החלטה אחראים לביצוע תאריך יעד
אישור התפטרותו של אריה לוי   מיידי
נזמין את המרכז הבינתרבותי לישיבת ההנהלה הקרובה
 
נעמה ישיבת ההנהלה הקרובה
כל חברי ועדת ביקורת יוזמנו לכלל ישיבות הוועדות
 
נעמה והצוות המקצועי מיידי
בוועדת הנחות יידונו המקרים מבלי לנקוב בשם המבקשים. זה גם ייאמר לתושבים המבקשים. נעמה, חברי ועדת כספים בשבתם כוועדת הנחות. מיידי
יקודם הפרויקט הבאים בעדיפות א': הקמת שלוחה ברמת אשכול.
יקודמו העוגנים הכלכליים הבאים בעדיפות א': מרכז לגיל הרך, מרכז ספורט ייחודי.
נעמה בהגשת תקציב 2016, במהלך שנת 2016
ההחלטה האחרונה תאושרר בישיבת ההנהלה הבאה, בשל חשיבותה ובגלל מיעוט המשתתפים בישיבה זו. יו"ר ישיבת ההנהלה הקרובה
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2019 Powered by Kentico