חיפוש חוגים ופעילויות

התחדשות אורבנית

אלדד קידר, מתכנן אורבני קהילתי
מייל: fizi@givazarf.matnasim.co.il | טלפון: 02-5416014

התכנון העירוני הוא זירת פעולה שבה פועלים גורמים שונים בעלי מגוון היבטים וקולות הפועלים להתוות כיוונים ומגמות בהתפתחות הסביבה העירונית. באמצעות מגוון הקולות, ניתן לשפר ולתקן את מרחב החיים המשותף עבורנו ועבור הדורות הבאים תוך התחשבות בשיקולי סביבה, חברה וכלכלה ובצרכים של קבוצות שונות.
 
 
תפקיד המתכנן האורבני במינהל הקהילתי של הגבעה הצרפתית והסביבה הוא להוות קול מקצועי בתחום התכנון והפיתוח העירוני, מתוך הבנת הצרכים הכלל עירוניים מאידך, והצרכים השכונתיים מחד. קול זה נתמך ברגישות חברתית וקהילתית שמטרתה לקדם את החזון התכנוני הארוך טווח של השכונות ואת החזון החברתי של המינהל הקהילתי.

תכנון ובנייה- המתכנן האורבני מרכז את הטיפול השוטף בנושאי תכנון ובנייה בגבעה הצרפתית, גבעת המבתר ומזרח רמת אשכול, באמצעות:
 זיהוי וביטוי צרכי הקהילה והבאתם בפני רשויות התכנון והפיתוח של העיר
 
הצגת מדיניות התכנון והפיתוח העירונית בפני הקהילה
 
כמו כן, המתכנן אחראי לתיאום וקידום הליכי שיתוף ציבור בתכניות החדשות הנוגעות לשכונות ושיש בהם להשפיע על המרחב האורבני שלהן.
 
תפעול ופיתוח- המתכננת מגשרת ומתווכת בין הקהילה למערכת העירונית בנושאי שיפור האחזקה השוטפת של המרחב הציבורי, שטחי הגנים והפארקים וכן גני המשחקים.
 
*שימו לב!*
על מנת לקבל מענה עבור מפגעים במרחב הציבורי, יש לפנות למוקד 106.
המוקד נותן מענה לתלונות התושבים על כל מפגע בשכונה. יש להקפיד לקבל מס` תלונה, המאפשר בדיקה ומעקב לביצוע.
 

התחום האורבאני פועל באמצעות ועדת תושבים שנקראת "הועדה הפיזית":
 
ייעודה של הועדה הפיזית היא הגדרת מדיניות השכונה בתחום הפיזי תוך ראייה כוללת של אינטרסים וצורכי השכונות וגיבוש דרכי פעולה לקידום נושאים אלה. הוועדה דנה במגוון נושאים כמו מבני ציבור, תנועה ותחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, איכות סביבה, תכניות בינוי חדשות, פיתוח וטיפוח המרחב הציבורי, התחדשות עירונית והיא ממליצה על דרכי הפעולה בפני ההנהלה ובאישורה.
 
תושבים המעוניינים להצטרף לפעילות ולתרום מזמנם בנושאים אלו, מוזמנים ליצור עמנו קשר במינהל הקהילתי.
 
 

הסדרי נגישות