ישיבת הנהלת המינהל הקהילתי מיום  4/7/2016
נוכחים:
הנהלה ציבורית: אלי רוזנפלד (יו"ר), רונית כהן גלוזברג  (מ"מ יו"ר), מירב אלבז רפופרט, לאה בלנק, עינב בין-ירושלמי, איליה סוקולוב, יצחק בינייש , יוני קיימן
הנהלה נציגי עיריה והחברה למתנסים:  אבי אליהו, יולי בן לביא (אינו בעל זכות הצבעה).
ועדת ביקורת: נעמי וסטפריד-שי, תמר ברודי.
צוות מקצועי: , שימי ברס, איתן עידן
משקיפים: הילית ישראל
 
דיון
אלי: ישיבת ההנהלה היום, תדון בנושא העקרוני של מתכונת עבודה עם הקהילות השונות הפועלות בשכונה - כולל הגרעין התורני, קהילת מען יחד (מסגרת משותפת למשפחות יהודיות וערביות) , זרמים שונים ביהדות הקיימים בשכונה, משפחות קוראניות ואחרים.
לאחרונה עלו בקשות שונות לפעילות עם המינהל הקהילתי מטעם הקהילות השונות. נוצר צורך דחוף להחלטה בנושא ומטרת הישיבה היא לייצר החלטה אחת אחידה לגבי עבודה ושיתופי פעולה עם הקהילות הפונות. ההחלטה תשמש כהנחייה על פיה יעבדו הדרגים המקצועיים במינהל (מנהל/ת המינהל והרכזים השונים) כאשר מגיעה בקשה כאמור. ביקשתי משימי ברס (מ"מ מנהלת המינהל) לדבר עם עו"ד דני פלד היועץ המשפטי של החברה למתנסים לקראת הישיבה לקבל את חוות דעתו באשר ל"גבולות הגיזרה" להחלטת ההנהלה, והוא שלח לנו בכתב את המדיניות החוקית בנושא, מקריא:
"ככלל המינהל הקהילתי ומתקניו מיועדים אך ורק לצורך המינהל ופעילותו ולא לצורך העמדתם לטובת צדדים שלישיים , בין היתר באמצעות השכרתם או מתן רשות שימוש בהם.
זו נקודת המוצא העקרונית וראוי לקיימה ולהקפיד עליה. יחד עם זאת וככל שהמינהל חורג מהעיקרון הנ''ל הרי החריגה חייבת להיעשות על בסיס שוויוני לכל המגזרים והעדות והקהלים. המקרה כזה מותר למנוע פעילות הפוגעת או מסכנת את בריאות הציבור שלום הציבור או תקנת הציבור וכמובן כל פעילות המנוגדת לחוק. יש להדגיש בפני המשתתפים והמשתמשים כי כל פעילות חריגה לא תותר בין אם לפני האירוע ובין במהלכו. וככל שלדעת המינהל הפעילות אכן תחרוג היא תופסק לאלתר תוך ורבות שימוש באמצעים פיזיים (ניתוק מים חשמל מניעת כניסה וכדומה).
גם ציינתי כי ככל שיש חשש מרגישות שתביא להתלהמות ולהתלקחות סערה ציבורית עדיפה בעייני המדיניות של לא לכולם אחרת האלטרנטיבה היא כן לכולם על בסיס ההנחות שפורטו לעיל ואז יהיה קשה עד בלתי אפשרי להסביר למה הם כן ואלה לא...
בברכה,
עו"ד דני פלד"
אלי: אנחנו ארגון ציבורי קהילתי, הפועל במסגרת ציבורית מינהלית. אנחנו לא יכולים לשתף פעולה עם קהילה אחת כן וקהילה אחת לא, אנחנו היום צריכים לבחור את הדרך. אני פותח את הדיון להערות החברים -
מירב: אני חושבת שעל המנהל לפתוח את דלתותיו לכל קהילה כל עוד הן פועלות בשכונה כמו האירוע של ההצגה עם החרדים והאירוע של מען יחד. כמובן הכול בשיתוף הרכזים.
יוני: לדעתך יש קריטריון מסוים לקהילה או שזה פתוח לכולם?
מירב: אם רוח דברים הוא משהו קיצוני חריג כפי שאלי הסביר במייל של דני פלד, אז צריך לא לאפשר, אבל זה חריג שבחריג.
נעמי: קו אדום זה אירוע שמדיר אוכולוסיות. אירוע שמדיר נשים זה קו אדום.      
תמר: זה מאד פשוט, הבית הזה צריך להיות בית לקהילות , וזה ממש לא מקובל שמשפחה באה וסוגרת את האירוע (כמו יום הולדת) ואף אחד לא שואל אותה מה התוכן ומאפשרים אבל כשקהילה שרוצה לעשות אירוע שזה הבית שלה באותה המתכונת מסרבים – לכן קל וחומר וצריך לתת לה.
יולי: זו סוגיה מהותית, צריך לעשות סדר בין מתן שימוש עסקי לבין שיתופי פעולה שזה לגיטימי באשר להעמדת המתקן לשימוש עסקי, אם מגיע מישהו ורוצה לעשות עסק במנהל יש לכם את כל הרשות ואך חובה שלא לתת לו. לכן אתם חייבים לעשות סדר בין העמדת המנהל לפי קריטריון. אם זה סגור אז זה סגור לגמרי. אי אפשר להפלות. לדוגמא אתם קובעים על קריטריון ואז אתם חייבים לעמוד בו אל מול כל קהילה ואתם חייבים לתת או לא לתת לכולן.
שיתוף פעולה זה החלטה על שיתוף פעולה למשל עם עיסוויה בכדורגל, זה שיתוף ואז אתם גם נותנים ועושים שיתוף פעולה עם כל קהילה.
איליה: את המכתב כתב עו"ד מסובך, פעם הוא אומר שמותר ופעם שאסור, הוא אומר שאסור להשכיר, לגופו עניין, הכול פה מגיע רק לנושא של קהילת הערבים (מען). כאן זה הגבול מבחינתי.  
אלי: אתה איליה אומר לא לאירוע קהילת מען אבל לאנשים אחרים שדיברו איתי מהשכונה מאוד הפריע לדוגמא אירוע ל"ג בעומר עם חב"ד. תבין יש כאן מלא זרמים בשכונה ולכל אחד מפריע מישהו אחר. אי אפשר לעבוד ככה.  
איליה: אני מתכוון לאירוע שלהם כי רק הוא היה נפיץ.
מירב: האירוע לא היה נפיץ. היה אירוע פרטי של משפחות שבאו לחגוג עם הילדים. אנשים אחרים עשו אותו נפיץ כי התלוננו עליו וארגנו הפגנה שנה שעברה מול האירוע. אתה מסובב את הדברים. קודם אתה מייצר הפרעה לאירוע ואח"כ אומר שבגלל ההפרעה האירוע הוא נפיץ ולא צריך לקיימו.  
רונית: איליה ההגדרות שלך לא נכונות כי אנשים עשו אותו נפיץ.
איליה: מה שמפריע לי שיש בתוך המנהל רכזים שמזדהים עם קהילות מסוימות ולא נותנים לי לקדם קהילה כמו למשל הקוראנים.
יוני: מסכים.
אלי: רק להסביר לחברים, אני רוצה לפשט את הדברים ולהבהיר לכולם למה הכוונה. איליה מתכוון לטל רכזת שכונה צעירה כמי שמקדמת את קהילת מען יחד.
יולי: אתם יכולים לקבוע אם תהיה פה רכזת או לא, אבל אם יש פה כבר רכזת אז זו בחירה שלה לפי הוראות שהיא מקבלת מהעירייה.
אלי: עבדנו מאוד קשה לקבלת הרכזת. לשכונה הזו היא חשובה מאוד למשפחות הצעירות. היא עושה אירועים לא רק למען יחד ואירועים יפים.
יוני: אני בקשתי כמה פעמים את התוכנית של טל והיא לא מרשה וזה משהו בסיסי ולא קיבלתי. היא מקדמת נושאים לפי האג'נדה שלה.
יצחק: למה הוא לא יכול לבקש ?
יולי: יש פה מנהל ואתה צריך לבקש ממנו.
רונית: בתחילת כל שנה אנחנו פורסים את התוכניות כולל רכז צעירים. אגיד לך, עובדים יאבדו מהר מאד הכל אם כל חבר הנהלה יפנה ישר לעובד וינהל אותו לפי דעתו. ולכן אנחנו צריכים לפנות למנהל של המינהל בשאלות ולא לכל רכז ורכז.
יוני: פניתי ולא קיבלתי.
אלי: לא יודע מה עם המנהל אבל אלי פנית ואמרתי לך בפירוש שזה יעלה להנהלה בצורה מסודרת עם נוכחות של טל ושל שלמה.
יוני: לדעתי צריך לעשות שיתוף פעולה לפי הרוח והרצון של השכונה ותושביה. אנחנו צריכים לקבל החלטה עם מי ומה משתפים פעולה.  
יולי: אתה מבקש שההנהלה תעשה דיון על התנהלות רכזת השכונה הצעירה. או כל בעיה אחרת ותקבלו החלטה. בכל מקרה זה לא הדיון היום.
מירב: אני חושבת שזה הדיון של היום, כי אנחנו פה רוצים היום לדון על החלטה שכוללת לגבי כל קהילה וגם הקהילה שהרכזת פועלת איתם.
יוני: אני אומר שאחריות שלנו כנבחרי ציבור לעשות את רצון השכונה, ולקבל החלטה על איזה קהילה השכונה רוצה בשיתוף פעולה או לא.
מירב: אתה יורה לעצמך ברגל, כי אז בכל פעם נתכנס בכל סוגיה של שיתוף פעולה לגבי כל קהילה וקהילה. אין לזה סוף. לכל אחד מפריע משהו אחר.
רונית: אני חושבת שיש קוד התנהגותי שמצופה מכל חבר הנהלה. ההתנהגות שאתה מגלה היא שכל פעילות שלא באג'נדה שלך אתה מבקש להרוס. אתה לא מייצג כאן את כולם.  
אלי: זה לא חכם לבקש על הכל הצבעה כל פעם. פעם אתה תנצח אולי ופעם אתה יכול להפסיד. מה החוכמה בזה ? זה מכריח אנשים וחברי הנהלה לבחור כל פעם עמדה קיצונית ולא משאיר מקום לשיקול דעת וגמישות. זה יקרע את השכונה בויכוחים אינסופיים. הדרך שלנו לשמור על הבית הזה כבית מעבר למחלוקות היא להגיד שזה בית לכולם ולכולם יש מקום. מזכיר שהדיון היום הוא לגבי שיתופי פעולה...
יולי: יוני, הגנתי עליך כשהרמת דגל אדום אבל אין ספק שיש פה רוב לשיתופי פעולה בהנהלה וצריך להתייחס לזה ולקבל את זה. זו משמעות הרוב.
נעמי: כולם פה מסכימים שכל אירוע שנעשה במתנס אין כל שאלה לגבי קיומו, נשאלה כאן שאלה לגבי אירועים של קהילות שרוצות לקיים אירועים שלהם.
רונית: כשהוקמה ועדת קשרי קהילה הוחלט כי אחת המטרות של המינהל היא עידוד יוזמות של יחידים ושל קהילות, במטרה להפוך את המינהל לגוף קהילתי באמת ולמחובר לשטח ולא לגוף שמספק שירותים בלבד. השנה, ההנהלה קיבלה החלטה להתמקד במרקם היחסים בין דתיים-חילונים וחרדים ולכן הקמנו את  "שכנים שכנים" (פורום הידברות בין זרמים שונים  - חיולנים, דתיים מסורתיים, חרדים) לייצר את ההסכמה הקהילתית הזו בדיוק.
 
 
 
 
אלי: חברים, צריך להתכנס להחלטות ולאור מה שעולה בדברי האנשים זה מה שאני מציע:
  1. לגבי הנושא רכזת שכונה צעירה. הנושא יוצג בצורה מסודרת בנוכחות כל הגורמים הרלוונטים בתכניות העבודה הקרובות. זה לא הנושא להחלטה של היום. הציגו לנו פעם את התוכנית. יוני, פתאום עלה בדעתי שנכנסת כממלא מקום של מישהו בהנהלה ואולי לא היית בפעם הקודמת שהוצגה תכנית שכונה צעירה? לא בטוח...
בכל מקרה היא תציג שוב את התוכנית של רכזת שכונה צעירה במסגרת תכנית העבודה השנתית.
  1. מי שרוצה לברר משהו עם רכז שיפנה בבקשה למנהל המינהל. בואו נעבוד מסודר.
  2. מי שרוצה לעשות אירוע פרטי תמורת כסף, חותם על חוזה. אנחנו לא צריכים בכלל להיכנס לזה. בשביל זה יש מנהל למינהל ואם לדעתו האירוע הפרטי יעשה נזק למתקני המינהל הקהילתי או משהו באמת חריג, תפקידו הוא להרים דגל ולא לאפשר. אנחנו לא יכולים להפלות מבחינה חוקית וזה בכלל לא עולה מבחינתי להצבעה. זה עניין פרופר של ניהול שוטף. השכרה זה פתוח לכולם וזה לא קשור אלינו כהנהלה.
  3. לגבי שיתופי הפעולה עם המינהל הקהילתי באירועים שונים של הקהילות השונות – זו השאלה המרכזית בדיון. אני חושב שאנחנו לא יכולים לעצור קהילה, כל אחד פה יודע עם איזה קהילה קשה לו וחלק מחיים ביחד זה בקהילה כזו מגוונת כמו שלנו, זה לדעת ולהבין את זה. יש כאן הנהלה ויש לה תוכניות עבודה פומביות. אנחנו מצביעים על זה כל שנה.
 
השאלה שעומדת כאן להצבעה לאחר הדיון הארוך הזה, היא האם פותחים את שיתופי הפעולה לכולם או עם לא עם אף אחד ?
מי בעד לפתוח את שיתופי הפעולה לכולם? 7
(אלי רוזנפלד, רונית כהן גלוזברג, מירב אלבז רפופרט, לאה בלנק, עינב בין-ירושלמי, יצחק בניש, אבי אליהו).
מי נגד ומבקש לפתוח דיון על כל קהילה ? 2 (יוני קיימן ואיליה סוקולב)
התקבלה החלטה.
 
אלי: חברים, אני מבקש להודות לכולם על הדיון הענייני. תודה ליולי בן לביא על השתתפותו בדיון. 
 
                     
סיכום החלטות:
החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד
 
המינהל יבצע שיתופי פעולה עם כלל קהילות השכונה מבלי להפלות ביניהן ולאור ההנחיות המשפטיות שניתנו לנו
 
מנהל/ת המינהל מיידי
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico