד אבל לא גירעון.
רונית – האם נראה בתקציב כספים שלא עוברים דרך המנהל?
אריה – לא בתקציב אבל כן בתכניות עבודה.
יוחנן – אני חייב להגיש את התב''ר גם אם לא יתקבל, אחרת הבקשות נעלמות. הם צריכים שהכול יופיע שם.
אריה – 700 אלף שקל לפרוייקטים קהילתיים- סכום דומיננטי ואנחנו מצפים לכסף.
יוחנן – האולם הרב תכליתי, הוצג לברקת בפגישה האחרונה איתו והוא אהב את הרעיון וגם יוסי שרעבי יעזור בזה, מלכה מהעיריה מקבלת גם כספים מתרבות וספורט כממשלה, ננסה לגשת עם הקמארטה ולבקש את זה. לדעתי נקבל חצי ונצליח לגייס השאר.
אבנר – גיל רך 100 אלף ש''ח עודפים כלומר המשפחות הצעירות מממנות את שאר הפעילות, צריך לחשוב על זה.
יוחנן – במנהלה יש הרבה מה לממן.
אלי – כשרצנו לבחירות היו תלונות בנושא יוקר הפעילות.
אריה – יש חלקים שיוצרים גירעון ויש שנותנים עודף. אבל התקציב מאוזן, יש פעילויות לבצע וזו הדרך  לגייסו. ניתן לחשב מקורות הכנסה נוספים אך זה לא יקרה מהיום למחר.
אלי – נעשה את שני המסלולים במקביל, ננסה לחתוך הוצאות ולגייס מקורות הכנסה נוספים. זו פעילות שועדת כספים תצטרך לקדם.
אריה – צריך יהיה למצוא אפשרויות אחרות או שלא ייעשו תכניות חדשות. ונבחן את מידת הפעילות של המנהלה. ההתרשמות שלי היא שמנגנון המנהל מאוד יעיל. אפשר לבדוק התייעלות נוספת. זה אתגר נכון לתקציב 2014.
אבנר – מקורות הכנסה זה יותר קריטי, האם העיריה תממן?
אריה – הבדל בין מקורות אקראיים לבין מימון שוטף, אם העיריה תממן שוטף יהיה אפשר להוריד מחירים כרגע זה לא המצב.
אבנר – במגזר החרדי יודעים להוציא מהעיריה כסף שכאן המשפחות מממנות.
יוחנן – יש תקציב כאילו רמת שלמה מקבלת את כל הכסף לקייטנות ומושבה גרמנית למרתון, זו שיטה של העיריה למעשה הסכום שראית זה מה שמתהלך בין כל השכונות באותו תחום. אנחנו עובדים מול העיריה כל הזמן אבל כולם נאבקים, אין הרבה כסף. החכמה להיות בצמתים הנכונים, גם כשאין כסף ואת זה אנחנו יודעים לעשות.
אריה – מזמין אותך אבנר לבחון יחד ולראות איך ניתן לעשות אחרת.
אלי – אפשר להחליט על פעילות שמקדמת לדעתנו מה שאנחנו יודעים שהיא גרעינית כי  ניתמך ממקום אחר. כרגע התקציב נעול.
אריה – נעזור לתכניות החדשות שיש להן נגזרת כספית. הבקשות הגדירו צרכים של 75 אלף ש''ח. ועדת הכספים בדקה את האפשרויות, אושרו 59 אלף. אני ציפיתי לסכומים עצומים שיהיה קשה לתקצב, התברר שהבקשות צנועות.
בשכונה אוניברסיטאית הוקצו הכספים רק לתכנית האסטרטגית. אנחנו צריכים להשקיע מהכוחות שלנו קודם. כרגע לא הקצנו כסף ללוביסט  אנחנו נעשה קודם בעצמנו והמיתוג יגיע בשלב מאוחר יותר.
יצחק – לא הבנתי איך עסק שכונתי עוסק בכל השכונה.
אבנר – כלכלה שכונתית זה עסק שבונה שכונה.
יצחק – אני עדיין לא רואה איך, יש אולי דברים דחופים יותר.
אלי – לאט לאט זה יתחבר לא הכול צריך להיות ברור עכשיו.
מירב – אנחנו לא הגשנו תקציב כי לאידענו איך לתמחר וננסה לגייס את זה.
אבנר – יש לוחות זמנים לאתר אינטרנט?
אלי – כרגע הנושאים עלו על השולחן כדי שיקרו בקרוב ולא בתיאוריה.
עדי – זה סכום דל מאוד – 5000 ש''ח לשדרוג האתר.
נעמה – אפשר לעשות עם זה הרבה.
אבנר – צריך לתת לוחות זמנים.
אריה – בכל תכנית יש לוחות זמנים יש דברים דחופים יותר ופחות, בישיבות הבאות יפורטו התחומים מצב ולו''ז.
