לידיעת תושבי הגבעה הצרפתית והסביבה
דבר תכנית קהילה תומכת לגיל השלישי ;
 
עירית ירושלים פרסמה מכרז להפעלת הקהילות התומכות בירושלים.
בגבעה הצרפתית וסביבתה, זכתה חברת תגבור ותפעיל את השירות
בהתאם לתנאי המכרז.
השירות תחת פיקוח של העירייה ומשרד הרווחה ובשיתוף פעולה מלא עם המנהל הקהילתי.
באזור הגבעה הצרפתית ישנן חברות נוספות המציאות שירות דומה,
חברות אלו לא זכו במכרז של העירייה והשירות שמציעות אינו תחת פיקוח העירייה ומשרד הרווחה.
 
תוכנית קהילה תומכת מציעה סל שירותים לאזרחים הוותיקים הכולל;
-         לחצן מצוקה, מוקד מצוקה זמין 24 שעות ביממה
-         אב קהילה – לסיוע בפתרון בעיות יום יום ותיקונים קלים בבית
-         ביקור רופא בביתך 24 שעות ביממה
-         פעילות חברתית ייחודית
 
לפרטים ושאלות:
תמר ור, רכזת קהילות תומכות בירשלים 050-8338099
פורטונה, אם בית 0508290562
שלמה, אב בית 0508290549
 
גדי יחזקאל 
 רכז תרבות וגיל שלישי
 

כל הזכויות שמורות מנהל קהילתי הגבעה הצרפתית © 2020 Powered by Kentico