פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 7/1/2013
 
 
גילה אלישר, גדעון יגר, נחמיה תבל, משה פלדמן, עמיהוד פרידמן, דויד תורג'מן, שלום בא גד,  דפנה אבילאה, תמר ברודי, גדעון ניימן, ניר קדמי, אבי אליהו, אבי גיספן, מיכאל גנור, אלי רוזנפלד, רונית כהן גלוזברג, יצחק בניש, אבשלום סטרוגו, מירב אלבז רפפורט, עדי לוי, אריה לוי, לאה בלנק, אבנר בלנקשטיין, עו"ד יורם אבירם, שלום קוולר, יולי בן לביא, יוחנן בכלר מיה בן שושן, הילית ישראל
 
בחצי שעה הראשונה של הישיבה נאמרו דברי פרידה מההנהלה היוצאת וברכות להנהלה החדשה.
 
דיון ומהלך ישיבת ההנהלה:
המשך ישיבת ההנהלה הראשונה:
נוכחים: אלי רוזנפלד, רונית כהן גלוזברג, יצחק בניש, אבשלום סטרוגו, מירב אלבז רפפורט, עדי לוי, אריה לוי, לאה בלנק, אבנר בלנקשטיין, אבי אליהו, אבי גיספן, מיכאל גנור, יולי בן לביא,עמיהוד פרידמן, גדעון יגר, דויד תורג'מן, תמר ברודי, יוחנן בכלר מיה בן שושן, הילית ישראל
 
       החלטה ראשונה – אלי רוזנפלד ימונה ליו''ר ההנהלה
התקבל בפה אחד – 8 קולות (אלי נמנע).
אלי -  יש לציין כי כל החברים קיבלו כתבי מינוי במסגרת ההכשרה העירונית שנערכה יום קודם לכן.
הנבחרים הוצגו ע"י יוחנן.
אלי -  יש לבחור ממלא מקום ל יו''ר, אשר נבחר באמצעות כל חברי ההנהלה לא רק נבחרים. מציע את רונית כהן גלוזברג.
הצבעה – 14 בעד –פה אחד. רונית כהן גלוזברג. ממונה לממלאת מקום יו"ר ההנהלה.
אלי -  הנושא הבא – וועדות, נמנה ועדות וימונו יושבי ראש, מבקש התכנסות נוספת מהירה של ההנהלה לאחר מכן לבחינת נתונים שונים שעל הפרק.
יולי – יש להתחיל מועדת ביקורת , מורשי חתימה וועדת כספים, אלו הדחופים ביותר.
אלי – תמונה ועדת ביקורת אבל יש לבחור מועמדים, הם לא יכולים להיות מההנהלה, לא פנינו אליהם כי אנו עדיין לא היינו בתפקיד. ועדת ביקורת תיקבע בדיון הבא.
יו"ר ועדת כספים – אלי מציע את אריה, אריה יודיע כי יעדר לחודש, מבקש ממלא מקום.
אלי – בזמן שאריה נעדר, אבנר יחליף אותו .
אלי – יו''ר ועדה צריך לאתר חברים ראויים לועדות ולמשקיפים.
אריה – ועדת כספים תשמש כועדת מינהל וכוח אדם, הן קשורות אחת בשניה,תוכל לראות את רזולוציות המינהל לגבי כל הועדות האחרות.
יצחק – זה מחבר הרבה עבודה לועדה אחת.
יולי – בהרבה מינהלים זה ביחד.
החלטה: יו"ר ועדת כספים וכוח אדם: אריה לוי, אבנר ימונה כממלא מקום. מתקבל פה אחד.
אלי – בועדה הבאה-יש נושאים דחופים מאוד- הועדה הפיזית. מציע את עדי יש לו נסיון רב בועדה הפיזית.
החלטה: יו"ר ועדה פיזית  עדי לוי נבחר. פה אחד ,אין התנגדות.
אלי – אנו מבקשים להעביר את תחנת המשטרה לשכונה, במבנה המינהל הישן אולי. יש כבר דיונים עם המשטרה, יש תהליכים,יתן ביטחון , יגביר התנדבות במשא"ז.