מירב – מי ביקש את התקציב בגיל הרך?
יוחנן – הרכזת.
מירב – אלמד את הנושא מול הדס שחוזרת השבוע.
אלי – רצינו להקצות 150 אלף לדברים שלא ''בטייס אוטומטי''. יוחנן הסכים למצוא 50 אלף זה מה שיש כרגע, אריה בחן את האופציות אלו הבקשות שהתקבלו וזה מה שהתאפשר. ברור לנו שלאנשים יהיו בקשות נוספות ונצטרך לנסות להתמודד איתן. ועדת כספים תבחן ייתכנות ואולי ההנהלה תצטרך לומר מה היא מנסה לעשות. הרכזים וההנהלה והאנשים בעירייה יצטרכו לעזור בכך.
אריה – נצטרך את עזרתכם בכך, נבוא עם תכניות מוגדרות.
אלי – מה זה מנוי לגימלאים?
אריה – זה יבוא בשלב מאוחר יותר, ליצור מנוי לתושבים למספר מופעים מראש. כדי ליצור את זה צריך להכניס כמה פעילויות מרשימות כדי שמי שיקנה מנוי ידע מה האפשרויות שלו.
יוחנן – רוב הכסף הוא מינהלה, מליון ש''ח, כל תכנית נוספת דורשת תקציב ייעודי, למנהל אין תקציבים משוחררים. כשהבטחתי 50 אלף ידעתי שיש לי אותם. כשאקבל 10 אלף מהכרה יגיעו עוד 30 שהיו מותנים.
אלו כספים שאינם אבל אני יודע שזה יגיע.
אריה – מרכז גיל שלישי, מתקשרים לגמלאים לגלות עניין. אבל מה קורה כשמישהו מבקש משהו ואין תשובה? צריך שיהיה גם סיום לתהליך. צריך לחשוב איך לעזור להם באמת ולא רק לתת להם עזרה עקרה.
אלי – זו עבודה מורכבת, זה פרוייקט שרץ יש עבודה סוציאלית מורכבת לא ניכנס לזה כרגע.
אריה – לסיכום 59 אלף ואם יש תכניות חדשות צריך לומר איך יגוייס הכסף, זה צריך להיכנס למתודה של החשיבה.
יוחנן – גילוי נאות, אין תקציב לציבור החרדי כאן. יש 20 אלף שגייסנו מתוך תקציב עירוני, זה בינתיים לא נכנס לתקציב שלנו. לציבור החילוני יש 72 אלף מאגף תרבות-רכז וכל פעילות התרבות. לתרבות תורנית 44 שמתחלק לרכזת ופעילות. גם באגף חברה יש תקציב ספציפי לאוכלוסייה החרדית, גם כאן ילך חלק לרכזת וחלק לפעילויות שזהות לכולם.
אריה – החלוקה הזו בתקציב בין חרדי וחילוני לא נראית לי וגם לאחרים פה.
אלי – אין מה לעשות ככה בנויה העיריה זה מזיק לכולם אבל זה כך. יש כללי ויש חרדי, אמנם נוצרת אנומליה אבל הכסף צבוע.
יוחנן – בגלל שכרגע אין הכנסה והוצאה בתקציב לציבור הזה צריך לדייק שיש 60 אלף שתקוע וזה ישתחרר בקרוב.
אריה – לדעתי רוב ההנהלה לא מסכימה עם זה. השכונות מוגדרות כפלורליסטיות והפעילות של המנהל בהתאם אינה סקטוריאלית, מופנה לכל האוכלוסייה בלי פעילות עם אופי סקטוריאלי אין שום פעילות מנהל ספציפית לקהילה הקונסרבטיבית  באותה מידה, כך צריך להיות עם הציבור החרדי, שהקהילה תעשה מה שהיא מוצאת לנכון זו לא בעיה, העובדה שהעיריה מסיבות פוליטיות מקצה זה לא אומר שנקבל את זה. אנחנו יכולים לוותר על הכסף הזה.
אבי גיספן- מתנגד לוויתור על התקציב הסקטוריאלי.
יצחק – ראש העיר אומר שאם ההנהלות לא יתנו שירות למיעוט אז לא יתקבל שום כסף.
אריה – זה לא שאין שירות לחרדים, זה השירות של כולם.
יצחק – באותה מידה הדיון של שכונה אוניברסיטאית זה כיבוס מילים איך להוציא את החרדים מהשכונה. זה מקובל עליי, זכותו של הרוב לרצות לא לשנות אופי של השכונה אבל זה לא קשור לתקציב ברמת אשכול הדיון אחר כי יש שם קבוצה חרדית גדולה, למה אין אירועים ברמת אשכול?
אריה – אני מסכים אפשר לעשות יותר אירועים ברמת אשכול.
