חיפוש חוגים ופעילויות

שם הופעה/אירועערב מספרי סיפורים

סדורי1107241830 תאריך11/07/24 יום חמישי בשעה18:30 כמות כרטיסים שנותרה 1 מידע כללי

ערב מספרי סיפורים

 

חמישי, 11.7.24, 18:30

במינהל הקהילתי

ערב מספרי סיפורים
הסדרי נגישות