החלטה: יו"ר ועדת ביטחון אבנר בלנקשטיין. נבחר פה אחד ,אין התנגדות.
אלי – ועדת תרבות וספורט – ללאה יש ניסיון רב בתחום. זה מינהל של שכונות וזה יבוא לידי ביטוי בועדה הזו, בתרבות וספורט צריך לתת שירות לכל סוגי האוכלוסיה והגילאים.  החלטה: יו"ר ועדת תרבות וספורט לאה בלנק. נבחרת פה אחד ,אין התנגדות.
אלי- ועדת חינוך – 0-18 כל הגילאים ולכל הפלחים
החלטה: יו"ר ועדת חינוך מירב אלבז רפפורט. נבחרת פה אחד ,אין התנגדות.
אלי- ועדה חדשה – שכונה אוניברסיטאית. קשה להבקיע את חומות האוניברסיטה, לא מצליחים להשפיע על העמקת הקשר עם האוניברסיטה למרות שיש בשכונה הרבה סטודנטים.
מציע את אבנר-  מכיר את הגורמים הרלוונטים. פעל בנושא זמן רב עם אשתו.
גדעון-  למה זה לא חלק מהוועדה הפיזית?
אלי – הועדה הפיזית מאוד עסוקה, קשרי אוניברסיטה תעסוק בנושא ספציפי- קשר מעמיק והתנעת הכניסה לשכונה של האוניברסיטה, להבין שלקוחותיהם כאן בשכונה. האוניברסיטה תיפגע אם לא תשקיע בשכונה. יש להסביר זאת.
גדעון – אם יש ועדה לאוניברסיטה צריך גם להדסה. גם ביה"ח הדסה צריך להיות שותף.
אבנר – מסכים. זה ישולב בועדה הזו.
החלטה: יו"ר ועדת שכונה אוניברסיטאית אבנר בלנקשטיין. נבחר פה אחד ,אין התנגדות.
ועדת קשרי קהילה.
רונית – במערכת הבחירות שמנו לב שצריך לאחד את השכונות כקהילה וליצור חוסן קהילתי. ליצור רשת חברתית, למנף את זה. המינהל לא רק מספק שירותים אלא מתכלל, רוצים לשתף פעולה עם קהילות נוספות כעיר, כקבוצת אינטרס מול ראש העיר.
אלי - אחד הנושאים שעלו מתושבים בקמפיין- זה שהם רוצים להתחבר. רונית עוסקת בכך שש שנים במסגרת עבודתה.
אריה -  הרבה מהדברים שנעשים ע''י המנהל – אנשים לא יודעים, צריך זרימה דו סטרית של מידע,תשתיות העברת מידע לתושבים, להזמין אותם להשתתף וגם לקבל אינפורמציה. מתושבים- הצעות תלונות וכו'. ככל שהזרימה תגיע לציבורים רחבים יותר  תהיה נכונות ורצון של התושבים לקחת חלק ולעזור.
אלי – אחד הדברים שצריכים חיזוק בהם , הרבה תושבים לא מודעים לפעילות לא יודעים לבקש כי המידע לא מגיע, לכן האנשים הללו פסיביים. חלק גדול מהקמפיין שלנו היה להבהיר מהו המינהל, גם כאלו שמכירים את המקום לא יודעים על כל האפשרויות.
החלטה: יו"ר ועדת קשרי קהילה רונית כהן גלוזברג. נבחרת פה אחד ,אין התנגדות.
יולי – נעשה  סקר בדיוק בנושאים הללו  בשכונה. התוצאות עדיין מעובדות, אנו רוצים לתת מראה למנהל. התחומים שנבדקו הכרה אזרחית,איתנות אירגונית ושביעות רצון משירותים. אספנו מידע מ-12 שכונות.
יוחנן – בערך עוד חודש נוכל לתת את הנתונים.
יולי – זהו מדד שנבחן כרגע ארצית – איכות החיים הקהילתית. תשתיות, שירותים, מינהל. נבחן בכל האשכול.
אבשלום – חולקו תשעה תפקידים לשבעה חברים. זה לא מאוזן.