יצחק – כשיש אירוע ברמת אשכול צריך להיות מתאים לאופי של תושבי רמת אשכול.
אריה – צריך לחפש אירועים שמתאימים לאוכלוסיות שונות.
יוחנן – יש אוכלוסייה חרדית במנהל – 13%, יש להם קושי גדול להשתתף בפעילויות, ורצון לפעילות יעודית. צריך להחליט מה ייעשה.
אלי – הדיון תיאורטי כי ההחלטה לא על השולחן.
אבנר – שיהיה ברור שכשתצטרך להגיע החלטה זה יצטרך להיות כאן.
מירב – חשוב לי שהחידושים של ועדת חינוך יכנסו לתוך התקצוב החדש. אמנם הכול מבוסס על הכנסות צפויות וגורמי חוץ, אבל המנהל ישתתף.
יוחנן – חלק ממה שכתבת כבר מתוקצב אבל הנוהל צריך להיות יותר מסודר.
אלי – הדף לא נסגר היום הרכזת חוזרת והיא תכוון אתכם.
אריה – מירב מחדדת נקודה. אם ההנהלה רואה צורך בוער כולה תתגיס לסייע בהשגת תקציבים. אפשר יהיה לפנות למי שצריך.
אבנר – כדי שניכנס לתקצוב שנה הבאה, לספקים בעיריה צריך להתחיל בהקדם.
אלי – צריך להתכונן לכך – צוות וועדות.
החלטה – ברגע שהתקציב מאושר, להתחיל לכתוב את תכנית 2014 כדי להספיק להיכנס לספר התקציב, ביוני כבר עובדים על השנה הבאה.
האגפים המקצועיים רצים קדימה הם לא תלויים בבחירות.
הצבעה – אישור התקציב 9 בעד פה אחד. אין מתנגדים.
יוחנן – נוציא חוברת מסודרת – לעיריה לחברה ולמתנס''ים. יכלול כל מה שכאן, מסמך אחד תמציתי יוצא מתוך זה. יעדים חזון וכו', כל זה יופץ לתושבים.
החלטה – שבועיים, שלושה יתפרסם תקציב של התכנית שאושרה עכשיו לאחר מעבר נוסף של ההנהלה.
החלטה - 15 במאי – יוצא מידעון ראשון ואח''כ אחת לחודש חוץ מזמנים מתים – חודשי קיץ וכו'.
החלטה - כל יו''ר יעבוד מול הרכז שלו לריענון החומרים באתר.
יוחנן – אנחנו בודקים הצעות מחיר לראות איך לשדרג את האתר.
אבנר – צריך ועדת היגוי מטעם ההנהלה.
עדי – הסכום שהוקצב דל מאוד.
אריה – ועדת קהילה צריכה להסביר מה היא צריכה כדי לשפר את האתר. בהתאם להגדרה הזו הצוות המקצועי יצטרך למצוא מישהו מתאים.
נעמה – צריך להגדיר באפיון שהאתר אמור להניב כסף.
אלי – מציע שאחרי עסק שכונתי תתמקדו במידעון ושהוא יכנס לתלם ב-15/05 נעשה ישיבה מאוד גדולה-חברי הנהלה וועדה של רונית להגדיר את האיפיון.
החלטה – שדרוג תכנים באתר הקיים תוך חודש מהיום. שידרוג אתר – נחכה לעידכון בישיבה הבאה.
החלטה – טבלת מעקב מסודרת לישיבות ההנהלה.
אבנר – מציע החלטה לזמן את הרכזת גמלאים לישיבה הבאה.
אלי – זו ועדה של לאה, לאה תשב איתה ותבין את העיניינים.
אבנר – א. כי רץ משהו שלא ברור מה קורה בו וב. גולדן היל גוף משמעותי ולא מעורב. אני מציע שתוך חודשיים יהיה דיון בנושא.
לאה – מסכימה תוך חודשיים להביא את הנושא להנהלה.
אלי – אני מבקש לשמוע על קייטנות צהרון ג'-ו' כי יש לחץ גדול מהתושבים.
מירב – ועדת חינוך תתכנס השבוע, הדס חוזרת ומיד נעבוד על הדברים הללו – קייטנות וצהרון. הדס תעבור גם על הגנים-הכול ביחד.
אירועים לטווח קצר – מאי שיתוף פעולה בין בתי ספר שיעבדו טווח קצר שהתחלנו לעבוד עליהם ומתנגשות קבוצות. אדווח בפעם הבאה. הכול ידווח בפעם הבאה.
אלי – קייטנה לקיץ וכו' אלו הנושאים הבוערים. יוחנן תהיה ערוך.
יוחנן – ועדה לא תשב עם תכנים – אין זמן לחכות למתנדבים שמענו ממירב את האינפורמציה ואנחנו רצים. אנחנו במועדון טוב כבר שנה שלישית – יש סיבסודים גם בצהרון לא מתערבים .
