חיפוש חוגים ופעילויות

עדכונים משולחן ועדת הביטחון - פברואר 2023

עדכונים משולחן ועדת הביטחון
 
בימים אלו על כולנו מוטלת האחריות לביטחון השכונה, מוזמנים לדווח על כל פעילות חשודה למשטרה, מוקד עירוני או לרכז הביטחון של המינהל הקהילתי.


• כחלק משדרוג בטיחות בשכונה הוחלט להעמיד עמודי נגיפה במקומות מסוכנים להולכי רגל. החודש הוצבו עמודים בלוחמי הגטאות היכן שההסעות עוצרות לתלמידים תודות לאגף שפ"ע ובהצלחה בהמשך המיזם.
 
• פורץ נצפה, אותר ונתפס! בשיתוף פעולה מהיר ויעיל של כוחות המשטרה והשיטור יחד עם כוחות הביטחון, נרתמו תושבי הבניינים הסמוכים וסיפקו זיהוי ממצלמות האבטחה שאפו גדול למשטרה, לשיטור ולתושבים.
 
• החודש המשטרה ביצעה מספר מבצעי אכיפה בכבישים, מבצעים אלו יצטרפו למבצעים יעודיים לאיכות החיים בגבעה שנכנסו לשגרת המשימות של המת"ח, המון המון תודה לדביר תמים ראש המתח החדש וכן לשלומית ולמשטרה הקהילתית.
 
• בחודש האחרון החלה המשטרה הקהילתית בגיוס סטודנטים מתנדבים למשטרה. המתנדבים יפעלו בגזרת השכונה וכפר הסטודנטים מי שכוחו במתניו ובטחון השכונה בליבו, מוזמנים בחום לפרטים - הילה שבח סגנית משק ורכזת מתנדבים 050-7869815
הסדרי נגישות