אלי- אתם מוזמנים להיות חברים בכל ועדה.
רונית – אלו ועדות שאנחנו הצענו, תציפו נושאים ותיצרו ועדות.
אלי – חשוב לי להדגיש, כי מה שהיה היה, תקופת הבחירות מאחורינו ונמחקה. בכמה איזורים היה מתח אבל יוצאים לדרך חדשה, יש אינפלציה של ועדות אבל בכל זאת אפשר להוסיף אם יש נושאים חדשים נדרשים. אנחנו רוצים להזדרז להתחיל לעבוד כי עבר הרבה זמן מהבחירות.
יולי – רעיונות אפקטיביים מהנהלות אחרות – גיוס משאבים. קשר עם חו''ל , יודעים להתמצא. ועדת רווחה – קשר עם לשכת הרווחה. בתוך ועדה פיזית יש ועדת תחבורה לפעמים. ועדת איכות סביבה.
אבשלום – יש נושאים שכבר אויישו שבהם הייתי רוצה לגעת – ביטחון, סביבה. צריך להתייחס גם לשינוי הדמוגרפי שקרה  ברמת אשכול וגבעת המבתר. יש השלכות בנושאי מבנים – אין מקומות פנויים. גן ילדים בבית פרטי וכו', נושא ההקצאות-אלו הנושאים שבשבילם אני כאן.
אלי – לכל אחד יש נושא שחשוב לציבור שלו.
אבשלום – החינוך בערים מחולק חרדי, לא חרדי, איך זה במנהלים?
יולי – בד''כ לא מחולק.
אלי – הכול פתוח. אבשלום ויצחק, אני מבקש מכם לגבש מהתושבים אצלכם רשימה של הדברים שמפריעים להם ונפעל יחד לבחון את הסוגיות שבנושא. אדרבא, אנא מכם תהיו מעורבים.
אריה – מי בעלי זכויות חתימה בדרך כלל?
יולי – המנהל ועוד שני מורשים. צ'ק יוצא עם שני חתימות מנהל ויו''ר כספים, אלא אם היו''ר לא יכול. מציע שתתחברו למרכבה – מערכת תמיכות. תחליטו.
יוחנן – מציע את יו''ר ועדת כספים, היו''ר וממלא מקום, יש המון טופסולוגיה. אני  מציע לחלק כמה שיותר, שלושה פלוס מנהל יחסוך הרבה זמן, עד היום היו שניים וזה מעט מדי מורשים ותוקע את המערכת.
אלי – כמה נדרשים כדי לאשר מסמך הדרך כלל, מה הנוהל?
יוחנן – מנהל ועוד מורשה, יש כמה רבדים לחתימות, יש כאלו שרק מורשי חתימה חותמים עליהם. יוחנן חותם רק כמנהל מקצועי לא כמורשה חתימה. יש נושאים של העיריה שגם בהם צריך מורשה חתימה. ככל שיש יותר, יותר קל.
אריה – זה בסדר אבל עדיף כמה שיותר מועדת כספים שמכירים את המצב. ברור , שאסור להגיע למצב שאין מי שיחתום ונתקעים.
אלי – מציע – אריה,אלי,אבנר.
בניש – אני רוצה להיות חבר ועדת כספים. מוכן לחתום אם צריך.
אלי – כשנדע מי בועדת כספים נמנה מורשה רביעי. כשנדע מה עם אבנר, נחליט אם נשאיר אותו כמורשה חתימה.
החלטה: מורשי חתימה יוחנן בכלר, אריה לוי, אבנר בלנקשטיין (זמני) ואלי רוזנפלד. נבחרו פה אחד ,אין התנגדות.
אלי – בישיבה הקרובה נרצה סקירה על המנהל – מי העובדים, במה עוסקים. לכל אחד הרבה חורים במידע. מהי מידת השליטה. אני מגיע לפה הרבה למשל ועדיין לא יודע מה עושה כל אחד. נושא זה יוצג בישיבה הקרובה על ידי יוחנן לכלל חברי ההנהלה. יישור קו. מיוחנן נשמח לשמוע עכשיו מעט גם מה עם הצהרונים ואם יש דברים כבר דחופים שנדע.
