חיפוש חוגים ופעילויות

עדכונים מפעילות הוועדה הפיזית, 2024

עדכונים מפעילות הוועדה הפיזית, 2024

 

הוועדה הפיזית התכנסה לישיבה בתאריך 16.01.2024 לגבש את עמדת התנגדות המינהל הקהילתי לתכנית "ברוש הגבעה", תכנית להקמת שלושה מגדלי מגורים חדשים בברוש הגבעה. התכנית סיימה תקופת הפקדה והובאה לדיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית בתאריך 09.04.2024 , עיקרי התנגדות המינהל הקהילתי לתכנית היו בעניין מיקום והעמדת הבניינים, גובה הבניינים, ביטול שימושים ציבוריים – בריכת שחיה ואולם אירועים, הסדרי תנועה וחניה ודרכי גישה, שימור עצים ושטחים פתוחים, ושימור השער ההיסטורי של חוות המסדר הצרפתי.

 

הדיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית היה טעון ועלו בו התנגדויות רבות ומשמעותיות, והוועדה המחוזית החליטה לשוב ולדון בתכנית במועד נוסף. טרם התקיים דיון נוסף בתכנית לקבלת החלטת הוועדה המחוזית לתכנית.

 

בתאריך 15.04.2024 התכנסה הוועדה הפיזית לישיבה נוספת לגבש את עמדת התנגדות המינהל הקהילתי לתכנית פינוי בינוי "בר כוכבא 18-24" , עיקרי התנגדות המינהל הקהילתי לתכנית היו בעניין גובה הבניינים ונפח הבניה, חוסר התאמה בין התכנית המוצעת לתכניות הגובלות, ליקויים בתכנון התנועתי ובתקן החניה, קידום התכנית לציפוף השכונה ללא בחינה תכנונית כוללת לשכונה בהיבטים של התשתיות השכונתיות והתנועתיות, אפקט של הצללה והגברת הרוחות, והיחס בין המצב הקיים למוצע. טרם נקבע מועד לדיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית.

 

תכנית פינוי בינוי נוספת בשכונה שנמצאת בשלבי תכנון מתקדמים היא תכנית מספר 101-1002757 ברחוב בר כוכבא מערב – מבוא הפרטיזנים, התכנית נדונה בוועדה המקומית בתאריך 29.05.2024. טרם פורסמה החלטת הוועדה המקומית לתכנית. התכנית תובא בהמשך לדיון להפקדה בוועדה המחוזית.

במהלך חודש יוני תתכנס הוועדה הפיזית לישיבה נוספת לדון בתכנית הנ"ל ולגבש את חוות דעת המינהל הקהילתי לתכנית, ולסקור את התכניות החדשות בשכונה שהוגשו לאחרונה לעירייה לפתיחת תיק.

 

בתאריך (משוער) 01.07.2024 צפויות להיפתח המנהרות החדשות בדרך יגאל ידין לכיוון מעלה אדומים. מיד לאחר פתיחתן יחלו עבודות תחזוקה של כשבוע ימים בגשר עוזי נרקיס, עבודות להחלפת הסמכים בגשר.

 

 

הסדרי נגישות