מירב – חשוב שיהיה יידוע מולי של העסק שרץ.
יוחנן – יש לנו קשר עם הורים כל השנה, כשיש קבוצה שמבקשת משהו מסויים בקייטנה פונים להדס ואין סיבה שזה לא יקרה. הכול בא מדרישות מתושבים אלו לא דרישות שרירותיות.
אריה – האם משפחות מרמת אשכול וגבעת המבתר יגיעו לקייטנות הללו?
יצחק- לא חושב זה רחוק וגם יש בבתי ספר.
אבנר – מה עם מעון אמינה שימוש חורג?
יוחנן – נבדוק בעיריה לא הודיעו לנו על בקשה לשימוש חורג, למרות שיש פרסום כנראה הייתה בקשה והיא נדחתה.
אבנר – אז איך נקבל את המבנה לצרכים שלנו?
החלטה - זו שאלה לבירור – כיצד נקבל את המבנה לשינוי ייעוד לצרכינו. מה בדיוק ההחלטה – שמיה תברר.
נעמה – תקציבי מרכז צעירים. הכספים נכנסו לתוך תכניות העבודה. אלו תקציבים בשליטתכם הם לא מופיעים בתקצוב כי זה לא עובר בחשבון הבנק של המנהל.
אבנר – זה צריך להשתקף בדוחות שלנו.
יוחנן – יש כספים שנותנים לשכונה אבל לא עוברים בסך התקציב.
אריה – בגלל המעורבות של מרכז צעירים צריך להציג בתכנית בדף נפרד את מה שמרכז צעירים נותן לשכונה.
עדי – חלק מהפעילות של מרכז צעירים קשורה ישירות לועדה הפיזית.
נעמה – הוחלט שזה יכנס לשכונה אוניברסיטאית.
אבנר – דוח כספי צריך לכלול כאמור מה מרכז צעירים עשה אצלנו.
אלי – מציע החלטה – יכנס לפרסום דף מרכז צעירים – כמה נכנס למה ותחת איזו ועדה.
בנוסף – כל מה שידוע לנו שים בנייר שנראה ויזואלית. לא דף פורמלי אבל שנכיר את העשייה בשכונה מבחינה כספית.
אריה – זה לא ריאלי.
אלי – זה לא דף פורמלי, הוא לא יכלול הכול,זו לא בעיה להציג. מי שלא יודע הוחלפו עמודי התאורה בבר כוכבא וזה יימשך לרמת אשכול.
עדי – יש סבב כזה.
אבנר – אם שמים מצלמות צריך לדעת, צריך גם לפרסם לתושבים.
לאה – שני אירועים: מוצ''ש 11/05 הטיש הגדול-אירוע למבוגרים, משה להב 20:30 (הילית תשלח אי מייל).
שבועות – 13/05 אירוע עשיר למשפחות.
 
סיכום תכניות העבודה יפורסם לתושבים-תוך שבועיים שלשה
ואחרי אישור של יורי הוועדות לטקסטים המתפרסמים בשמם
הילית ויוחנן 15.5
בקלסרים של ישיבות ההנהלה יתקבלו עדכוני החלטות וסטטוס ביצוע מישיבה קודמת הילית  
טבלה שמסדירה איזה תחום נכנס לאיזו וועדה- יצורף לפרוטוקול במסמך נפרד . הטבלה תפורסם גם באתר אריה יעביר להילית גרסה סופית 15.5
הוועדות יתחילו לכתוב את תכניות 2014 בעירייה בונים ספר תקציב (מתחילים ביוני) וצריך שהחומרים יגעו אליהם בזמן. אחריות הרכזים עד אוק
     
15 במאי ייצא המידעון הראשון בהמשך יופיע כאחת לחודש חוץ מבחודשי חופשים ארוכים-פגרת קיץ/חגים הילית רונית והוועדה 15.5
שדרוג תכנים באתר הקייים-עד סוף מאי.
 
כל רכז ויו" להילית כל חודש
לגבי שדרוג האתר נקבל עדכון בישיבת ההנהלה הבאה יוחנן והילית  
עד הישיבה הבאה יבורר בעירייה כיצד ניתן לקבל לצרכי השכונה את השימוש במבנה מעון אמונה יוחנן ומיה מיידי
תוך חודשיים נושא תחום גימלאים יוצג בהנהלה באחריות לאה
 
 
בפירסום התקציב יופיע דף נפרד ובו פירוט השתתפות מרכז צעירים בפעילות-כמה נכנס לאיזו מטרה ותחת איזו וועדה באחריות נעמה  
דף בלתי פורמלי יוצג להנהלה-עדכונים על כל השקעה בשכונה-שיפוצי כבישים החלפת עמודים וכו'
 
יוחנן  
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico