חיפוש חוגים ופעילויות

עדכונים מפעילות הוועדה הפיזית, פברואר 2023

תכנית פינוי-בינוי לבר-כוכבא 18-24
 
התקיים ערב שיתוף ציבור ב-3.1, בו חברת "קרדן" הציגה את התכנית שלה. הגיעו עשרות תושבים, שהשתתפו לאחר מכן בדיונים בשולחנות עגולים. בעקבות הדיונים, הוגשה חוות-דעת של התושבים והוועדה הפיזית, ניתן לקרוא אותה כאן.
ב-18.1 התכנית עלתה לדיון בוועדה המקומית, ועידוא סופר, המתכנן השכונתי הציג אותנו נאמנה. עידוא דיבר בוועדה על מספר נושאים עיקריים:
1. השילוב התמוה בין 9 קומות מצפון ו30 קומות מדרום.
2. הצורך בתכנון כולל לשכונה
3. סוגיית הגיל השלישי, בפרויקטים של פינוי-בינוי בכלל
 
לצערנו הוועדה אישרה את התכנית כפי שהוצגה ע"י היזם. כעת אנחנו עוסקים בתיאומים מול מהנדס העיר ישירות בסוגיות שעלו משיתוף הציבור. נמשיך לעדכן.
 

שדרוג החורשה
 
כפי שהודענו במידעון הקודם, אנחנו עובדים ביחד עם צוות הביצוע כדי לשמר כמה שיותר עצים בחורשה. הוזמנו ע"י אריה קינג להשתתף בסיור בנושא ב-29.12, שם סיירנו ביחד עם מנהל הפרויקט ועברנו שוב על העצים אותם לדעתנו יש לשמר. לאחר מכן אריה קינג העלה את הנושא בוועדת איכות הסביבה. בנוסף, מאות תושבים הגישו התנגדויות לאישורי הכריתה של עצים בוגרים בחורשה, וב-15.1 התבשרנו ממשרד החקלאות על החלטתם לשמר 21 עצים בוגרים, שזה למעשה כל אותם עצים בוגרים שהתרענו עליהם מקודם. ניתן לקרוא את ההחלטה כאן.
אנחנו נמשיך לעקוב מקרוב אחרי ביצוע השדרוג בכלל, ובפרט אחרי מימוש החלטה זו.
 

פחים ליד קורצ`אק
 
כפי שהודענו במידעון הקודם, התקבלה החלטה ע"י הוועדה הפיזית ביחד עם וועד ההורים ומנהלת בי"ס קורצ`אק, שפחי הזבל שהוצבו ליד בי"ס קורצ`אק והגנים יועברו למקום המיועד להם בצד השני של הכביש. לאחר תקופת נסיון בה העגלות הוחזרו לפינה המיועדת להן ליד בר כוכבא 70, שמחנו כולנו לראות שב-18.1 גם הוסר המתקן לעיגון העגלות, ששכן מחוץ לקורצ`אק במקום חניה. תודה גדולה לצוות התברואה בשכונה ובעיקר ליצחק יוסף, אחראי התברואה בשכונה, שיצא מגדרו כדי לעזור לנו לממש החלטה זו. תודה מיוחדת גם לניסים חזן, מנהל בכיר נפת רמת אשכול, שלמרות חששותיו שיתף פעולה עם רצונות התושבים.
 

טקס חנוכת רחוב מדבר סיני
 
ב-25.01.2023 התקיים טקס חנוכת רחוב מדבר סיני אשר עבר שדרוג.
למעמד הטקס הגיעו לברך ראש העיר משה ליאון, נציגי האגפים בעיריית ירושלים, נציגי המינהל הקהילתי, נציגי ההנהלה, נציגי הוועדה הפיזית ותושבים.
 
 
 
 
מעניין אתכם דברים פיזיים שקוראים בשכונה?
רוצים להיות פעילים בוועדה הפיזית?
תיצרו איתנו קשר!
 
דינה אלבז יודין, יו"ר הוועדה הפיזית, dinatali18@gmail.com
 
בת` גולדשטיין, מ"מ יו"ר הוועדה הפיזית, pedalgal@gmail.com
 
עידוא סופר, מתכנן שכונתי, fizi@givazarf.matnasim.co.il
 
 
 
הסדרי נגישות