יוחנן – צהרונים. החלטה ממשלתית, ירושלים לא הייתה בפנים, ראש העיר עשה מאמץ להשיג 65,000 ש''ח, יאפשר לכולם לא רק לאוכלוסיות חלשות. מדובר בצהרונים כלומר בשעות 14:00-16:00 העיריה זכתה במכרז לצהרונים בירושלים. בשאר הארץ זכתה החברה למתנסים. הממשלה רצתה ללמוד איך לעשות זאת בעיר גדולה. כשיש מכרז נקבע לו נוהל. הוחלט שלמנהל אין טעם לנהל את זה, התקורות הן  מאוד רזות, החברה למתנסים תחלק לשלושה מנהלים את הריכוז. כל מנהל ירכז 70 צהרונים, המנהל שלנו לא יעסוק בזה. הוצאנו הפסקת עבודה לכל העובדים, הם יקלטו ע''י המפעל החדש,מנסים למזער את הרעת התנאים לעובדות. המנהל שלנו יפסיד 100,000 ש''ח לשנה.זה פוגע במנופים להרבה דברים, פוגע בהנחות שיכולים היינו לתת. בטווח הרחב צעד חיובי, את הכסף מהתמ''ת ננסה להחזיר למשפחות כשיתקבל הכסף. מעבר לזה השינוי בצהרונים הוא רק מפברואר ולא רטרואקטיבית. ננסה להעביר לילדים ברוגע. רוב הגננות נראה שישארו, כנראה לא יפגעו, הצוותים מחוברים לילדים ולמשפחות.
אבשלום – חור 100,000 מתוך כמה?
יוחנן – כ-6 מיליון ש''ח. נתנו דברים בחינם ולא נוכל. סייענו לקשישים ,לא נוכל לעשות זאת, אני מקווה שראש העיר מודע לבור התקציבי וישלים אותו. מקווה לאשר את התקציב בחודשים הקרובים, זה די דחוף. כעת עובדים 12\1 . נתמודד עם זה אם צריך.
אריה – בעבר דיונים בהנהלה בנושא פעילות שנתית – בישיבה אחת הוצגה הפעילות וההנהלה אישרה בלי רפרנס של מחיר. האישור היה מנותק מהיבט כספי, זה לא נכון. נצטרך לענות, התקציב והפעילויות ותכנית העבודה יוצגו יחד, זו הצעתי. מה שביקשת מיוחנן-הצגת המצוי, זה צעד מקדים נכון.
אלי – הועדות ילבנו בתוכן נושאים לפעילות עתידית. צריך להבין שלא את הכול נוכל לתקצב. ההנהלה תצטרך להחליט לאיזה כיוון הולכים, יהיו גם נתונים.
אריה – יש דברים שהצהרונים סבסדו והעלאת המחיר לפעילויות ההן תקטין את הביקוש, הכול יצטרך להילקח בחשבון,תקציב חייב להיות מאוזן.
יוחנן – נבחרו יורי''ם של ועדות, לכל ועדה יש רכז מקצועי שילווה תכניות , יכיר תקציבים, יכנס את הועדה. נודיע לרכזים, הם צריכים לתת לכם שירות, תצטרכו לעבוד יחד.
אלי – רוצים לקבוע כמה שיותר מוקדם. יוחנן אנו מבקשים שתציג את המתווה. אבנר רמ''מ של אריה, נצטרך תמונה תקציבית של המינהל. תסביר משהו,איך העוגה מחולקת.
מיכאל – תהיה הכשרת הנהלות כללית ואז ספציפית לכל שכונה. יהיו 4 מפגשים כללים, יהיו 2 מפגשים ספציפיים, דינמיקה בהנהלה ומול המנהל ואיך רואים את העתיד.
רונית – נשמח לקבל הכשרה איך עושים תהליך קהילתי.
אלי – נושא נוסף, נבקש מעמי לוי לראות את הפוליסה לדירקטור שקיימת. מבקש להעביר אלינו אותה.  

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico