ישיבת הנהלת המינהל הקהילתי מיום 6.6.2016
נוכחים:
הנהלה ציבורית: אלי רוזנפלד (יו"ר), רונית כהן גלוזברג  (מ"מ יו"ר), מירב אלבז רפופרט, לאה בלנק,, עינב בין-ירושלמי, איליה סוקולוב
הנהלה נציגי עיריה והחברה למתנסים:  יוספה סוציאנו, אבי אליהו, חגי עטיה
ועדת ביקורת: ניר בן אהרון, ניר לוי, נעמי וסטפריד-שי
צוות מקצועי: נעמה כץ, שימי ברס, איתן עידן
משקיפים: מיטל אלקוקין, טל עצמון,
 
אסיפה כללית
אלי: מורשי חתימה, אבקש לאשר איליה סוקולוב ושימי ברס כמורשי חתימה.
אין מתנגדים.
החלטה: איליה סוקולוב ושימי ברס מאושרים כמורשי חתימה.
הנהלה
אנחנו מדברים עכשיו על הפעוטונים, נעמה תעביר תקציר.
נעמה: סוקרת את מצב ההרשמה לפעוטונים. אנו נמצאים בחוסר גדול בגן ניצנים, שמעמיד בסכנה את פתיחת המסגרת. נעמה סוקרת את ההשלכות התקציביות, שעלולות להביא לגרעון של 80,000 ₪ במהלך שנת הלימודים תשע"ז.
מירב: אם נבטל את הגנים משפחות לא יבואו למינהל.
נעמה: האופציות שלנו הם:
  1. סוגרים את הגן הבעייתי ניצנים בשל רישום מועט.
  2. לאחד את שני הגנים לגן רב גילי 1.8-2.8             
 
אלי: בעייתי לשחרר מבנה של המינהל הקהילתי, כי נרצה להשתמש בו בעתיד.
נעמה: אנו זקוקים למבנה למשחקיה, ונוכל להשתמש במבנה שאולי יתפנה לשם כך. עם זאת, ייתכן שהעיריה תזהה צרכים דחופים יותר מבחינתה ותיקח את המבנה.
אלי: לדעתי לא נצליח לעמוד מול הלחץ.
 
 
רונית: צריך לפרסם את הפדבקים הטובים על הפעוטונים בכדי שיראו ההורים. בדיוק עכשיו נפתחת ההרשמה בויצו וכדי להילחם עליהם.
אלי: לפני טקטיקה, אנחנו כבר 4 שנים בעסק הזה ועוד אז ראינו שזה מקרטע אבל המשכנו את זה בגלל שראינו שזה משפיע  על המשך העשייה, אבל זה הופך להיות יותר ויותר בעייתי.
 
נעמה: יש מוצר טוב ומוצר הטוב הזה במשבר, יש לנו אפשרות לחשוב עכשיו איך מגייסים עוד 3 ילדים, והנוכחים כאן יכולים לעזור לנו...
 
 
מירב: השנה הייתה שנה מדהימה בפצפון.
 
רונית: יש בעיות בפעוטונים, ויש גם דברים טובים וצריך לפרסם אותם.
 
נעמה: נדאג לפרסם טוב יותר את ההנחות.
  
ניר בן: אני חושב שזה עניין לבדיקה של וועדת כספים. אנחנו עוסקים בכספי ציבור ואנחנו אחראיים.
 
חגי: צריך לרתום את ההורים, צריך לראות מי הפוטנציאל, אני מציע להיפגש עם ההורים ולהגיד להם שחסרים 3 ילדים ומבקשים מהם לעזור באיתור אותם ילדים.
 
איליה: אם לא נמצא, אז אתה אומר לסגור?
חגי: לא, לאחד את הגנים במינימום ניפגעים. זו החלטה אמיצה
  • : צריך לבוא להורים ולהגיד להם שיבואו לעזור לנו אם עוד 3 ילדים.
נעמה: יש עוד קבוצות כמו הקוראנים, וצריך להגיע אליהם.
לאה: צריך לדבר עם חבר'ה מענתות או אדם.
עינב: צריך להפעיל את ההורים המרוצים שימליצו.
 
מירב: אנחנו צריכים לעשות ישיבה מסודרת בתחילת השנה על הדרך לשנים הבאים.
וצריך לחשוב על גן דו לשוני, יבואו המון ילדים.
 
חגי: צריך לקחת שבוע, לחזק את המתנדנדים
רונית: אם בניצנים אם אנחנו מביאים 3 ילדים אנחנו עדיין בגירעון?
נעמה: לא, אבל גם לא עם שארית כסף למינהל.
אלי: תעשו מאמץ להביא את ההורים שיביאו עוד ילדים, במהלך השבוע הזה נרכז את וועדת הכספים ונעבור על התקציב ונראה את המספרים, ונבנה מתווה
נעמה: חייבים לקבל החלטה השבוע בכדי להחזיר תשובה להורים
.אלי: אנחנו צריכים החלטות, נכנס את ועדת הכספים בהקדם האפשרי.
רונית: אני רוצה להתייחס גם לאופציה נוספת - לסגור את ינוקא.
 
נעמה: האם זה בסדר שאני אומרת להורים מחר שיש כרגע צורך בגיוס עוד 3 ילדים?
אין התנגדות.
 ואני צריכה אתכם בעזרה בזה.
החלטה: בשבוע הקרוב נעשה מאמצי פרסום, וגיוס ההורים והמכרים לטובת הרשמה נוספת. לאחר מכן נקבל החלטה סופית בישיבה מיוחדת של ההנהלה או ועדת כספים.
 
אסיפה כללית:
נעמה: האם אתם מאשרים את הדין וחשבון המילולי המצורף לדו"ח הכספי של 2015, עבור רשם העמותות, אשר מונח לפניכם?
אין מתנגדים.
החלטה: האסיפה הכללית מאשרת את הדין וחשבון המילולי המצורף לדו"ח הכספי של 2015.
הנהלה:
נעמה: ועדת כספים דנה בנוהל הרכש שיצרה החברה למתנסים עבור כלל המתנסים בארץ, וממליצה לאשר אותו לשימוש מיידי בשתי הסתייגויות:
  1. סעיף 4.1.2 – ס"ק ב' (רכישות מסכום של 1001-4999 ₪) – תינתן הצעת מחיר אחת רק בתנאי שקיים מקור תקציבי בתקציב השנתי. רכישה שלא תוקצבה בתקציב השנתי תחייב 3 הצעות מחיר בסכומים הללו.
  2. סעיף 4.1.4 וסעיף 8 – ייכנסו באופן מדורג עד תחילת 2017 כדי לאפשר למינהל להתארגן.
רונית: אינני מעוניינת לאשר נוהל בקוצר זמן שכזה.
נעמה: זה בכל מקרה הנוהל שאנו עובדים לפיו, מאחר שאין נוהל אחר.
החלטה: המינהל יפעל לפי הנוהל בהתאם להמלצת וועדת כספים עד ישיבה הבאה, בה ניתן יהיה להעלות הסתייגויות.
סיכום החלטות:
החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד
האסיפה הכללית מאשרת את איליה סוקולוב ושימי ברס כמורשי חתימה אישור בבנק באחריות עינת מילר המינהלנית מיידי
בשבוע הקרוב נעשה מאמצי פרסום, וגיוס ההורים והמכרים לטובת הרשמה נוספת. לאחר מכן נקבל החלטה סופית בישיבה מיוחדת של ההנהלה או ועדת כספים כל חברי ההנהלה והצוות המקצועי מיידי
האסיפה הכללית מאשרת את הדין וחשבון המילולי המצורף לדו"ח הכספי של 2015.
 
העברה לרשם העמותות באחריות עינת מילר המינהלנית מיידי
אימוץ נוהל רכש של החברה למתנסים: המינהל יפעל לפי הנוהל ובהתאם להמלצת וועדת כספים עד ישיבה הבאה, בה ניתן יהיה להעלות הסתייגויות.
 
נעמה כץ, שימי ברס, ועדת כספים תחילת פעולה מיידית, העברת הסתייגויות ודיון בהן בכינוס ועדת כספים הבא.
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico