חיפוש חוגים ופעילויות

חוגים ופעילויות

סדורי שם החוג קבוצה גיל מיקום תחום קבוצה שם המדריך תאור יום שעות מחיר הערות הערות הערות פרטים
2380
0
1
ג'יוג'יטסו ברזילאי ג'יוג'יטסו ברזילאי ג'יו-ג'יטסו ברזילאי רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ג'יו-ג'יטסו ברזילאי ולטר רועי ג'יו-ג'יטסו ברזילאי א 16:30 - 17:20 ₪200.00
2681
0
2
גיטרה גיטרה קורס גיטרה בקבוצה רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה קורס גיטרה בקבוצה חוג גיטרה קבוצתי א 18:15 - 19:15 ₪240.01
2367
0
6
התעמלות התעמלות בנות 20+ צעירים 19-25 צעירים 19-25 רמת אשכול רמת אשכול ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות בנות 20+ התעמלות לבנות 20+ ג 18:30 - 19:30 ₪250.00
2367
0
1
התעמלות התעמלות התעמלות בנות 5-12 ילדים 7-12 ילדים 7-12 רמת אשכול רמת אשכול ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות בנות 5-12 התעמלות קרקע לבנות ג 16:30 - 18:00 ₪200.00
2367
0
2
התעמלות התעמלות התעמלות בנים 5-12 ילדים 7-12 ילדים 7-12 רמת אשכול רמת אשכול ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות בנים 5-12 התעמלות קרקע לבנים ג 16:30 - 18:00 ₪200.00
2367
0
5
התעמלות התעמלות התעמלות לבנות 12 נוער 13-18 נוער 13-18 רמת אשכול רמת אשכול ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות לבנות 12 התעמלות קרקע לבנות 12 ה 14:30 - 16:00 ₪200.00
2367
0
4
התעמלות התעמלות התעמלות מדריכות נוער 13-18 נוער 13-18 רמת אשכול רמת אשכול ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות מדריכות התעמלות קרקע לבנים ג 16:30 - 19:30 ₪130.00
2367
0
3
התעמלות התעמלות התעמלות נערות נוער 13-18 נוער 13-18 רמת אשכול רמת אשכול ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות נערות התעמלות קרקע לבנים ג 16:30 - 18:00 ₪200.00
2361
0
3
התעמלות לבנות חרדיות/דתיות התעמלות לבנות חרדיות/דתיות ה. קרקע 1 שעה נוער 13-18 נוער 13-18 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ה. קרקע 1 שעה דרזי סיגורה שרה התעמלות קרקע 1 שעה ב 17:45 - 19:15 ₪190.00
2361
0
4
התעמלות לבנות חרדיות/דתיות התעמלות לבנות חרדיות/דתיות ה. קרקע מנוי רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ה. קרקע מנוי דרזי סיגורה שרה התעמלות קרקע מנוי ב 19:15 - 20:00 ₪360.00
2361
0
1
התעמלות לבנות חרדיות/דתיות התעמלות לבנות חרדיות/דתיות התעמלות קרקע 1.5 רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 1.5 דרזי סיגורה שרה התעמלות קרקע בנות רב גילי ב 15:30 - 17:00 ₪255.00
2361
0
2
התעמלות לבנות חרדיות/דתיות התעמלות לבנות חרדיות/דתיות התעמלות קרקע 45 ד' ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 45 ד' דרזי סיגורה שרה התעמלות קרקע ב 17:00 - 17:45 ₪150.00
2362
0
2
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 1 שעה רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 1 שעה התעמלות קרקע שעה - ₪195.00
2362
0
3
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 1.5 רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 1.5 התעמלות קרקע 1.5 - ₪255.00
2362
0
4
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 2 שע' רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 2 שע' התעמלות קרקע 2 שע' - ₪295.00
2362
0
5
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 2.5 רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 2.5 התעמלות קרקע 2.5 שע' - ₪330.00
2362
0
6
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 3 שע' רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 3 שע' התעמלות קרקע 3 שע' - ₪360.00
2362
0
7
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 3.5 שע' רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 3.5 שע' התעמלות קרקע 3.5 שע' - ₪375.00
2362
0
8
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 4 שע' רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 4 שע' התעמלות קרקע 4 שע' - ₪395.00
2362
0
1
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 45 דק' רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 45 דק' התעמלות קרקע 45 דק' - ₪175.00
2362
0
9
התעמלות קרקע התעמלות קרקע התעמלות קרקע 5 שע' רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות קרקע 5 שע' התעמלות קרקע 5 שע' - ₪420.00
2761
0
1
חוג נינג'ה חוג נינג'ה נינג'יטסו רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות נינג'יטסו פרחי עוז חוג נינג'ה ה 21:00 - 22:00 ₪200.00
2781
0
2
חוג פילאטיס חוג פילאטיס פילאטיס למנויות רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות פילאטיס למנויות חוג פילאטיס למנויות ג 08:15 - 09:00 ₪40.00
2771
0
1
חוג קיקבוקס חוג קיקבוקס קיקבוקס רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קיקבוקס חוג קיקבוקס ב 19:00 - 19:45 ₪150.00
2344
0
1
כדור סל כדור סל כדורסל א'-ג' ילדים 7-12 ילדים 7-12 ביה"ס צביה ביה"ס צביה ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורסל א'-ג' עמרם אופיר כדורסל א'-ג' ה 16:30 - 17:15 ₪180.00
2344
0
2
כדור סל כדור סל כדורסל ד'-ז' ילדים 7-12 ילדים 7-12 ביה"ס צביה ביה"ס צביה ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורסל ד'-ז' עמרם אופיר כדורסל ד'-ז' ה 16:30 - 17:15 ₪180.00
2342
0
1
כדור רגל כדור רגל כדורגל א'-ג' ילדים 7-12 ילדים 7-12 ביה"ס צביה ביה"ס צביה ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורגל א'-ג' צברי ישראל כדורגל א'- ג' ה 16:30 - 17:15 ₪180.00
2342
0
2
כדור רגל כדור רגל כדורגל ד'-ז' ילדים 7-12 ילדים 7-12 ביה"ס צביה ביה"ס צביה ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורגל ד'-ז' צברי ישראל כדורגל ד'-ז' ה 17:15 - 18:00 ₪180.00
2173
0
3
מוסיקה מוסיקה מוסיקה 45 דק' רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה 45 דק' א.מ.ל.א.י אומנים מוסיקה 45 דק' - ₪540.00
2173
0
2
מוסיקה מוסיקה מוסיקה חצי שעה רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה חצי שעה א.מ.ל.א.י אומנים מוסיקה חצי שעה - ₪370.00
2173
0
1
מוסיקה מוסיקה מוסיקה שיעור נסיון רב גילאי רב גילאי ביה"ס פרנקל ביה"ס פרנקל מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה שיעור נסיון א.מ.ל.א.י אומנים שיעור נסיון - ₪95.00
2806
0
1
מועדון הספר הטוב מועדון הספר הטוב מועדון הספר הטוב גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה מועדון הספר הטוב מועדון הספר הטוב ב 18:00 - 20:00 ₪45.00
2071
0
2
מחול מחול מחול א'-ב' ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול א'-ב' מחול לגילאי א'-ב' ג 16:15 - 17:00 ₪230.00
2071
0
3
מחול מחול מחול ג'-ה' ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול ג'-ה' מחול לגילאי ג'-ה' ג 16:15 - 17:00 ₪230.00
2071
0
1
מחול מחול מחול טרום חובה- חובה גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול טרום חובה- חובה מחול לגילאי ט.חובה - חובה ג 16:15 - 17:00 ₪210.00
2651
0
2
מעון יום מעון יום מעון יום תינוקות גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 החיל 1 מעונות יום החיל 1 מעונות יום מעון יום מעון יום מעון יום תינוקות מעון יום כיתת תינוקות - ₪3,745.00 ישולם מקדמה ע"ח שכר לימוד של חודש 9/23 בסך 570 שח
2187
0
1
מקהלת פרחי שמים מקהלת פרחי שמים מקהלת םרחי שמים ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה מקהלת םרחי שמים גורדון מרדכי מקהלת פרחי שמים - ₪160.00
2805
0
13
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים ברידג' גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה ברידג' ברידג' למתחילים ב 11:30 - 13:00 ₪130.00
2805
0
8
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים ברידג' למתחילים גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה ברידג' למתחילים ברידג' למתחילים ד 11:00 - 12:30 ₪100.00
2805
0
9
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים הסיפור הקצר גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה הסיפור הקצר הסיפור הקצר - ₪100.00
2805
0
2
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים חומרים חוג קרמיקה גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה חומרים חוג קרמיקה חומרים חוג קרמיקה - ₪300.00
2805
0
3
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים מועדון הספר הטוב גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה מועדון הספר הטוב מועדון הספר הטוב (אנגלית) ב 18:00 - 20:00 ₪45.00
2805
0
12
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים מועדון ספורט לכל גיל מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות מועדון ספורט לכל גיל מועדון לכל גיל - ₪250.00
2805
0
6
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים ספורט מנוי שנתי גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ספורט מנוי שנתי ספורט מנוי שנתי - ₪180.00
2805
0
5
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים ספורט שיעור אחד גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ספורט שיעור אחד ספורט שיעור אחד שבועי - ₪100.00
2805
0
4
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים ערבית לבעלי ידע גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה ערבית לבעלי ידע ערבית לבעלי ידע בסיסי ג 11:30 - 12:30 ₪100.00
2805
0
7
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים ציור ורישום גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית אומנות אומנות ציור ורישום אייזנברג יהודית ציור ורישום ג 11:00 - 16:00 ₪180.00
2805
0
1
מרכז לומדים כל החיים מרכז לומדים כל החיים קרמיקה גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה קרמיקה סאסנו סטפני קרמיקה א 11:00 - 13:00 ₪200.00
2062
0
1
סדנאות שונות סדנאות שונות זזות רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות זזות זזות - ספורט לנשים - ₪480.00
2062
0
6
סדנאות שונות סדנאות שונות זזות לנערות נוער 13-18 נוער 13-18 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות זזות לנערות זזות לנערות ב 18:00 - 18:45 ₪160.00
2062
0
5
סדנאות שונות סדנאות שונות זזות נערות פעם בשבוע נוער 13-18 נוער 13-18 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות זזות נערות פעם בשבוע זזות לנערות פעם בשבוע ב 18:00 - 18:45 ₪120.00
2062
0
2
סדנאות שונות סדנאות שונות נשימה - זזות רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות נשימה - זזות טוקר שרוני נשימה - זזות א 20:00 - 21:00 ₪155.00
2436
0
2
ספורט במרחה הציבורי ספורט במרחה הציבורי סדנאת גאגא אנשים רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ריקוד ומחול ריקוד ומחול סדנאת גאגא אנשים סדנאת גאגא אנשים - ₪0.00
2044
0
1
ערבית לדוברי עיברית ערבית לדוברי עיברית ערבית גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה ערבית ערבית {לבעלי ידע } ג 11:30 - 12:30 ₪100.00
2044
1
1
ערבית מדוברת למתחילים גיל 18+ ערבית מדוברת למתחילים גיל 18+ ערבית מדוברת מתחילים רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה ערבית מדוברת מתחילים ערבית מדוברת למתחילים 18+ ה 19:00 - 20:30 ₪900.00
2015
0
1
ציור ורישום גיל שלישי ציור ורישום גיל שלישי ציור ורישום גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה ציור ורישום אייזנברג יהודית ציור ורישום ג 11:00 - 16:00 ₪180.00
2649
0
3
קיט ונופש - שונות קיט ונופש - שונות קיטנה מלאה -קרנות שו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית קייטנות קייטנות קיטנה מלאה -קרנות שו קיטנה מלאה - קרנות השוטרי א 08:00 - 15:30 ₪2,040.00
2649
0
4
קיט ונופש - שונות קיט ונופש - שונות קיטנה שבוע -קרנות שו ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית קייטנות קייטנות קיטנה שבוע -קרנות שו קיטנה שבוע - קרנות השוטרי א 08:00 - 15:30 ₪760.00
2649
0
2
קיט ונופש - שונות קיט ונופש - שונות קייטנה לשבוע ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית קייטנות קייטנות קייטנה לשבוע קייטנה לשבוע א 08:00 - 15:30 ₪950.00
2649
0
1
קיט ונופש - שונות קיט ונופש - שונות קייטנה מלאה ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית קייטנות קייטנות קייטנה מלאה קייטנה מלאה א 08:00 - 15:30 ₪2,550.00
2591
0
1
קליטת עליה קליטת עליה שעת שיחה בעברית רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה שעת שיחה בעברית שעת שיחה בעברית ה 18:30 - 19:30 ₪80.00
2382
0
3
קפוארה קפוארה קפואירה 13-18 נוער 13-18 נוער 13-18 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קפואירה 13-18 בונו נועם קפואירה 13-18 ב 18:30 - 20:00 ₪210.00
2382
0
4
קפוארה קפוארה קפואירה 18+ צעירים 19-25 צעירים 19-25 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קפואירה 18+ בונו נועם קפואירה 18+ ב 20:00 - 21:30 ₪210.00
2382
0
1
קפוארה קפוארה קפואירה 4-6 גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קפואירה 4-6 בונו נועם קפואירה 4-6 ב 16:30 - 17:10 ₪180.00
2382
0
2
קפוארה קפוארה קפואירה 7-12 ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קפואירה 7-12 בונו נועם קפואירה 7-12 ב 17:10 - 18:30 ₪210.00
2112
0
16
קרמיקה קרמיקה קרמיקה חודש יולי צעירים 19-25 צעירים 19-25 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית אומנות אומנות קרמיקה חודש יולי שיעור קרמיקה בחודש יולי ב 20:00 - 22:00 ₪80.00
2112
0
2
קרמיקה קרמיקה קרמיקה 18+ צעירים 19-25 צעירים 19-25 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית אומנות אומנות קרמיקה 18+ סאסנו סטפני קרמיקה 18+ ב 19:30 - 21:30 ₪260.00
2112
0
1
קרמיקה קרמיקה קרמיקה ג'-ו' ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית אומנות אומנות קרמיקה ג'-ו' סאסנו סטפני קרמיקה ג'-ו' ב 17:00 - 18:30 ₪240.00
2112
0
4
קרמיקה קרמיקה קרמיקה חומרים 18+ ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית אומנות אומנות קרמיקה חומרים 18+ סאסנו סטפני חומרים קרמיקה ג'-ו' - ₪400.00
2112
0
3
קרמיקה קרמיקה קרמיקה חומרים ג'-ו' ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית אומנות אומנות קרמיקה חומרים ג'-ו' חומרים קרמיקה ג'-ו' - ₪300.00
2112
0
13
קרמיקה קרמיקה קרמיקה שיעור נסיון רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית אומנות אומנות קרמיקה שיעור נסיון סאסנו סטפני שיעור נסיון קרמיקה ב 17:00 - 18:30 ₪0.00
2409
0
1
קשתות קשתות קשתות 7-12 ילדים 7-12 ילדים 7-12 ביה"ס צביה ביה"ס צביה ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קשתות 7-12 קשתי מכבי ירושלים חוג קשתות רב גילי 7-12 ב 17:00 - 18:30 ₪230.00
2409
0
2
קשתות קשתות קשתות בוגרים רב גילאי רב גילאי ביה"ס צביה ביה"ס צביה ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קשתות בוגרים קשתי מכבי ירושלים חוג קשתות בוגרים א 17:00 - 20:00 ₪280.00
2409
0
3
קשתות קשתות קשתות שיעור ניסיון רב גילאי רב גילאי ביה"ס צביה ביה"ס צביה ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קשתות שיעור ניסיון קשתי מכבי ירושלים שיעור ניסיון - ₪50.00
2079
0
1
ריקודי עם - ערב ריקודי עם - ערב ריוקדי עם רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ריקוד ומחול ריקוד ומחול ריוקדי עם ריקודי עם ג 19:15 - 20:30 ₪140.00
2010
0
6
רכז אומנויות רכז אומנויות מחזה ארץ החלומות רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה מחזה ארץ החלומות מחזה ארץ החלמות - ₪0.00
2010
0
3
רכז אומנויות רכז אומנויות קבוצה לא פעילה נוער 13-18 נוער 13-18 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה קבוצה לא פעילה קורס גיטרה קבוצתי א 18:00 - 18:45 ₪160.00
2010
0
4
רכז אומנויות רכז אומנויות קבוצה לא פעילה רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קבוצה לא פעילה פילאטיס -למנויות ג 08:15 - 09:00 ₪40.00
2010
0
5
רכז אומנויות רכז אומנויות קבוצה לא פעילה רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קבוצה לא פעילה פילאטיס -למנויות חדשות ג 08:15 - 09:00 ₪120.00
2010
0
2
רכז אומנויות רכז אומנויות קבוצה לא פעילה ילדים 7-12 ילדים 7-12 מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה קבוצה לא פעילה קורס גיטרה קבוצתי א 17:00 - 17:45 ₪160.00
2671
2
1
שח מט שח מט שחמט רב גילאי רב גילאי מינהל קהילתי גבעה צרפתית מינהל קהילתי גבעה צרפתית למידה למידה שחמט שחמט רב גילי א 17:30 - 18:30 ₪180.00
הסדרי נגישות